‘Versoepeling brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee’

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD – Nu de maatregelen van het kabinet enigszins zijn versoepeld, komen gemeenten voor een belangrijke taak te staan. Want, zo geeft burgemeester Klaas Smid aan, het in goede banen leiden van een versoepeling is lastiger dan een lockdown. ‘We worden overstelpt met vragen’, zegt hij. ‘We zijn druk bezig met het opstellen van allerlei protocollen en kijken daarbij ook naar het Rijk. Een lockdown is in dat opzicht makkelijker te realiseren dan een versoepeling.’

Update met burgemeester Klaas SmidWe spreken Smid wederom op vrijdag, als hij belt vanuit een stil gemeentehuis. ‘Het is hier nog steeds heel rustig en het ziet er nog niet naar uit dat het gemeentehuis binnenkort weer vol zal stromen’, aldus de burgemeester. ‘We laten ons personeel zoveel mogelijk thuis laten werken.’


Smid keek, net als bijna zeven miljoen andere Nederlanders, met belangstelling naar de persconferentie van 6 mei. ‘Eigenlijk zou er pas een week later sprake van versoepeling zijn’, weet Smid. ‘Maar dat kwam dus al een week eerder. Ondanks de versoepeling blijft de waarschuwing gelden dat men zich vooral aan de regels en aanbevelingen vanuit het Rijk en het RIVM moet houden. Dat is een belangrijk element in de bestrijding van het virus. Het is nog steeds oppassen geblazen. Dat werd ook benadrukt in de persconferentie. De versoepelingen zijn afhankelijk van hoe alles zich de komende weken gaat ontwikkelen. De versoepeling geeft mensen perspectief, maar alles is nog steeds onder voorbehoud. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap.’


In Noordenveld zijn, volgens het RIVM, nog maar vier besmettingen geconstateerd. Een hoopvol aantal, vindt ook Smid. ‘Maar dan gaat het om de geconstateerde besmettingen. Het daadwerkelijke aantal kan hoger liggen. Het is wel opvallend dat alles tot nu toe erg meevalt in het noorden en, nog specifieker, hier in Noordenveld.’ Een reden hiervoor, denkt Smid, is het feit dat het noorden zich goed aan de regels probeert te houden. ‘Dat past in het stukje noordelijke naoberschap’, zegt hij.


De versoepeling zorgt er op het gemeentehuis ondertussen voor dat het smoordruk is. ‘Het betekent weer veel extra werk voor gemeenten’, zegt hij. ‘Er komen ontzettend veel vragen binnen. We werken er hard aan om die allemaal goed te beantwoorden.’


De vraag is hoe men straks de versoepelende maatregelen gaat uitvoeren. De terrassen mogen namelijk vanaf 1 juni weer open. Maar hoe wordt er gecontroleerd of men voldoende afstand tot elkaar houdt? ‘Wij kunnen straks echt niet alles handhaven en controleren’, geeft Smid direct toe. ‘We doen dus een beroep op ondernemers en inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Aan de praktische uitwerking van de versoepeling wordt nog gewerkt, daar zijn we afhankelijk van wat er landelijk wordt besloten. Nog steeds is het de bedoeling om de druk op de openbare ruimte zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij zouden inwoners zich moeten afvragen of wat zij doen en ondernemen, past bij de bedoeling van een versoepeling.’


De versoepelende maatregelen is volgens Smid ‘goed voor het welbevinden van de mensen. ‘Maar het is echt balanceren. We zullen straks voortdurend tegen vragen aanlopen. Daarbij moeten we het doel voor ogen houden, en dat is het virus in toom houden. We moeten dan ook verantwoordelijk met de versoepeling omgaan. En vragen over de maatregelen kunnen altijd gesteld worden. Zo is het e-mailadres corona@vrd.nl in het leven geroepen en kan men uiteraard ook met prangende vragen bij de gemeente terecht.’


Smid verwacht spannende maanden. ‘Het komt hierbij aan op goede communicatie. Alleen samen kunnen wij deze crisis overwinnen. Ik leef mee met de mensen die er nu financieel slecht voorstaan en serieus worden getroffen door de coronacrisis.’


Ook de gemeente zélf wordt financieel getroffen door de crisis. Smid, voorzitter van het wethoudersoverleg financiën in Drenthe, maakt van dichtbij mee hoe gemeenten het steeds lastiger krijgen. ‘De financiële situatie was al nijpend en deze crisis maakt het er niet beter op. Er wordt gewerkt aan een overzicht van extra kosten voor de gemeenten. Gemeenten moeten ook gecompenseerd worden door het Rijk. In mei krijgen we waarschijnlijk nog uitsluitsel over de Gemeentefondsuitkering. Dat is voor ons erg belangrijk. Vorig jaar viel dat erg tegen en werd het fonds later in het jaar zelfs nog naar beneden bijgesteld. De verwachting is dan ook niet dat het Gemeentefonds nóg lager zal uitvallen.’


Beving Peize


Op dinsdagavond vond er volgens het KNMI een aardbeving plaats in De Onlanden bij Peize. Het epicentrum zou bij het Eelderdiep liggen. De beving had een kracht van 0.9 op de schaal van Richter. Het is voor het eerst dat er in Peize zich een beving voordeed. Burgemeester Smid was ervan op de hoogte, maar kon er nog maar weinig over zeggen. ‘Er is inderdaad een beving geconstateerd. We gaan nu kijken wat hier de mogelijke oorzaak van is geweest. Dat wordt ambtelijk onderzocht.’

UIT DE KRANT

Lees ook