Tulpen voor verzorgingshuis de Wiekslag van gevangenis Veenhuizen

Afbeelding
actueel

NORG - De bewoners van verzorgingshuis de Wiekslag in Norg hebben tulpen gekregen van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen. De bloemen zijn zaterdag 11 april afgeleverd door Johan Koldenhof, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de gevangenis. Bewoners en medewerkers van het verzorgingshuis waren blij verrast met deze gift.“Afgelopen week hebben we ons eigen personeel als blijk van waardering een bos tulpen gegeven”, vertelt Johan Koldenhof. “Het werken in een gevangenis valt onder de cruciale beroepen en moet dus ook in deze bijzondere tijd van corona gewoon doorgaan. Dat vraagt best veel van onze medewerkers. Met de nodige maatregelen en aanpassingen kan het dagelijks leven binnen de gevangenismuren zoveel mogelijk doorgang vinden. Het is voor gedetineerden een vervelende tijd, doordat ze bijvoorbeeld geen bezoek meer mogen ontvangen. De coronacrisis zorgt overal, dus ook in de gevangenis, voor extra spanning. Dankzij de inzet van ons personeel lukt het toch om het dagelijks werk zo goed en zo kwaad als dat gaat doorgang te laten vinden. En dat verdient alle respect en waardering. Vandaar dat we als directie besloten hebben om alle collega’s op deze manier te bedanken.”


Voor de overgebleven bossen tulpen vond PI Veenhuizen al snel een alternatieve bestemming: woonzorgcomplex de Wiekslag in Norg. Gevangenisdirecteur Koldenhof leverde de bloemen persoonlijk af. “Net als in onze PI kunnen de bewoners in de Wiekslag door de coronamaatregelen geen bezoek ontvangen en dat is natuurlijk heel erg voor ze. Door de bewoners een bloemetje te geven willen we ze een steuntje in de rug geven en laten zien dat er aan hen gedacht wordt in deze voor iedereen bijzondere tijd.”

UIT DE KRANT

Lees ook