Toegankelijk Noordenveld vindt nieuwe voorzitter

Afbeelding
actueel

Jan Harke Venema: ‘Bewustwording belangrijk speerpunt’


NOORDENVELD – Toegankelijk Noordenveld is er voor iedereen, maar vooral voor mensen met een beperking. Jan Harke Venema is voorzitter van deze stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke en verbale handicap of een psychische aandoening hebben. Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid. Een mooi moment voor De Krant om met de voorzitter de balans op te maken.


‘Alle mensen moeten ongeacht hun beperking mee kunnen doen in onze samenleving zonder tegen allerlei hindernissen aan te lopen. Hier in onze gemeente zijn we daar op dit moment veel mee bezig. Je kunt het zo gek niet bedenken of we zijn erbij betrokken. Van Centrumplan Roden tot inrichting van gebouwen. Laatst hebben we met een aantal leden van ons bestuur nog een ronde gemaakt door het gemeentehuis in Roden en de betrokken ambtenaren nog enkele verbetertips gegeven. Voor wat betreft het Centrumplan Roden streven we bijvoorbeeld naar bredere paden voor onder andere de scootmobiel en zagen we graag een geschikt openbaar toilet. Voor mensen met een blaasprobleem zou dat een uitkomst zijn tijdens het winkelen. Nu weet ik dat een aantal van hen met deze problemen thuisblijven, omdat ze om die reden niet de deur uit durven. Bewustwording van gedrag is voor ons een belangrijk thema. Vaak staan anderen niet stil bij een beperking die iemand heeft. Op die terreinen is nog veel te winnen. Dat is geen onwil, maar je denkt er niet altijd aan. Ga maar eens in een rolstoel een eindje door het centrum van Roden rijden. Dan ervaar je de problemen die rolstoelgebruikers dagelijks tegenkomen. Auto’s die her en der geparkeerd staan, winkelpaden die te smal zijn of vol staan met stellages, hoge drempels, fietsers of een terras op de stoep. Het is voor ons belangrijk dat toegankelijkheid altijd wordt meegenomen in allerlei ontwikkelingen.’


Om de doelstellingen van Toegankelijk Noordenveld te bereiken heeft de gemeente het VN-verdrag ondertekend die uitspreekt dat iedereen in de hele wereld mee moet kunnen doen. Jan Harke Venema is vol lof over de tegenwoordige samenwerking met de gemeente. ‘Ik heb het gevoel dat we tot de top van Nederland behoren,’ laat hij weten. ‘Bestuurlijk en ambtelijk wordt goed met ons meegedacht. Daarnaast werken we samen met tal van andere organisaties zoals bijvoorbeeld belangenverenigingen, Welzijn in Noordenveld en staan we open voor verdere verdieping van onze voornemens.’


Jan Harke Venema is zelf al meer dan 16 jaar actief op dit gebied. Hij is zelf visueel beperkt. ‘Ik zie heel erg slecht. Mijn ene oog is blind en met de andere, mijn rechter, zie ik nog 3%. Als jongetje van 8 jaar ben ik tijdens het schaatsen achter over gevallen op het ijs. Na een half jaar begon ik steeds slechter te zien. Een operatie heeft niet mogen baten.  Beelden worden bij mij niet omgezet in de hersenen. Toch ben ik niet bij de pakken gaan neerzitten. Ik heb jarenlang een boerenbedrijf gehad. En heb geleerd zelfstandig door het leven te gaan. Natuurlijk ben je beperkt, maar zijn er ook oplossingen. Mijn andere zintuigen zijn goed ontwikkeld. Ik zeg wel eens dat ik leef met een ingebouwde tomtom. Toen mijn vrouw nog leefde reed zij auto, nu heb ik een taxipas. Lezen doe ik met een loep. Vanuit mijn verleden komt ook mijn motivatie vandaan om mij in te zetten voor mensen met een beperking. Ik vind het logisch dat iedereen zo goed mogelijk mee moet kunnen doen in onze maatschappij.  Ons bestuur van Toegankelijk Noordenveld bestaat uit veel ervaringsdeskundigen. Dat is mooi, want zo kunnen wij anderen precies vertellen wat beter kan om mee te kunnen doen.’


Wie meer wil weten kan eens kijken op de website van Toegankelijk Noordenveld. Wie zich betrokken voelt kan zich ook opgeven als vrijwilliger. Ook dat kan via de website.

UIT DE KRANT