Noordenveldse nieuwkomers ondertekenen Participatieverklaring

Afbeelding
actueel
NOORDENVELD – Een heugelijk moment voor zeven Eritrese nieuwkomers uit Noordenveld: vrijdag zetten zij hun handtekening onder hun Participatieverklaring, het document dat nodig is om het Inburgeringsexamen te kunnen halen. De ondertekening vond plaats in het kantoor van Vluchtelingenwerk Noord Nederland aan de Nijverheidsweg. Wethouder Jeroen Westendorp kwam hen persoonlijk feliciteren met deze belangrijke stap.
Jeroen Westendorp is graag aanwezig bij dit soort gebeurtenissen, liet hij weten.  “Het is een mooie gelegenheid om de persoonlijke verhalen te horen. Natuurlijk is het erg belangrijk dat zij hun Inburgeringsexamen halen, maar ik ben ervan overtuigd dat de echte integratie in de buurt  plaatsvindt door elkaar te ontmoeten. Daarom gaan wij in Noordenveld door met het programma GO! Noordenveld. We steken meer tijd in het leren kennen van nieuwkomers, maar leren hen ook Noordenveld, haar inwoners en de lokale gebruiken kennen. Ontmoeting blijft daarbij voor mij de rode draad”.
Nieuwkomers zijn vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. In Noordenveld zijn vanaf 2015, toen de vluchtelingencrisis op zijn hoogtepunt was, ruim 200 nieuwkomers gehuisvest. De meesten van hen komen uit Syrië en Eritrea.
Nieuwkomers in Nederland moeten verplicht inburgeren. Dit betekent dat zij binnen drie jaar hun Inburgeringsexamen moeten halen. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Voordat zij deel kunnen nemen aan het Inburgeringsexamen moeten nieuwkomers eerst de Participatieverklaring ondertekenen. Met de ondertekening verklaart de nieuwkomer dat hij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving kent. Deze zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Maar hij verklaart daarmee ook dat hij een actieve bijdrage wil leveren aan de samenleving.
Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN) is de partner van de gemeente bij de uitvoering van het integratiebeleid. In opdracht van de gemeente biedt VWNN zes workshops aan nieuwkomers aan over de betekenis van de kernwaarden. Maar VWNN doet meer dan dat. Nieuwkomers die in Noordenveld komen wonen worden door vrijwilligers van VWNN begeleid bij alle praktische zaken die komen kijken bij het leven in Noordenveld. Denk daarbij aan het vinden van een school voor de kinderen of het openen van een bankrekening.
Vluchtelingenwerk is samen met Welzijn in Noordenveld ook nauw betrokken bij het programma GO! Noordenveld. Iedere vrijdagmiddag trekken zij samen met vrijwilligers eropuit om een groep nieuwkomers, Noordenveld te leren kennen en bekend te maken met zaken die voor ons heel gewoon zijn maar voor hen (nog) niet, zoals vrijwilligerswerk. De ervaringen tot nu zijn dat de deelnemers na afloop van het programma stuk voor stuk positief zijn en ook actief zijn geworden in de samenleving en een netwerk hebben opgebouwd. Uiteindelijk vormt dit de basis voor het vinden van werk of een studie.
 

UIT DE KRANT

Lees ook