VV Roden heeft misschien voor de winter al kunstgras

Afbeelding
actueel

Gemeenteraad positief tegenover flinke financiële steun voor voetbalvereniging


RODEN – Officieel is het nog niet, maar de voetbalvereniging Roden kan alvast opgelucht ademhalen. De gemeenteraad staat positief tegenover de plannen van de vereniging voor de aanleg van kunstgras. Op 2 oktober zal zij vermoedelijk instemmen met het beschikbaar stellen van 566.000 euro voor de aanleg hiervan.


Het was voorzitter Hans de Vries die namens VV Roden een warm pleidooi hield voor de aanleg van het kunstgrasveld. De vereniging, die 830 leden telt en dit seizoen maar liefst 52 teams heeft ingeschreven, heeft al een tijdje behoefte aan het veld. ‘Deze zal multifunctioneel gebruikt worden’, stelt De Vries, waarmee hij doelt op Atletiek Groningen en RSG de Borgen die eveneens gebruik maken van de faciliteiten van VV Roden.


‘We hebben al jaren een tekort aan trainingsvelden en nu ook aan wedstrijdvelden. De aanleg van een vierde grote veld zou onze problemen oplossen’, stelt De Vries. ‘Zo hoeven we de andere velden minder intensief te gebruiken en blijven die beter bespeelbaar.’ Daarnaast wees De Vries erop dat Roden graag met Walking Football wil beginnen, iets wat het beste op kunstgras gespeeld kan worden.


Dat Roden een flinke financiële bijdrage van de gemeente Noordenveld nodig heeft, zit hem onder andere in het feit dat Roden de afgelopen jaren zo’n 450.000 euro investeerde in haar eigen faciliteiten. Naast de 566.000 euro, zal ook een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro worden verwacht vanuit de gemeente. ‘Het onderhoud van het veld zal jaarlijks 8000 euro kosten. Hiervan dragen wij 3000 euro bij’, legde De Vries uit.


Harm Holman (CDA) staat positief tegenover de bijdrage voor VV Roden. ‘Dit pleidooi had niet eens gehoeven, want de raad is volgens mij allang overtuigd van de noodzaak van kunstgras’, stelde hij. Wel waarschuwde hij voor jaloezie van andere clubs, maar volgens De Vries is dat niet aan de orde. ‘We kunnen in goed overleg afspraken maken met de voetbalclubs in Noordenveld. Die lijntjes zijn sowieso kort, gezien we eens in de zes weken een gezamenlijk overleg hebben. Mochten zij in de winter gebruik willen maken van het kunstgras, dan valt er altijd iets te regelen.’


Tijdens de vergadering stond de voltallige raad positief tegenover de plannen, al vroeg men zich af of het niet raar is dat er nu al geld beschikbaar komt voor VV Roden, terwijl het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) nog niet klaar is. Hotse van Wijk (VVD) vindt het vreemd dat er een beslissing over het kunstgrasveld wordt gemaakt, terwijl de raad nog geen oordeel heeft kunnen vormen over het ISAP. Ook andere partijen wilden graag weten wat de gevolgen van de financiële steun zullen zijn ten opzichte van dit plan.


Toch liet de raad weten vertrouwen te hebben in wethouder Jeroen Westendorp dat de steun kan worden ingepast in het ISAP. De verwachting is dan ook dat er op 2 oktober ‘gewoon’ zal worden ingestemd met het plan. Als dat het geval is, bestaat er volgens De Vries een gerede kans dat het kunstgrasveld er rond 1 december ligt. ‘Wij denken dat, wanneer er op 2 oktober een beslissing wordt genomen, wij op 3 oktober aan de slag kunnen. We hebben alle voorbereidingen al getroffen. Ons is verteld dat de aanleg van het veld ongeveer zes weken in beslag neemt. Dat zou betekenen dat we nog voor de winter klaar zijn.’

UIT DE KRANT

Lees ook