Speelweek Leek in aantocht

actueel
LEEK- Evenals voorgaande jaren organiseert Stichting SPiNN/ Vlechter in de laatste zomervakantieweek maandag 27 augustus tot en met vrijdag  31 augustus de traditionele Speelweek Leek op de Bult (achter de brandweerkazerne en het gemeentehuis). Deze week is voor 250 basisschoolkinderen uit Leek en omstreken die naar groep 4 gaan t/m groep 8, die naar het VO gaan, na de zomervakantie. Dit jaar is het thema: “Beroepen”.
We gaan onder begeleiding van vele enthousiaste vrijwilligers in 16 groepen van 15 kinderen onder andere hutten timmeren, dinsdag survivallen in samenwerking met Scouting Nienoord, woensdag zwemmen, donderdag een speurtocht houden rond het thema en brengen we vrijdag met de onderbouw een bezoekje aan Jeugdpark Nienoord, terwijl de oudsten op hun niveau survivallen. Dinsdagavond is een speciale groep 8 avond tot 21 uur omdat zij hun laatste jaar als kind en wellicht volgend jaar als vrijwilliger in opleiding meedoen. Neem elke dag drinken, kleingeld voor de winkel, een hamer en woensdag zwemkleding en  een handdoek mee.
De hutten worden op vrijdagochtend door een jury beoordeeld op creativiteit, samenwerking en veiligheid. Het is altijd spannend wie de eerste drie prijswinnaars zijn van de onder- en bovenbouw. De winnaars krijgen medailles en iedereen krijgt een ijsje. Als afsluiting is er vrijdagavond vanaf 19 tot 21 uur een gezellig samen zijn, dit jaar helaas ZONDER het grote afsluit vuur i.v.m. de vreselijke droogte van de laatste tijd. We houden we het veilig en nemen geen risico.
Iedereen die belang heeft aan pallets kan zich melden, vrijdagmiddag 31 augustus na 14 uur op de Bult en ze zelf ophalen. Zijn er anderen die er interesse in hebben mail gerust met elshout@spinn.nl om afspraken te maken. Ouders en kinderen kunnen de gemaakte groepsfoto ontvangen en meedoen aan het rad van avontuur en loterij , gesponsord door de verschillende winkeliers en bedrijven uit Leek en omstreken.  Er is een kinderdisco in de tent en ruimte voor gesprek en speelweek gezelligheid.
Bij aanvang maandag 27 augustus om 12 uur ontvangt u het aanmeldformulier en levert u het formulier in bij een geschikte onder-of bovenbouwgroep. De persoonlijke gegevens bewaren we zorgvuldig bij de EHBO. Begeleiding krijgt alleen naam en telefoonnummers tijdens de week.  De speelweekvrijwilligers zijn goed voorbereidt en hebben verschillende taken. Begeleiding maar ook verzorgen van een geschikt programma. Voor hun is er ’s avonds een warme maaltijd en een leuk eigen programma. Er zijn al acties gehouden om extra geld binnen te krijgen zoals de collecte Jantje Beton, de Poiesz-actie en NL-Doet.
Voor bepaalde activiteiten zoeken we ouders die mee willen helpen o.a. bij de speurtocht, de survival of bij het zwemmen. Graag aanmelden bij de groepsleiding of stuur een mail naar elshout@spinn.nl  Ook zoeken we kleding en petten van verschillende beroepen voor onze verkleedhoek.
We zien de speelweek als een jaarlijks terugkerend succesvol project voor jong en oud. Gedragen door en voor een eigen bestuur en zo’n 80 enthousiaste vrijwilligers met beroepskrachten van Stichting SPiNN op de achtergrond als eindverantwoordelijken.
Voor meer informatie en speelweekfoto’s van eerdere jaren: www.speelweekleek.nl en facebook.

UIT DE KRANT