Raad doet geen recht aan tussenuitspraak RvS inzake Vluchtheuvel

Afbeelding
actueel

Tien meter blijft heilig voor gemeente en projectontwikkelaar


NORG – De gemeente Noordenveld houdt zich krampachtig vast aan een bufferzone van tien meter tussen bewoners en een nieuw te bouwen zorghotel op het Vluchtheuvelterrein in Norg. Ondanks dat de Raad van State in een tussenuitspraak oordeelde dat de bufferzone minstens dertig meter moet zijn, werd de herontwikkeling van de Vluchtheuvel er afgelopen raadsvergadering doorheen gedrukt. Volgens wethouder Henk Kosters is dat nodig om de vaart in het proces te houden. Bovendien stelt hij dat de projectontwikkelaar zich waarschijnlijk terugtrekt, mocht er een bufferzone van dertig meter worden ingesteld.


De heer Bruinsma sprak tijdens de raadsvergadering in namens de familie Hoekzema. Zij wonen pal naast het terrein van de voormalige Vluchtheuvel, alwaar plannen zijn voor een zorghotel. Al in een veel eerder stadium vroegen de bewoners om een bufferzone van minstens dertig meter tot het zorghotel, in plaats van de voorgestelde tien meter. Volgens Bruinsma is er na de bezwaren van de familie Hoekzema nooit contact gezocht vanuit de gemeente Noordenveld. Dit alles leidde er uiteindelijk toe dat de zaak voor de Raad van State kwam.


De Raad van State gaf in een tussenuitspraak de omwonenden gelijk, maar toch werd afgelopen week ingestemd met de herontwikkeling en daarmee met een kleinere bufferzone tussen het beoogde zorghotel en de bewoners. Zowel de VVD als Lijst Groen Noordenveld vinden het onbegrijpelijk dat er geen recht aan de tussenuitspraak wordt gedaan, waardoor het plan misschien in een later stadium nóg meer vertraging kan oplopen.


Bovendien vindt men het maar raar dat de projectontwikkelaar op zo’n groot terrein, geen buffer van dertig meter wil instellen. Volgens wethouder Henk Kosters is dat een heikel punt en dreigt de projectontwikkelaar de stekker eruit te trekken, mocht die bufferzone verplicht worden. Hierdoor staat ook de gemeente als het ware met de rug tegen de muur.


De heer Bruinsma vervolgde door te zeggen niet te hebben geweten dat de projectontwikkelaar ‘met gestrekt been erin ging’. Verder voegde hij er aan toe dat de hele gang naar de Raad van State voorkomen had kunnen worden, als er pogingen waren gedaan om te praten. ‘Wij ondernamen die pogingen, maar de gemeente gaf niet thuis’, concludeerde hij.


Kosters beaamde dat de manier van communiceren niet de schoonheidsprijs verdiende en gaf aan nog te willen praten. ‘Maar dan wel na de vaststelling van de herontwikkeling.’


De gemeenteraad stemde in met de plannen, al gaf Menne Kamminga (ChristenUnie) aan dat het daarmee nog niet vaststaat dat het zorghotel er ook gaat komen. Gerard Willenborg (CDA) betreurde de manier waarop de hele kwestie was gelopen en vond dat er allang een compromis had kunnen liggen. ‘In dat opzicht hebben we het hier over een flauwekuldiscussie.’


Gemeentebelangen-raadslid Hendrik Smeenge vatte de gemiddelde gedachtegang van de raad misschien nog wel het beste samen. ‘Wij steunen het voorstel, want we willen geen risico lopen dat het hele plan afketst. Norg wacht al heel lang op de herontwikkeling van de Vluchtheuvel.’

UIT DE KRANT