Openbare ledenvergadering LGN vanwege tienjarig jubileum

Afbeelding
actueel

RODERESCH - Op 13 november 2009 werd de politieke partij Lijst Groen Noordenveld (LGN) opgericht. Inmiddels bestaat de partij bijna tien jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed.


Vanwege dit jubileum is er voor leden van LGN en voor belangstellende niet-leden op maandag 18 november een bijzondere openbare ledenvergadering in de Pompstee te Roden. Daarvoor zijn sprekers uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over een duurzame toekomst voor en in de dorpen in Noordenveld. Emile Suringar, Ontwikkelaar Circulaire Economie van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe komt spreken over het verkleinen van de Drentse voetafdruk. En Elly van der Klauw, Projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, houdt een inleiding over demografische veranderingen, en wat dat voor gevolgen heeft, zoals op zorg, energietransitie, vervoer. Vervolgens is er een borrel met muziek, om bij na te praten met de inleiders en de andere aanwezigen.


De zaal is open vanaf 19:30 uur, aanvang is om 20:00 uur. Aanmelden is niet verplicht. Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Jubileumgiften zijn natuurlijk van harte welkom op NL07 RABO 0155 1597 71 ten name van Lijst Groen Noordenveld.

UIT DE KRANT