Museum Havezate Mensinge en Museum Kinderwereld gaan mogelijk samen verder

actueel
RODEN - Op 27 november heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de opdracht over de doorontwikkeling van Museum Havezate Mensinge en de samenwerking tussen Museum Havezate Mensinge en Museum Kinderwereld te gunnen aan Buro Edzes. De opdracht vloeit voort uit het beleidsplan van de stichting Landgoed Mensinge, dat de gemeenteraad in maart 2018 heeft onderschreven.

Opdracht

De opdracht omvat, in het kort, het ontwikkelen van een duidelijk museaal profiel voor de Havezate met een nieuwe, eigentijdse presentatie van de inrichting. Daarnaast gaat Buro Edzes zich richten op het tot stand brengen van een samenwerking en mogelijk samengaan van Museum Havezate Mensinge en Museum Kinderwereld. Het is de wens van het gemeentebestuur dat deze samenwerking een opmaat is naar meer samenwerking tussen alle erfgoedinstellingen aan de Brink in Roden.

Weer een stap verder

Wethouder Alex Wekema: “Ik ben blij dat we met het gunnen van deze opdracht nu een stap vooruit hebben gezet richting een doorontwikkeling van onze Havezate Mensinge. Op naar een presentatie 3.0 wat mij betreft. Ik verwacht ook heel veel van de samenwerking op De Brink. De Brink is een prachtige plek in Roden en ik kijk uit naar hoe het verhaal van Roden verteld gaat worden door de cultuurhistorische instellingen tezamen.”

Marjon Edzes

Buro Edzes ontwikkelt museale concepten en realiseert deze. Daarnaast regelt het buro de fondsenwerving hiervoor. Buro Edzes wordt geleid door Marjon Edzes. Zij is tevens directeur van de Fraeylemaborg in Slochteren en het Doe Museum in Veendam. In haar aanpak in de gemeentelijke opdracht gaat ze nauw samenwerken met de staf en vrijwilligers van Museum Havezate Mensinge en Museum Kinderwereld. Haar aanpak concentreert zich op het ontwikkelen van een museaal concept vanuit de kracht en de ideeën die aanwezig zijn in de organisaties waarmee ze werkt. Vanuit die basis voegt Buro Edzes haar eigen ideeën toe.

UIT DE KRANT