Veteranendag voor het Westerkwartier

actueel

REGIO - De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. In overleg met het Veteranencomit√© Westerkwartier is besloten, dat deze dag dit jaar wordt gehouden op zaterdag 18 juni. Dit is een week voor de landelijke Veteranendag in Den Haag, zodat de veteranen de mogelijkheid hebben om beide bijeenkomsten te bezoeken. Het Veteranencomit√© is samen met de gemeente Zuidhorn begonnen met de voorbereidingen van deze dag.  De dag wordt georganiseerd tussen 10.00 en 14.00 uur in Balk Zalencentrum, De Gast 39 in Zuidhorn. De jeugddichter van gemeente Zuidhorn, Tom Withaar, draagt zijn gedicht voor die hij speciaal voor deze dag schrijft. Het programma wordt later bekend gemaakt. Veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut krijgen een schriftelijke uitnodiging.
De jongste groep veteranen, namelijk de militairen die uitgezonden zijn naar een missie en op dit moment nog in actieve dienst zijn, zijn nog niet bij het instituut ingeschreven. Zij zijn uiteraard ook van harte welkom,  dus als zij belangstelling hebben voor de bijeenkomst kunnen ze zich opgeven bij de gemeente Zuidhorn via Sietske de Jong, sdejong@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 35 tot en met 26 april. Ook andere belangstellenden (weduwen van veteranen, niet-ingeschrevenen) kunnen zich daar melden.

UIT DE KRANT