Op stand wonen in de nieuwe woonwijk Oosterveld

Afbeelding
actueel
NORG - Het duurde even, maar uiteindelijk komt -ie er: de nieuwe woonwijk Oosterveld in Norg.  Het startsein werd op 13 maart van vorig jaar gegeven, met de onthulling van het straatnaambordje ‘Oosterveldweg’. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van de eerste 7 vrijstaande woningen. In het plan is er ruimte voor 225 huizen.

Plangebied

Het plangebied Oosterveld is tot op heden in gebruik als landbouwgebied en sluit aan op de bestaande bebouwing aan de oostrand van Norg. Het gehele plan beslaat ongeveer de helft van de es. Tijdens informatieavonden en door het houden van een enquête met betrekking tot de woonwensen van geïnteresseerden is gebleken dat er veel belangstelling is voor wonen op het Oosterveld.

Situering

De realisatie van Oosterveld gaat in verschillende fases. Uiteindelijk zal er een woonwijk ontstaan met een diversiteit aan woningen, die past binnen het essenlandschap. Voor Norg betekent dit dat er een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. Veel voorzieningen, zoals scholen, winkels, horeca et cetera zijn binnen handbereik en daarnaast biedt de gemeente Noordenveld veel recreatieve mogelijkheden als vrijetijdsbesteding.
Oosterveld wordt een fijne wijk om in te wonen, stelt de gemeente Noordenveld. “Landelijk en ontspannen wonen, passend bij het dorp Norg. De ligging in het mooie Drentse landschap bepaalt het karakter van de wijk. De woonwijk Oosterveld wordt ruim en groen. De oude zandpaden, zoals de Eerste en de Tweede Laan, lopen door de wijk het landschap van het Oosterveld in. Ze verbinden de wijk met het open landschap. Wadi’s met glooiende taluds zorgen voor de afvoer van regenwater in de wijk. De wadi’s staan meestal droog, maar vullen zich tijdelijk bij stevige regenval. Bestaande en nieuwe houtwallen omlijsten de woonvelden. In de houtwallen staan struiken en hier en daar wat bomen. Van oudsher staan deze houtwallen langs de weilanden als veekering en geriefhout.”

UIT DE KRANT

Lees ook