Evenementen mogen weer, voetbalsupporters mogen de tribunes weer op. De versoepelingen op een rij:

Afbeelding
actueel

REGIO - Evenementen als kermissen en braderieën mogen weer vanaf 1 juli, supporters mogen hun cluppie weer toejuichen. Dit alles wel op de voorwaarde van 1.5 meter afstand. Lees hier de versoepelingen die het kabinet woensdagavond heeft aangekondigd.


  • Alle contactberoepen zijn weer toegestaan. Voor kappers en schoonheidsspecialisten kogold dat al sinds mei, vanaf volgende week woensdag mogen ook sekswerkers weer aan de slag. Hulpbehoevenden mogen contact hebben met hun begeleiders.
  • Bezoekers zijn weer welkom in de Nederlandse voetbalstadions. Wel moet in de stadions de 1,5-meterregel worden aangehouden. Spreekkoren zijn nog verboden, omdat zingen en schreeuwen extra risico met zich meebrengt op verspreiding van het virus.
  • Hard meezingen of schreeuwen in groepsverband blijft verboden. Maar voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Het RIVM komt snel met een advies over de voorwaarden. 
  • Reizen met de bus of de trein mag weer, ook als het om niet-noodzakelijke reizen gaat. Het advies blijft om de spits te vermijden om overvolle bussen en treinen te voorkomen. Ook de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken blijft van kracht.
  • Het kabinet adviseert om in de auto of ander privévervoer met mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren een mondkapje te dragen.
  • voor binnenactiviteiten geldt: maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel), geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: reserveren, vaste zitplaatsen en een gezondheidscheck vooraf.
  • Voor buitenactiviteiten geldt: maximaal 250 personen (exclusief personeel), in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats; geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: reserveren, vaste zitplaatsen en een gezondheidscheck vooraf.

Voor deze activiteiten gelden de versoepelingen nog niet:


  • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. De situatie wordt rond 1 september opnieuw bekeken.

UIT DE KRANT

Lees ook