Nieuwe college wil vooral bezig zijn, zonder te snel te willen ‘doorbroez’n’

Afbeelding
actueel
NOORDENVELD – Afgelopen week zijn de vier wethouders voor de bestuursperiode 2018-2022 van de gemeente Noordenveld geïnstalleerd. Waar Henk Kosters en Alex Wekema de afgelopen vier jaar al in het college zaten, zijn Jeroen Westendorp en Kirsten Ipema de nieuwe namen. Een gretig college, met ambitieuze plannen. De Krant sprak kort na hun installatie met de wethouders, die de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien. Helemaal nieuw in de Noordenveldse politiek, is Kirsten Ipema. Zij heeft nog geen ervaring, al steekt ze al jaren haar hoofd boven het maaiveld. Bijvoorbeeld in Langelo, waar zij in vele besturen zat en zich onder andere bezighield met Dorpsbelangen. ‘Die taken heb ik nu neer moeten leggen’, zegt Ipema. In het college krijgt zij onder andere duurzaamheid in haar portefeuille. Dat is een pittig onderdeel van haar portefeuille, aangezien er de komende jaren veel op dit gebied zal moeten gebeuren. Ze wil hier dan ook snel mee aan de slag. ‘We willen op korte termijn twee pilots opzetten in wijken of dorpen, waar we zullen proberen om die gebieden volledig energieneutraal te maken’,  aldus Ipema, die nog niet kan zeggen welke wijk of welk dorp hiervoor geschikt is. ‘Daarbij gaat het voornamelijk om de bereidheid onder de inwoners van die wijken. Het zou immers het mooist zijn als je snel resultaat hebt’.
Bijzonder aan dit college, is dat ze het Sociale Domein hebben onderverdeeld onder de drie coalitiepartners. Ipema (Gemeentebelangen), Wekema (PvdA/GroenLinks) en Westendorp (ChristenUnie/CDA) gaan hier allemaal mee aan de slag.
Laatstgenoemde kan zichtbaar niet wachten om als wethouder aan de slag te gaan. Westendorp heeft onder andere jeugd in zijn portefeuille, waarbij het college zich zal toespitsen op preventie. Denk hierbij aan preventie van armoede onder de jeugd, maar ook voorlichting op de gevolgen van drank en drugs. Westendorp wordt ook verantwoordelijk voor de sportaccommodaties en kan zich voorbereiden op discussies over kunstgras. Hierbij is het volgens Westendorp belangrijk dat er ‘toekomstbestendig wordt geïnvesteerd’. ‘Het zou niet logisch zijn om een kunstgrasveld aan te leggen bij een club die er over tien jaar niet meer is’, aldus Westendorp. Hij benadrukt echter wel dat bij een mooie gemeente, een goede sportvoorziening hoort. Vandaar dat Westendorp zo snel mogelijk de ambities van de verschillende sportverenigingen in kaart wil brengen.
Voor wethouders Alex Wekema en Henk Kosters verandert er weinig. Wekema krijgt financiën toegevoegd aan zijn portefeuille en ziet jeugd uit zijn portefeuille verdwijnen. Hij blijft zich bezig houden met cultuur, waarbij hij onderstreept dat ook dit college zich weer vol gaat inzetten voor goede cultuureducatie. Ook de OV-as en de sociale werkvoorziening blijft onder zijn hoede. De gemeente is voornemens om per 1 januari 2019 alle sociale werkplekken weer in eigen beheer te hebben, vanwege het wegvallen van ISD Noorderkwartier.
Wethouder Kosters heeft met de ontwikkelingen op het Oosterveld, in Peize-Zuid en de Norgerduinen een aantal mooie projecten in het verschiet. En laten we daarbij de centrumontwikkeling niet vergeten, waarvoor hij nog voor de zomer een uitvoeringsprogramma wilde presenteren. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. ‘Ik denk wel dat we voor de zomer een bijeenkomst kunnen regelen, maar dat het uitvoeringsprogramma kort na de zomervakantie zal verschijnen’, zei Kosters. Over de aanpak van de Heerestraat moet volgens hem al wél voor de zomer duidelijk zijn hoe de gemeente het wil aanpakken. ‘Maar het is niet zo dat de schop nog voor de zomer de grond in gaat.’ Hij benadrukt hierbij dat het belangrijk is dat de centrumontwikkeling goed doorloopt, maar dat er niet overhaaste beslissingen moeten worden genomen. ‘We moeten de juiste dingen doen, in plaats van snel willen doorbroez’n’, sprak de wethouder. Tot slot is daar burgemeester Klaas Smid, die de verantwoordelijkheid voor de jeugdraad in zijn portefeuille terugvindt. Daarnaast blijft Veenhuizen voor hem een aandachtspunt en zal hij zich richten op de vernieuwing van de democratie en participatie. Denk hierbij aan het vraagstuk hoe de gemeente dichterbij de inwoner kan komen te staan en hoe initiatieven vanuit de samenleving kunnen worden gestimuleerd.
Het college wil vooral te boek komen te staan als een college dat aanpakt. Dat onderstreepte wethouder Jeroen Westendorp nog maar eens afgelopen week. ‘Zoals ik het zie, heeft de gemeente acht jaar geleden bepaalde keuzes gemaakt. De afgelopen vier jaar is hier een richting aangegeven en de komende vier jaar moeten we het doen.’ Verdeling dorpskernen
Omdat er - naast de centrumontwikkeling in Roden - ook genoeg moet worden gerealiseerd in andere dorpskernen, hebben de wethouders allemaal een dorp toegewezen gekregen waarvoor zij zich zullen bezig houden met de aanpak van de dorpen. Logisch is dat Henk Kosters zich nog steeds zal bezighouden met het centrum van Roden. Alex Wekema zal de ontwikkelingen in Peize op de voet volgen, Jeroen Westendorp doet dit in Norg en Kirsten Ipema doet dit op haar beurt in Nieuw-Roden.

UIT DE KRANT

Lees ook