Noordenveld investeert 13 miljoen euro in nieuwe scholen

Afbeelding
actueel

‘De grootste investering in onderwijs sinds decennia’

NOORDENVELD – De allergrootste investering in onderwijs van de afgelopen decennia voor de gemeente Noordenveld. Bijna 13 miljoen euro pompt de gemeente in de nieuwbouw van scholen en een nieuwe (dubbele) sporthal in Roden, Veenhuizen en Nietap. Obs de Marke kan rekenen op een spiksplinternieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie, de Ronerborg en de Esborg op een nieuwe sporthal, De Flint in Nietap krijgt een nieuw pand in het centrum van het dorp en de basisscholen in Veenhuizen worden samengevoegd in één pand aan de Kerklaan. Een hele puzzel, noemt wethouder Alex Wekema de nieuwbouwplannen van de verschillende scholen. Een puzzel die, hoewel erg prematuur nog, zo langzamerhand vorm begint te krijgen.
De ontwikkeling van de nieuwe school in Veenhuizen is het verst, begint Wekema. De school die de naam ‘Speel en Leer’ heeft gekregen is ontstaan uit een fusie van Obs De Vlinderhof en Cbs De Veenster. “Daarmee zijn we in de fase dat de architect gekozen is. Wij zijn als gemeente geen bouwheer van dit project. Dat is Albert Veldhuis van Christelijke Kindcentra (CKC), voortgevloeid uit een afspraak die destijds gemaakt is. OPON was bouwheer bij de samenwerkingsschool in Een, het CKC is dat in Veenhuizen. Het is de bedoeling dat de school in het nieuwe schooljaar van 2019 in gebruik wordt genomen.” Wat er met de leegstaande schoolgebouwen gaat gebeuren is nog niet precies bekend, maar de het is zeer waarschijnlijk dat De Vlinderhof wordt afgebroken om plaats te maken voor woningbouw,  laat de wethouder weten. De Veenster is een monumentaal pand, dat gaat over naar Rijksvastgoed (voorheen de Rijksgebouwendienst), die probeert de oude gebouwen in andere handen te brengen. Met de bouw van de nieuwe school is zo’n 1.7 miljoen euro gemoeid, volgens het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente Noordenveld.
Nieuwbouw De Marke
Nieuwbouw voor Obs de Marke in Roden is  nog een behoorlijke puzzel volgens Wekema. Nieuwbouw is een absolute must voor de basisschool in het centrum van Roden. Het pand is oud en versleten, voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd én het is veel te krap voor de gemiddeld 250 leerlingen. Trek een deur open en er valt bijkans een kind uit. Een school in het centrum van Roden was een eis. “We hebben voor de Marke drie opties bekeken: nieuwbouw op dezelfde plek, de locatie tegenover het Jaarbeursterrein en nieuwbouw op het Nijlandspark, waar nu de gymzaal voor leerlingen van de Ronerborg en de Esborg staat. De laatste optie heeft de voorkeur van de raad gekregen. Nieuwbouw op dezelfde plek betekent automatisch dat je de leerlingen tijdelijk ergens anders onder moet brengen. Dat kost 1 miljoen euro. Dat geld steken we liever in een nieuwe school. Bovendien is de huidige locatie aan de Molenweg (midden in een woonwijk) verkeerstechnisch gezien niet de meest ideale. Het proces voor nieuwbouw aan het Nijlandspark gaat binnenkort van start. Dat geldt ook voor de bouw van een dubbele, en mogelijk driedubbele sporthal op het terrein van de Ronerborg. Dat heeft onze prioriteit. De gymzaal op het Nijlandspark is oud, te klein en te ver weg van de Ronerborg en de Esborg. Zo’n 10 procent van de leerlingen van de Esborg heeft aangepast vervoer nodig om er te komen.” Omwonenden worden geconsulteerd door de gemeente en er is op 9 mei een inloopbijeenkomst belegd in de Ronerborg. Daarvoor zijn 250 adressen uitgenodigd. “We willen dit project samen met de buurt doen. De locatie staat vast, het volume en hoe het gebouw eruit komen te zien is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het verenigingsleven. Het is de bedoeling dat zij de sporthal ook kunnen benutten. En natuurlijk de reacties en input van omwonenden.”
