Overgangsjaar zondagsopeningstijden voor alle supermarkten Westerkwartier

Afbeelding
actueel

WESTERKWARTIER -Voor alle supermarkten in de gemeente Westerkwartier geldt voor de rest van dit jaar een overgangsperiode voor de openingstijden op zondag. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in de winkeltijdenverordening gemeente Westerkwartier op te nemen dat supermarkten in de gehele gemeente Westerkwartier gedurende 2019 op zondag open mogen van 13.00 uur tot 18.00 uur.


Afspraken coalitieakkoord


In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier is afgesproken dat supermarkten elke zondag open mogen tussen 13.00 en 17.00 uur. In tegenstelling tot de voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn, kende de voormalige gemeente Leek al een zondagopenstelling voor supermarkten. Die mochten open tussen 13.00 en 18.00 uur. Tijdens de gemeenteraads-vergadering van 13 februari 2019 is daarom een overgangsperiode afgesproken, waarbij super-markten in de voormalige gemeente Leek op basis van een ontheffing ook in 2019 open mogen tot 18.00 uur.


Beoogde resultaat behaald


Het college van de gemeente Westerkwartier heeft na bovengenoemde raadsvergadering geconstateerd dat de oplossingsgerichtheid en het hoge tempo ervoor hebben gezorgd dat het beoogde resultaat is bereikt. Meerdere supermarkten in de gemeente Westerkwartier zijn de eerstvolgende zondag meteen opengegaan. Daarnaast hebben zeven supermarkten in de voormalige gemeente Leek gebruik gemaakt van de ontheffing.


Winkeltijdenverordening gemeente Westerkwartier


Het college wil dat er geen twijfel bestaat over de vraag of het verlenen van de ontheffing juridisch gezien de correcte wijze is om voor een overgangsregeling te zorgen. Onze conclusie is dat de juridische grondslag voor de ontheffing niet juist is. Daarom wordt voorgesteld de openings-tijd van 13.00 tot 18.00 uur op zondagen voor supermarkten in het nog resterende deel van 2019 in de winkeltijdenverordening gemeente Westerkwartier op te nemen. In de verordening neemt de gemeente ook op dat vanaf 1 januari 2020 de openingstijd op de zondag van 13.00 tot 17.00 uur zal zijn. Omdat de winkeltijdenverordening van de voormalige gemeente Leek bij de vaststelling van de nieuwe verordening van de gemeente Westerkwartier is vervallen, is een overgangsperiode voor alleen de supermarkten in de voormalige gemeente Leek niet mogelijk. De voorgestelde wijziging van de verordening geldt dan ook voor alle supermarkten in de gemeente Westerkwartier.  


Raad


De raad behandelt de wijziging van de verordening tijdens zijn vergadering van 27 maart aanstaande.

UIT DE KRANT

Lees ook