‘Trots op dappere ondernemers Eytemaheert’

Afbeelding
actueel

Wageningen University onderzoekt in Leutingewolde


LEUTINGEWOLDE – Het had nogal wat voeten in de aarde, maar de Eytemaheert in Leutingewolde vormt de komende jaren het decor voor een studie van de Wageningen University en Research. Studenten en wetenschappers zullen de komende jaren onderzoek doen naar natuurinclusieve landbouw. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan Maurits en Jessica Tepper, twee bevlogen boeren die zeker weten dat boeren ook anders kan. Afgelopen week werd de samenwerking tussen de boerderij en de universiteit bezegeld.


Ten overstaan van ruim zestig genodigden, nam Maurits Tepper als eerste het woord. Hij beschrijft de geschiedenis van zijn bedrijf en de unieke bedrijfsvoering. De Eytemaheert heeft Groninger Blaarkop koeien, een speciaal koeienras wat voor zowel melk- als vleesproductie kan worden gebruikt. ‘De eerste vijf kochten we notabene via Marktplaats’, lacht Tepper. ‘We zijn voor het behoud van dergelijke zeldzame koeien.’ De blaarkoppen geven minder melk dan de gemiddelde Nederlandse koe, maar ze eten ook een stuk minder. Daarnaast wordt – in tegenstelling tot bij veel andere boerenbedrijven – geen krachtvoer gebruikt. ‘De koeien eten het gras in de wei.’ Tepper voegde hier nog aan toe dat ze ‘wilden boeren op hun manier’. Die eigen manier, is dus de zogenaamde ‘Kringlooplandbouw’.  Landbouw waarbij alle biomassa optimaal wordt gebruikt.


Het bedrijf van de familie Tepper werd als ‘voedsel veranderaar’ aangemerkt. Daarnaast ontstond er steeds meer belangstelling voor de Eytemaheert. Deze belangstelling strekte zich uit tot aan Wageningen dus. Maar ook andere instanties werken maar wat graag samen met de Eytemaheert. Neem de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. ‘Hier in drie jaar is neergezet, is prachtig. De dieren worden in hun nut gebruikt. Waar meestal gekozen wordt voor óf vlees- óf melkproductie, worden de Blaarkoppen voor beide gebruikt’, stelde Geert Boink, voorzitter van SZH. ‘Inmiddels is dit een erkend fokcentrum voor Blaarkoppen, maar we hopen dat de Eytemaheert binnen een paar jaar ook een erkend kenniscentrum is.’


Klaas Smid, burgemeester van Noordenveld en net als de familie Tepper woonachtig in Roderwolde, sprak eveneens zijn lof uit. ‘We zijn trots op dit gebied en op de dappere ondernemers. Zij volgen hun hart op een inspirerende manier. Dat nu de verbinding met de wetenschap wordt gezocht, is bijzonder.’


Vanuit Staatsbosbeheer was directeur Sylvo Thijsen aanwezig. Hij richtte zich op de ‘Visie Schouten’, zoals het realisatieplan van de LNV visie ook wel wordt genoemd. Dit betreft de visie voor Landbouw, Natuur en Voedsel. De projecten die op de Eytemaheert worden gerealiseerd, passen hier volgens Thijsen perfect in. ‘In deze visie worden belangrijke thema’s aangekaart. We moeten nadenken over grond, water en lucht. Staatsbosbeheer doet hier actief aan mee. Vandaar dat wij een veertigtal pilots hebben opgezet, waar in een proef  van vijf jaar wordt gekeken hoe we de kwaliteit van de grond kunnen verbeteren. Dat moet dan op zo’n manier, dat ook de boer hier een boterham aan kan verdienen. Dat is een hele uitdaging.’


Gedeputeerde Henk Jumelet noemde het tweetal ‘natuurboeren’. ‘Ik vind het mooi dat jullie deze stap, júist op dit moment wagen. Er is veel aan de hand in Nederland. Er verandert veel en we moeten mee veranderen. En juist in het Noorden kan het. Dat blijkt hier maar weer.


Tot slot nam Martin Scholten namens de Wageningse Universiteit het woord. ‘Dat we hier zijn neergestreken voor onze research, heeft een duidelijke reden. Dit is een bijzondere plek. Niet alleen vanwege het zeldzame koeienras, ook vanwege de bodem en het feit dat hier na wordt gedacht over nieuwe concepten. Onze studenten kunnen hier straks in de praktijk onderzoek doen. Dat vinden wij belangrijk op de WUR. Dat onze studenten zien hoe processen werken. In dit geval Kringlooplandbouw.’


Meten is weten


Met die slogan gaat de Wageningse Universiteit dus aan de gang. ‘Bijzonder aan de Eytemaheert is dat het “meten is weten” hoog in het vaandel draagt en een zeer moderne bedrijfsvoering kent, met high-tech registratie van alle kritische parameters die nodig zijn om de praktijk al doende en lerende continue te verbeteren. ‘Dat maakt dat dit bedrijf de ideale plek is voor kennisinstellingen als WUR om studenten en onderzoekers de gelegenheid te geven om aan de gegevensverzameling mee te werken, met doorvertaling naar beter begrip van de onderliggende processen en nieuwe perspectieven voor verbeteringen’, zegt Martin Scholten. ‘En dat allemaal vanuit een integrale benadering van vraagstukken rond bodembeheer, kringlooplandbouw, dierwelzijn en –gezondheid, natuurbeheer en de ontwikkeling van economische verdienmodellen. Voor WUR is de Eytemaheert daarom een ideale inspiratieplek voor kennisontwikkeling uit praktijkgericht onderzoek en daaraan gekoppeld onderwijs’, valt er op de site van de WUR te lezen.

UIT DE KRANT