VZ Westerkwartier schaart zich achter bewoners Lindensteinlaan

Afbeelding
actueel
Handtekeningen moeten politiek Leek overtuigen
LEEK – Na het weghalen van de verbodsborden voor vrachtverkeer aan de Lindensteinlaan in 2011, worden deze na de zomer teruggeplaatst. “Goed, maar ook een lapmiddel”, stelt Johan de Vries van VZ Westerkwartier. Volgens De Vries is er maar één oplossing om het probleem verkeersoverlast definitief het hoofd te kunnen bieden, “en dat is een rondweg om Leek”, meent hij. Ondanks de kosten -naar verluidt ruim 30 miljoen euro- biedt alleen een weg die mensen vanuit de hoek Nieuw-Roden-Haulerwijk om Leek heen laat rijden soelaas. “Grootegast, Marum en Zuidhorn beschikken reeds over een rondweg. Het is niet meer dan logisch dan dat ook Leek haar beloofde rondweg krijgt.”
Daarom is VZ, samen met aanwonenden van onder meer de Lindensteinlaan, een petitie opgestart om middels handtekeningen de gemeente Leek duidelijk te maken dat enige haast geboden is. De Vries: “Uit onderzoeken komt naar voren dat de Lindensteinlaan te veel geluidshinder ondervindt van het voorbij razende verkeer. Liefst 65 decibel is gemeten door Atlas Leefomgeving. Ter vergelijking, het maximaal aantal toegestane decibellen is ‘slechts’ 48. Maar het overschrijden van de norm –en dus de regels- wordt compleet genegeerd.” Het inrijverbod voor vrachtwagen dat na de zomer ingaat is welkom. “Maar ook pleister op de wonde”, zegt De Vries. “Het busverkeer valt namelijk niet onder het inrijverbod.” En dat is raar, vult aanwonende Ruud van Nijen aan. “Per dag rijden er namelijk 125 bussen over de Lindensteinlaan. De bussen vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van het probleem, maar blijven ongemoeid.” Beiden snappen dat met de aanwezigheid van scholen aan de drukke weg en woonwijken aan weerszijden de Lindensteinlaan een ideale route is voor busverkeer. “Maar er is ook nog zo iets als wetgeving”, stelt De Vries die opmerkt dat de weg niet aan de regels voldoet voor de functie die zij heeft. “In 1999 is de Lindensteinlaan aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. Zeg maar een weg die de erftoegangswegen moet ontzien.” Erftoegangswegen zijn vaak de wegen in woonwijken, veel 30 kilometerzones en daarom ook zo ingericht. “Gebiedsontsluitingswegen moeten een aanzuigende werking op groot verkeer hebben om ze uit de 30 kilometerzones weg te houden”, weet De Vries. Dat komt erop neer dat de Lindensteinlaan bedoeld is als weg voor vrachtverkeer en ook bussen. “En dat terwijl de weg niet eens aan de regels voldoet voor een gebiedsontsluitingsweg”, weer De Vries. “Deze wegen moeten zeven meter breed zijn, de Lindensteinlaan is slechts vijf meter breed.”
De vooruitzichten en recente bouwontwikkelingen in Leek maken het er niet beter op, meent Van Nijen. “In Oostindie gaan de kavels als warme broodjes over de toonbank. Mooi voor de gemeente, maar niet voor ons. Het houdt namelijk in dat de Lindensteinlaan nóg drukker gaat worden. Want ook deze nieuwe Leeksters moeten straks richting de A7 en zullen daarbij veelvuldig kiezen voor deze route.” De volgens VZ en Van Nijen onvermijdelijke rondweg moet dus hoog op de agenda staan van de straks toekomstige gemeente Westerkwartier. “Daar is nog wel het één en ander voor nodig”, vermoedt Johan de Vries. “Een verbindingsweg van Zuidhorn naar de A7 lijkt de voorkeur te krijgen. In dat geval zal de rondweg om Leek naar achteren worden geschoven. Ook al valt er wat te zeggen voor de verbinding Zuidhorn-A7, de rondweg om Leek heeft meer haast. Leek groeit in rap tempo en er worden momenteel gewoon regels en wetten niet nageleefd. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid aan de Lindensteinlaan en ook de Auwemalaan.”
Om het belang van een rondweg duidelijk te maken aan politiek Leek –en Westerkwartier- is VZ Westerkwartier gestart met een petitie op petities.nl. “We hopen op veel bijval vanuit Leek, maar ook van omliggende dorpen die met een rondweg om Leek heen geholpen zijn”, aldus De Vries. De teller loopt inmiddels flink op, “en dat geeft de burger moed”, besluit Ruud van Nijen. De petitie ondertekenen kan door naar petitie.nl te gaan en ‘Leek’ te typen in het zoekveld.
 
KADER:
 
VZ Westerkwartier van Grootegast naar de nieuwe gemeente
WESTERKWARTIER – VZ Westerkwartier is ontstaan uit een samengaan tussen de lokale partijen VZ 2000 uit Grootegast en Gemeentenbelangen Marum. Het lokale VZ 2000 werd voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 opgericht om een ander geluid te laten horen. “We zien onszelf dan ook meer als een beweging dan als een echte politieke partij”, stelt Johan de Vries. VZ 2000 is de grootste partij in de gemeenteraad van Grootegast en is voornemens ook een prominente rol te spelen in de gemeenteraad van de toekomstige gemeente Westerkwartier. “Wij zien bij de partij voor Veiligheid en Zorg de toekomst met vertrouwen tegemoet”, aldus De Vries. “Landelijk hebben wij bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart al gezien dat de lokale partijen hoge ogen gooien.” Lokale politiek weg van Haagse bemoeizucht, vat De Vries het verhaal samen. “Wij zijn een beweging die mensen – politiek links en rechts- wil verbinden. Door goed samen te werken kunnen we de problemen die spelen in onze gemeente oplossen en goede ideeën proberen te verwezenlijken.” Inwoners van het westerkwartier met politieke aspiraties en een groot hart voor de samenleving in eigen toekomstige gemeente kunnen contact opnemen met Johan de Vries via devriesj@kpnplanet.nl.

UIT DE KRANT