Leerlingenprognoses
Voor nieuwbouw van de Marke en de Parel is er een ander belangrijk punt waar veel vanaf hangt: de leerlingenprognoses die medio mei-juni uitgebracht worden. “Dat zijn actuele cijfers gebaseerd op leerlingenaantallen van oktober 2017. Die cijfers bepalen mede het volume van het schoolgebouw. We bouwen niet voor leegstand. Of de Marke gaat fuseren met Cbs de Parel? Dat denk ik  niet, zou ook niet logisch zijn denk ik, aangezien De Marke een  school is met ongeveer 250 leerlingen. Dat aantal is al jaren stabiel. De Marke zou prima een zelfstandige school kunnen blijven. Dat heeft ook de voorkeur van OPON. Op de Parel is er al een tijd sprake van een dalend aantal leerlingen. Spannend is hoe dat zich ontwikkelt en wat dat betekent voor eventuele nieuwbouw. Maar nogmaals, daar kan ik nu geen concrete uitspraken over doen. Het wachten is op de prognoses. Die zijn belangrijk voor de huisvesting van de scholen.”
12.7 miljoen
Voor nieuwbouw van de Marke en de Parel  is 5.2 miljoen euro gereserveerd, voor de nieuwe, mogelijk dubbele of driedubbele sporthal 2 miljoen. Bedragen die best onder druk staan door stijgende bouwkosten. Totaal is er 12.7 miljoen euro begroot voor alle nieuwbouwplannen. “De grootste investering in onderwijs van de afgelopen decennia voor de gemeente.” Subsidie van de Rijksoverheid krijgt de gemeente niet, het geld wordt opgehoest uit de pot Algemene Middelen. Als alles volgens plan verloopt start de gemeente nog dit jaar met de bouw van een nieuwe sporthal. Daarna zal de oude sporthal op het Nijlandspark worden afgebroken zodat er kan worden gestart met de bouw van de nieuwe Marke. “Wanneer we in 2019 kunnen starten met de nieuwbouw van de Marke zou dat mooi zijn. Dan hebben we dit jaar nog om de plannen te concretiseren. Dat doen we samen met onder andere ouders, het locatieteam, de stuurgroep en omwonenden. Wat er met het oude pand gaat gebeuren is koffiedik kijken. Maar woningbouw lijkt me een logische keuze gezien de ligging.”
De Flint
Tot slot Obs de Flint in Nietap. Het is al jaren bekend dat het fraaie monumentale pand aan de J.P. Santeeweg niet voldoet aan de huidige onderwijseisen. Maar bovenal is de locatie met een drukke weg voor de deur en amper plek om te parkeren verre van ideaal voor een school. Nieuwbouw van de Flint bevindt zich op dit moment in de fase van locatiekeuze, weet Wekema. “Het is nog een beetje afhankelijk van de ontwikkelingen van woningbouw in Nietap, maar de meest waarschijnlijke locatie lijkt de Oksel. Dat is de parkeerplek achter winkelcentrum de Liekeblom in Leek. Een deel van die grond is eigendom van de gemeente Noordenveld. Waar bezoekers dan moeten parkeren? Dat is een van de knelpunten. Daar moeten we nog een oplossing voor zien te vinden. We zijn erover in gesprek met de gemeente Leek. Die wil ook de Liekeblom herontwikkelen. Het kan zijn dat er een stuk land aangekocht moet worden om parkeervoorzieningen te creëren.” Herbestemming van het oude gebouw gebeurt in overleg met het dorp. Het pand is monumentaal, afbreken is geen optie. Wekema hoopt in 2019 te kunnen starten met de bouw van de school waar plek is voor zo’n 80 à 90 leerlingen. Voor de nieuwbouw van de Flint is 1.4 miljoen euro uitgetrokken.
Alle schoolgebouwen worden duurzaam en energieneutraal gebouwd. Naar het ‘Nul op de Meter’-concept, wat in de praktijk een energierekening van nul euro betekent.  Een eis van de gemeenteraad. “Dat geeft uiteindelijk veel exploitatievoordeel voor scholen. Voor dat geld kunnen ze een leerkracht aanstellen.”
 
 

UIT DE KRANT