Oprichting Seniorenvereniging Westerkwartier

actueel

REGIO - Na de ontstane onvrede binnen de ANBO zijn er overal in het land en ook in de drie noordelijke provincies initiatieven genomen om nieuwe onafhankelijke seniorenverenigingen op te richten. Ook in het Westerkwartier is men het autoritaire gedrag van het hoofdkantoor in Woerden beu. Dit had tot gevolg dat op initiatief van een aantal oud-bestuursleden van ANBO afdelingen in het Westerkwartier een nieuwe “Seniorenvereniging Westerkwartier” is opgericht. De doelstelling van de vereniging is het organiseren van sociale activiteiten voor senioren en het uitoefenen van lokale belangenbehartiging, het verkrijgen van kortingen en de ondersteuning bij de belastingaangifte. Het is de bedoeling dat de activiteiten plaats blijven vinden in de gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn. De ANBO-afdeling Grootegast heeft te kennen gegeven aansluiting te willen houden bij de ANBO. Meer dan 50 personen hebben zich reeds aangemeld als lid van de nieuwe vereniging en bijna iedere dag wordt het ledenaantal groter. De kosten voor het lidmaatschap van de nieuwe Seniorenvereniging bedraagt slechts € 25,00 per jaar. Aanmelding staat open voor een ieder uit de vier Westerkwartiergemeenten en daarbuiten.

UIT DE KRANT