Gemeente Westerkwartier investeert in LED-verlichting in openbare ruimte

Afbeelding
actueel

WESTERKWARTIER - De gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in het vervangen van de verouderde straatverlichting door duurzame LED-verlichting. De investering geldt voor de periode van 2020 -2023. Vanuit de voormalige gemeenten in het Westerkwartier is al een aanzet gedaan voor het vervangen van de bestaande armaturen in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Met genoemde investering voor de toepassing van LED-verlichting werkt de gemeente aan toekomstbestendige lichtbronnen in de openbare ruimte, die voldoen aan de eisen van deze tijd en waarmee ze weer jaren vooruit kan.


Beleid


Lichtbronnen hebben invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving. Ze zorgt ervoor dat de openbare verlichting de leefomgeving versterkt en zo min mogelijk verstoort. Lichtbronnen in de buitenruimte stellen ons in staat in de avond en de nacht diverse activiteiten uit te voeren. De openbare verlichting van de gemeente Westerkwartier levert daar een grote bijdrage aan in het kader van verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een positieve sfeer en beleving op straat. 


Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (openbare ruimte) en Hielke Westra (duurzaamheid) over de investering: “We willen toe naar nog duurzamere manieren van energiebesparing in onze openbare ruimte. Het vervangen van de bestaande lichten door LED-verlichting is daarbij een goede en logische stap in de richting. De gemeente heeft de afgelopen jaren bij het vervangen van de verlichting, op diverse locaties LED-verlichting geplaatst in woonstraten, langs gebiedsontsluitingswegen en op rotondes. We willen als gemeente dat de totale lichtuitstoot niet verder toeneemt en dat extra lichtbronnen zo min mogelijk de omgeving storen.”


Beheer


De gemeente Westerkwartier is eigenaar en beheerder van ruim 14.000 lantaarnpalen langs wegen, in wijken, op pleinen en op parkeerplaatsen. Daarnaast beheert de gemeente de verlichting aan of rond openbare gebouwen zoals onder meer de sporthallen en de verschillende werklocaties. De gemeente beheert de lichtmasten. Enexis beheert het energienetwerk.


Zie voor meer informatie het beeldplan ‘Licht in de Openbare Ruimte’ van de gemeente op https://westerkwartier.verlichtinginbeeld.nl/.

UIT DE KRANT