Gemeenten hopen binnen zes weken antwoord van Wiebes te krijgen

Afbeelding
actueel

Wat doet de minister met de adviezen van gemeenten?LANGELO – Als het aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ligt, wordt er binnen afzienbare tijd 1 miljard kuub gas extra opgeslagen in de Ondergrondse Gasopslag Norg. Op deze manier wil de NAM de druk op het Groningerveld verminderen. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier maken zich zorgen over de consequenties van de drukverhoging van Gasopslag Norg. Allereerst willen zij een grondig onderzoek naar de risico’s van het plan. 
De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) geadviseerd om niet in te stemmen met het gewijzigde opslagplan Norg. In dat plan vraagt de NAM om de druk van Gasopslag Norg te verhogen van 5 miljard kuub, naar 6 miljard. Het gasveld ligt onder delen van de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier. In het gasveld wordt al gas van het Groningerveld opgeslagen. Echter, extra opslag kan voor bodemstijging of bodemdaling zorgen. De gemeenten willen op zich best meewerken met de verlaging van de druk op het Groningerveld, maar dan moeten wel eerst de risico’s in kaart worden gebracht. De gemeenten vrezen dat de NAM het probleem simpelweg verlegt naar een andere regio. Vandaar dat zij hebben aangegeven dat zij het onverstandig vinden om met het gewijzigde plan in te stemmen, zolang er geen onomstotelijk bewijs is dat de wijzigingen in de bodem geen extra risico’s met zich meebrengen.
Een dergelijk onderzoek naar de risico’s moet overigens wel onafhankelijk zijn, oordeelt de Noordenveldse burgemeester Klaas Smid. ‘We hebben nog niet gekeken naar mogelijke partijen die zo’n onderzoek zouden kunnen uitvoeren, maar het moge duidelijk zijn dat dit een partij zal zijn die onafhankelijk van de NAM opereert.’
Zover is het overigens nog lang niet. Minister Wiebes heeft lokale overheden de kans gegeven om hem te adviseren over het voorliggende opslagplan. Hierop neemt Wiebes uiteindelijk een ontwerpbesluit. Menno Nienhuis is als ambtenaar van de gemeente Noordenveld hierbij betrokken. ‘Ik denk dat het ontwerpbesluit binnen een week of zes zal worden genomen. Op dat besluit kan een zienswijze ingediend worden. Daarna zal de minister pas een definitief besluit nemen’, verklaart hij. Het advies van de gemeenten is op donderdag 14 februari naar de minister verstuurd. Naar aanleiding hiervan liet burgemeester Smid in een officieel statement weten dat er nog te veel onduidelijkheid is over de risico’s en dat hij daarom onafhankelijke metingen van groot belang vindt. Namens de gemeente Westerkwartier liet wethouder Hielke Westra weten dat zij tegen verhoging van bovendruk en verlaging van onderdruk zijn, zolang niet aangetoond is dat dit zonder risico is.
Wat de minister met het advies van Noordenveld en Westerkwartier zal gaan doen, is nog een volkomen raadsel. Ook betrokken ambtenaar Nienhuis tast in het duister. ‘Ik heb werkelijk geen idee.’

UIT DE KRANT

Lees ook