Wateroverlast Norg nog niet opgelost

Afbeelding
actueel

NORG – Afgelopen zaterdag organiseerde de gemeente Noordenveld een inloopbijeenkomst in een tent nabij de straten Laan van Havezathe en Entinge. Aanleiding was de voortdurende overlast van teveel water in de wijk bij een stevige hoosbui.Onlangs werd er langs de Laan van Havezathe al een greppel gegraven om het regenwater te begeleiden naar sloten nabij de Entinge. Nu heeft de gemeente voornemens om het water niet alleen weg te voeren naar sloten, maar ook om het water in zogenoemde Wadi’s op te slaan. Omdat dit ten koste zou gaan van een groenstrook, kwamen buurtbewoners met het idee om het water naar een ven in een bosperceel te begeleiden. Kritiek van bewoners was er ook op het onderhouden van sloten. Dit gebeurt niet of nauwelijks, zodat sloten volgroeien met groen, waardoor het water niet op de bedachte plek terecht kan komen.


De inloopbijeenkomst trok voldoende belangstellenden die allen werden uitgenodigd om hun ideeën ten aanzien van een vervolg vorm te geven. Want over 1 ding was men het wel eens. Wateroverlast, nee, dat willen we niet meer in Norg.

UIT DE KRANT