Go!Noordenveld leert over democratie

|
| Foto: |
actueel
NOORDENVELD – Best nog wel lastig om de kernbegrippen rondom democratie in Nederland  allemaal eventjes in twee uurtjes uit te leggen aan een groep nieuwkomers die meedoen met het project Go!Noordenveld. Tweede Kamer, Eerste kamer, ministers, wetvoorstellen, parlement, zetelverdeling, de Koning, Raad van State, Provinciale verkiezingen, getrapte verkiezingen en dan ook nog de eigen Noordenveldse gemeenteraad met zijn  8 politieke partijen. Maar ze sloegen zich er dapper doorheen, Tineke Nieboer  van Lijst Groen Noordenveld als gastdame namens de gemeenteraad en Tessa Steghuis van Welzijn in Noordenveld als projectleider.
De meeste Nieuwkomers komen uit Eritrea en Syrië. Niet echt bolwerken te noemen van een democratische samenleving. Met introductie filmpjes, spel, debat en veel uitleg gingen de pakweg 12 deelnemers met meer kennis van zaken naar huis. ‘In een democratie leef je in vrijheid en dat is een belangrijk ding. Je mag vinden wat jezelf vindt. Discrimineren mag ziet, maar de vrijheid van meningsuiting staat in ons land bovenaan,’ vertelde Tineke Nieboer.
Go!Noordenveld is een project dat inmiddels drie jaar bestaat. Er is een samenwerking met de ISD, WiN en de gemeente. Tessa Steghuis: ‘Tijdens dit programma leert de Nieuwkomer Noordenveld kennen. 12 weken lang gaan we elke vrijdag met 2 groepen van ongeveer 10 deelnemers op pad. Tijdens bezoeken aan allerlei diverse instellingen en organisaties leren zij de gemeente Noordenveld kennen. Go!Noordenveld staat voor gewone ontmoetingen. Zo proberen we met elkaar de integratie van nieuwkomers te bevorderen en de mensen zich laten thuis voelen in de gemeente.’
 
Een deelneemster vertelde dat alle onderdelen van Go!Noordenveld voor haar interessant en boeiend waren. Zo werd er een boerderij bezocht, werd er rondgekeken in verzorgingstehuis De Hullen, was er een bezoek aan de bibliotheek, het Scheepstrakabinet en de brandweer. ‘Vooral het bezoek aan De Hullen vond ik verrassend. Dat kennen we in ons land niet, zo’n ouderentehuis. Ook het bezoek aan de brandweer vond ik interessant. Dat vrijwilligers dat allemaal doen, daar heb ik waardering voor gekregen.’
Naast professionele ondersteuning werken ook vrijwilligers als Harry Noordhof mee aan het project. ‘Ik woon nu bijna een jaar in Roden en zag een oproep in De Krant langskomen. Dit is nu mijn tweede groep. Het is geweldig om te zien dat er oprechte interesse is in het wonen in Noordenveld. Het mooie is, we kijken overal even rond en proeven zo de sfeer. Iets wat met een theoretische les in de schoolbanken natuurlijk nooit kan.’
 
|

UIT DE KRANT