Klaas Smid, burgemeester gemeente Noordenveld

Afbeelding
actueel

‘Het zijn bijzondere tijden. We hebben op 14 maart meteen een gemeentelijk crisisteam ingesteld, met de vraag hoe wij de dienstverlening zo goed mogelijk in stand kunnen houden en hoe we kunnen reageren op vragen en verzoeken van onze inwoners. Veel van onze medewerkers kunnen thuiswerken en zijn druk bezig. Er wordt erg hard gewerkt door het hele team.
Het zijn natuurlijk uiterst onzekere tijden. Aan de ene kant heerst er veel onzekerheid bij de inwoners, maar aan de andere kant is er ook veel samenwerking en kracht in onze samenleving. We zien dat de mensen de regels zoals opgelegd over het algemeen goed opvolgen, maar we moeten hier scherp op blijven. Daarom doen we nogmaals een beroep op de inwoners, om zich vooral aan de regels te houden. Uiteraard zal er gehandhaafd worden. Dat zal eerst met een waarschuwing gebeuren, maar uiteindelijk kunnen er ook boetes worden uitgedeeld.
Tot en met 6 april zijn er sowieso geen raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. Dat doen we ook om het goede voorbeeld te stellen. Inmiddels is er een noodwet in voorbereiding, waardoor gemeenteraden straks ook digitaal kunnen vergaderen. Of er veel projecten vertraging op gaan lopen, is nu nog lastig te zeggen. We zetten nu op een rij waar mogelijke knelpunten kunne ontstaan als de raad niet tot besluiten komt. Het college vergadert wél gewoon door. Dat gebeurt dinsdags digitaal. Het is nog een beetje afhankelijk van hoelang alle maatregelen gaan duren, maar er zullen ongetwijfeld enkele projecten zijn die vertraging gaan oplopen. We moeten de persconferentie van 31 afwachten om meer te weten te komen.
Tot slot wil ik inwoners meegeven om het hoofd koel en het hart warm te houden. En: hou je vooral aan de regels. We hebben het geluk dat we hier nog niet in zo’n situatie als in Brabant zitten, maar de piek kan nog komen. Juist daarom is het zo belangrijk om je aan de regels te houden.’

UIT DE KRANT