‘Minister heeft slag geslagen door goed onderzoek te laten doen’

Afbeelding
actueel

Gemeenten stappen niet naar Raad van State


NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – De gemeente Noordenveld en Westerkwartier hebben besloten niet in beroep te gaan tegen het besluit over gasopslag Norg. In het besluit van minister Eric Wiebes staat dat gasopslag Norg haar capaciteit voor gasopslag van 5 naar 6 miljard kubieke meter mag verruimen. Op deze manier kan de afbouw van het Groningenveld versneld plaatsvinden. De reden dat beide gemeenten niet in gaan tegen het besluit, ligt hem in de haalbaarheid van een juridisch beroep.


Na onderzoek van de gemeenten blijkt de juridische kans van slagen bij een beroep bij de Raad van State ‘vrijwel nihil’. Zo zouden er onvoldoende juridische gronden zijn, omdat onder meer de Technische Commissie Bodembeweging, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad het besluit van de minister steunen.


Ondanks dat beide gemeenten niet naar de Raad van State stappen, geven ze aan ‘allerminst gerustgesteld’ te zijn door de reactie op de zienswijze van de gemeenten. Zo gaven de gemeenten aan niet te willen dat de problemen verschoven worden van Groningen naar Drenthe, vonden ze de monitoring van de opslag onvoldoende en wilden zij een verbod op commercieel verhandelen van gas uit de opslag. Ook is een snelle en correcte schadeafhandeling een belangrijk punt voor de gemeenten.


Gesprekken met het ministerie van Economische Zaken heeft de gemeenten enigszins gerust weten te stellen. Zo heeft het ministerie toegezegd dat de opslag niet voor commerciële doeleinden zal worden gebruikt. Ook wil het ministerie concrete afspraken maken over uitbreiding van het monitoringssysteem en in gesprek met lokale bestuurders en inwoners om afspraken te maken over onder andere communicatie en transparantie.


Wethouder Hielke Westra (inzet) van de gemeente Westerkwartier gaf aan dat zij zich hebben laten overtuigen door uitvoerig onderzoek. ‘De minister heeft een slag geslagen door goed onderzoek te laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat het met de extra risico’s mee valt.’ De wethouder noemde de kans op mogelijke extra risico’s van een ‘acceptabel’ niveau. Op de vraag of hij het niet ziet als het verschuiven van een probleem, antwoordde hij ontkennend. ‘Gaswinning is iets heel anders dan opslag. In het Groningenveld ging het om opslag, in Langelo gaat het om opslag. De extra opslag aldaar heeft een positief effect winning in Groningen. En dat is positief voor de inwoners in het noordoosten van onze gemeente.’ Tot slot gaf Westra aan te blijven optrekken met de gemeente Noordenveld.


In de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld ging het afgelopen week ook nog over gasopslag Norg. De VVD had – nog voor bekend was dat de gemeente niet naar de Raad van State zou stappen – een motie ingediend. Hierin verzocht de VVD het college om alles in het werk te stellen om alsnog een vuist te maken tegen het besluit. Bij monde van Nanda Emmens liet de VVD weten moeite te hebben met de uitspraak dat ‘de kans nihil is dat het wat zou uitrichten.’ Emmens: ‘In 2017 leek die kans ook nihil, maar toen won de gemeente op.’ Hiermee doelde Emmens op het besluit van toenmalige minister Kamp om de capaciteit in Langelo op te hogen.


Lijst Groen Noordenveld kon zich vinden in de oproep van de VVD om een uiterste inspanning te leveren om de drukverhoging een halt toe te roepen. Wethouder Henk Kosters (inzet) wees erop dat de huidige situatie wel degelijk anders is dan die van 2017. ‘Onze jurist, die vanaf het begin betrokken is geweest bij dit dossier, zegt dat we geen grondslag hebben om de zaak te winnen. Als we dan toch een procedure starten, geven we onze inwoners valse hoop en houden we ze voor het lapje.’


Rikus Koopman (Gemeentebelangen) vroeg zich hardop af wat de gemeenten nog meer konden doen, aangezien gebleken is dat een procedure starten vrijwel zinloos is. Menne Kamminga (ChristenUnie) twijfelde eveneens niet aan de inspanningen van het college. ‘Er bestaat bij mij geen twijfel over het feit dat het college al een uiterste poging heeft gedaan om dit tegen te houden.’


De motie kon in de raad dan ook op te weinig steun rekenen. Alleen Lijst Groen Noordenveld stemde (naast de VVD-fractie uiteraard) vóór deze motie.

UIT DE KRANT

Lees ook