Nieuwe welzijnsorganisatie in het Westerkwartier

actueel

REGIO – Noordermaat en ’t Marheem hebben het voornemen om per 1 januari 2016 samen een nieuwe welzijnsorganisatie op te richten in het Westerkwartier. De beide besturen hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend en er is een startdocument opgesteld. Noordermaat is al jaren actief met de uitvoering van maatschappelijk werk in de vier Westerkwartiergemeenten en ’t Marheem is actief als brede welzijnsorganisatie in Marum en voert ook het jongerenwerk uit voor de gemeente Grootegast. De decentralisatie en daarmee gepaard gaande transitie en transformatie vragen om een ander wijze van organiseren van het werk. De verbindingen in het werk van ’t Marheem en Noordermaat worden daarmee steeds groter, doelstellingen en visie liggen in elkaars verlengde. Door het samengaan willen de beide organisaties de huidige versnippering in het welzijnswerk in het Westerkwartier tegengaan en willen zij de maatschappelijke ondersteuning dichtbij de inwoner organiseren. De intentieverklaring is ondertussen door beide besturen ondertekend. Het streven is dat de fusie per 1 januari 2016 rond is. Met de beoogde fusie tussen ’t Marheem en Noordermaat ontstaat één krachtige organisatie, van oudsher diep geworteld in het Westerkwartier, die beter in staat is te anticiperen op de huidige en toekomstige veranderingen binnen het sociale en publieke domein.

UIT DE KRANT