‘Gemeente moet goed te raden gaan of dit wel verstandig is’

Afbeelding
actueel

Twijfels over haalbaarheid plannen Roden-Zuid


RODEN – De grote plannen voor de herontwikkeling van Roden-Zuid waren afgelopen week onderwerp van gesprek in het Rodense. Een online-event van Gemeentebelangen en een rondgang langs enkele politieke partijen, wijst uit dat het ‘project Roden-Zuid’ een grote uitdaging gaat vormen. Terwijl de gemeente hoopt te voorkomen dat Roden ‘op slot’ gaat, vragen betrokkenen zich af hoe haalbaar de plannen zijn.


Tijdens het online-event van Gemeentebelangen afgelopen donderdag werd duidelijk dat er grote vragen zijn rondom Roden-Zuid. Want waar de gemeente graag sportverenigingen als ONR, MHC Roden, Manege de Hulhorst en KV Noordenveld meer wil clusteren, wezen insprekers erop dat de sport al redelijk geclusterd is in Roden-Zuid. Hans Bor van tennisvereniging REO wees op de unieke plek die REO nu heeft. ‘Ook qua parkeerruimte zitten wij perfect. Verder versterken andere verenigingen elkaar nu al. Zo profiteert de manege soms van de parkeergelegenheid bij ONR.’ Bor gaf verder wel aan dat hij verwachtte dat verenigingen in de toekomst nóg meer samen moeten werken. Tot slot wees hij op de unieke omgeving van Roden-Zuid. Een gebied waar het volgens hem prachtig wandelen is en waarvan het zonde zou zijn als dat gebied stevig op de schop gaat.


Dat was ook een vrees van een omwonende die zijn zegje deed. Hij vroeg zich bovendien hardop af of woningbouw in Roden-Zuid wel nodig is. ‘De bodem van de portemonnee is niet eindeloos. De gemeente moet goed te raden gaan of deze plannen wel verstandig zijn.’ Ton Stienstra pleitte ervoor vooral de kwaliteit van het gebied in stand te houden. Verder wees hij erop dat een centralisatie van de sport niet altijd goed uitpakt. ‘Kijk naar de Topsporthal in Leek. Dat is nog steeds geen succes. Je moet hele nauwe samenwerking tussen verenigingen hebben, wil je dat goed laten verlopen.’


Raadslid Hendrik Smeenge gaf aan dat de clustering van sportverenigingen vooral moet zorgen voor een toekomstbestendiger sportklimaat in Roden-Zuid. Hierover wordt al langer gesproken, maar onlangs gaf de korfbalvereniging aan op korte termijn kunstgrasvelden nodig te hebben. Zij kunnen dus niet lang wachten op een oplossing.


Jos Darwinkel, presentator van het event en net als Smeenge raadslid namens Gemeentebelangen, ziet dat de sportverenigingen op korte termijn duidelijkheid moeten krijgen. Volgens Darwinkel was de bijeenkomst ‘een realiteitscheck’. ‘Over het sportcluster moeten we goed na gaan denken. De opmerkingen die we hierover kregen, daar moeten wij iets mee. Dat geldt niet alleen voor het sportcluster, maar voor de gehele avond. Deze avond zet ons aan het denken.’


Lijst Groen Noordenveld heeft zich als oppositiepartij tegen de plannen van de gemeente gekeerd. Fractieleider Henk Koekkoek noemt het geen goed plan en vreest bovendien dat het veel geld gaat kosten. ‘Er is nog niet berekend wat het gaat kosten, maar als je sportcomplexen gaat verplaatsen en een nieuwe weg gaat aanleggen, kan je ervan uitgaan dat het een dure onderneming wordt.’ Koekkoek schat dat de hele operatie zomaar twintig miljoen kan gaan kosten. ‘En dat terwijl de verenigingen in het gebied hebben aangegeven op hun eigen plek te willen blijven. Dat staat zelfs in het Integraal Sportaccommodatieplan.’


Bovendien vindt Koekkoek uitgebreide woningbouw helemaal niet nodig. ‘Er zijn nog genoeg plekken in Roden die we kunnen intekenen. En als je gaat bouwen op Roden-Zuid, zorg dan dat je kleinere woningen bouwt. Starterswoningen bijvoorbeeld.’ 


Robert Meijer (VVD) ziet de noodzaak van woningbouw op Roden-Zuid zeker in. ‘Na Roderveld 4 zit Roden op slot’, zegt hij, terwijl Koekkoek dat toch anders ziet. ‘Een discussie zonder eind’, concludeert Meijer. ‘Bij de wijken Oostindie in Leek en het Oosterveld in Norg, werd eerst ook gezegd dat er geen behoefte was. Nu gaan de woningen als warme broodjes over de toonbank. Bouwen op Roden-Zuid is dan ook erg gewenst. Als je dat nu niet doet, ga je op slot.’


Ook Gemeentebelangen is die mening toegedaan. ‘De behoefte is er zeker, dat is de afgelopen jaar wel gebleken’, stelt Darwinkel. ‘Wat opviel aan de online sessie, is dat men vooral zegt dat de gemeente moet inzetten op woningbouw voor jonge gezinnen en starters. En er moet aandacht zijn voor de inbreidingslocaties in het centrum van Roden.’


Wat LGN betreft kan er een streep door het plan. ‘Het is volgens ons helemaal niet nodig’, zegt Koekkoek. ‘Alleen de Steenbergerloop zou wat ons betreft kunnen worden aangepast zodat deze een wat natuurlijker verloop krijgt.’


Meijer geeft aan het enigszins opmerkelijk te vinden dat er nu opeens zoveel haast wordt gemaakt met Roden-Zuid. ‘In 2017 werden plannen voor het gebied onder wethouder Reint-Jan Auwema van tafel geveegd, omdat er geen behoefte zou zijn’, herinnert Meijer zich. ‘Nu wordt opeens het hele gebied ingetekend. Daar mogen inwoners best kritisch op zijn. Ik snap dat wel.’


Darwinkel geeft aan de online-inspraakavond als ‘heel positief’ te hebben ervaren. ‘Er liggen een aantal uitdagingen, waaronder de weg waar het zware verkeer langs moet komen. Men wil het niet over de Hullenweg, niet over de Stinsenweg en niet over de Ceintuurbaan-Zuid. Dan kom je op een politiek punt: waar wil je het wel hebben? Verder zijn er een aantal bijzondere punten genoemd. Een tunnel onder sportvelden door bijvoorbeeld. Het is interessant om ideeën zo te spiegelen aan inwoners.’


Op 18 november zou er over Roden-Zuid worden gesproken in de gemeenteraad. Inmiddels is het onderwerp van de agenda. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderwerp wél besproken gaat worden.


Foto: Gemeentebelangen-raadsleden beelden de drie hoofdthema’s op Roden-Zuid uit. Sport, woningbouw en verkeer.

UIT DE KRANT

Lees ook