‘Als ik mijn beloftes niet nakom, wat zijn mijn woorden dan nog waard?’

actueel
Martin de Koning zwaait af als voorzitter Muziekvereniging Noordenveld
 
RODEN – Martin de Koning, voorzitter van Muziekvereniging Noordenveld, zwaait in december af. Na 6,5 jaar voorzitterschap van de muziekvereniging, wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. ‘Ik heb kinderen die extra zorg vragen, waardoor ik niet kan garanderen dat ik alle taken als voorzitter van deze vereniging kan uitvoeren’, zegt Martin. Het begon dus dik zes jaar geleden voor Martin, die door John Hartholt gevraagd werd voor het bestuur van de muziekvereniging. ‘John en ik kennen elkaar en hij belde mij. Hij wist dat ik jarenlang in verschillende besturen heb gezeten en dat ik hier wel voor openstond’, zegt Martin. Bij de eerste de beste bestuursvergadering, werd hij meteen uitgeroepen tot voorzitter. ‘En dat terwijl ik niets met muziek heb in principe.’ Toch was de keuze voor Martin te verantwoorden, omdat hij al 25 jaar in allerlei besturen actief is. ‘Ik ben sinds mijn zestiende lid van een bestuur en sindsdien niet meer ‘bestuurloos’ geweest’, zegt Martin. ‘Het begon bij de jeugdvereniging van een kerk waar ik vroeger lid van was. Daarnaast heb ik bij lokale kiesverenigingen gezeten en in het provincie bestuur van de SGP. Vanwege mijn ervaring in al die besturen, ben ik uiteindelijk voorzitter van de muziekvereniging geworden.’ Martin is een bestuurder pur sang, maar voor hem is het niet alleen het besturen wat hem voldoening geeft. ‘Het is mooi dat je je kwaliteiten en talenten op zo’n manier gebruikt, dat je een bijdrage levert aan de maatschappij. Mijn kwaliteiten liggen in het bestuur en ik vind het belangrijk om die kwaliteiten te benutten. Ik vind dat het mijn Christenplicht is om een plek in te nemen in de maatschappij. Met passie en inzet, zet ik mij in voor een maatschappelijk doel’, zegt hij. ‘Het belangrijkst als bestuurslid is het nakomen van beloftes. Beloftes zijn voor mij erg belangrijk. Immers, als ik mijn beloftes niet nakom, wat zijn mijn woorden dan nog waard?’. De aftredend voorzitter schat in dat hij wekelijks gemiddeld twee uur bezig was als voorzitter van de vereniging, maar dit verschilde per week. Vooral bij de verbouwing van de huidige uitvalsbasis van de vereniging, ‘Het Akkoord’ aan de Klimop te Roden. ‘Tijdens die verbouwing was ik er wekelijks wel twintig uur mee bezig. Het knappe was dat wij zoveel mogelijk als vereniging hebben gedaan. Alleen het dak werd door een bedrijf gedaan, maar toen een werknemer van hen ziek werd en de werkzaamheden stil dreigden te vallen, pikten vrijwilligers dit op. Hierdoor kon de verbouwing doorgaan en kon het dakdekkersbedrijf bezig blijven’, zegt Martin. Hiermee geeft hij het unieke karakter van Muziekvereniging Noordenveld aan, waarbij er altijd vrijwilligers bereid worden gevonden om iets voor de vereniging te doen. Een belangrijk punt in de verbouwing van ‘Het Akkoord’, was de verduurzaming. ‘Toen we het gebouw als vereniging kochten, hebben we een energiescan laten uitvoeren. We schrokken enorm van de isolatie van het gebouw. Door middel van betere isolatie en zonnepanelen, hebben we de jaarlijkse kosten van 12.000 euro naar 2.000 euro voor gas en elektra kunnen brengen. De gemeente Noordenveld heeft hierin een bijdrage geleverd. Ik vind dat zij een goed duurzaamheidsbeleid voeren, waarbij ze inspelen op het verduurzamen van verenigingen’, zegt Martin. Sowieso is de band met de gemeente uitstekend. ‘Vroeger had ik goed contact met wethouder Gerrit Alssema en laatst heb ik Jos Huizinga hier mogen ontvangen. Ik heb hem een rondleiding gegeven en we hebben gepraat over de maatschappelijke waarde van deze vereniging’, aldus Martin. Die waarde is volgens hem niet alleen heel groot voor de honderd leden die de club rijk is, maar ook voor de omwonenden van Het Akkoord. ‘We kochten het pand vier jaar geleden. In oktober van dat jaar werd er een klap opgegeven en een jaar later werd het gebouw geopend. Je moet je voorstellen dat het voor onze komst leeg stond en er zelfs plannen waren om het gebouw te slopen. Dit veroorzaakte veel overlast in de buurt. Denk hierbij aan hangjeugd, vandalisme, brandstichting en er waren zelfs geruchten van drugshandel rondom dit gebouw. Van omwonenden horen wij dat ze blij zijn dat wij dit gebouw zijn gaan betrekken. Het geeft natuurlijk de buurt ook dat beetje reuring. Laten we wel wezen: het gebouw staat een beetje in een hoek van de wijk.’ In zijn beleidstermijn is er al met al een hoop gebeurd. Een nieuw gebouw, het ledenaantal dat van tachtig naar honderd ging en een gezonde organisatie. Martin de Koning is dan ook trots op waar de club nu staat. ‘We hebben door de jaren heen stappen gemaakt. Als ik het vergelijk met 6,5 jaar terug, moet ik concluderen dat de vereniging nu veel toekomstbestendiger is. Neem nu de eerste bestuursvergadering die ik meemaakte. Daar werden individuele leden van de vereniging besproken. Of Pietje niet beter op de dwarsfluit kon spelen, en Jantje niet beter op de tuba. We hebben besloten dit soort zaken via coördinatoren te laten lopen, die ieder een eigen begroting kregen en, onder toezicht van het bestuur, een eigen koers konden varen. De vergaderingen duurden in het begin soms tot twaalf uur ’s nachts! Gelukkig is dit niet meer aan de orde.’  Toch moet Martin concluderen dat niet alles gelukt is. ‘Ik had gehoopt dat wij zouden groeien naar een vereniging bestaande uit tweehonderd leden. Qua capaciteit kunnen wij dat aan, maar helaas is het niet gelukt om naar zo’n aantal te groeien. Daar moet wel bij gezegd worden dat we als vereniging wél meer leden hebben gegenereerd en dat is in deze tijd best knap.’ Per 14 december zal de Muziekvereniging officieel een nieuwe voorzitter hebben, namelijk Annemarie Booijenga. Zij is erg capabel, vindt Martin, en treft volgens hem een gezonde vereniging aan, met een enthousiaste achterban en een groep trouwe vrijwilligers. ‘Wat ik zelf gaan doen? De komende tijd meer aandacht en tijd schenken aan mijn familie en kinderen. Daarnaast blijf ik actief als voorzitter van de Stichting Muziekcentrum Noordenveld, die verantwoordelijk is voor Het Akkoord. Besturen zit in mijn bloed en ik hoop het nog jaren te doen. Of ik over 25 jaar één van de weinigen ben die al vijftig jaar bestuurlijke functies bekleed? Ik hoop het. Ik ben van plan dit nog lang te doen!’.

UIT DE KRANT