‘Wij zijn de toekomst en moeten onze stem laten horen’

Afbeelding
actueel

Noordenvelders in Jongeren Adviesraad DrentheNOORDENVELD – De provincie Drenthe krijgt eindelijk weer een jongerenraad. Sinds 2007 was dit niet het geval. Zonde, vond onder andere Anita van der Noord. Het raadslid namens de PvdA/GroenLinks in Noordenveld – tevens oprichter van het Politiek Vrouwen Netwerk – vond het hoog tijd voor een heropleving van deze raad. Inmiddels zijn er twaalf jongeren gevonden die de kar gaan trekken voor de zogeheten Jongeren Adviesraad Drenthe. Onder hen Jasmin Ensink (14) uit Peize en Arne Epema (15) uit Roden.


In Noordenveld lukte het tot dusverre niet, maar in Drents verband ging het opzetten van een Drentse Jongerenraad een stuk beter. De raadsleden zijn nog niet officieel ‘geïnstalleerd’, maar het raadgevende orgaan krijgt al steeds meer vorm. Want dat is uiteindelijk waar de raad zich voornamelijk mee bezig zal houden: het gevraagd én ongevraagd geven van advies, vanuit het oogpunt van de jongeren.


Anita van der Noord is blij dat de twaalfkoppige raad nu steeds meer vorm krijgt. ‘In februari van dit jaar kwam Prinses Laurentien naar de Health Hub in Roden’, vertelt ze. Dat was destijds in het kader van de Raad van Kinderen, een onderdeel van The Missing Chapter Foundation. ‘De prinses zei toen al dat ze het mooi zou vinden als er een jongerenraad werd opgericht. Voor mij een reden om hier mijn schouders onder te zetten.’


Van der Noord wendde haar netwerk aan en ging de boer op. Al gauw kwamen er een aantal aanmeldingen, al bleven Noordenveldse raadsleden uit. ‘Vandaar dat ik Arne en Jasmin benaderd heb. Gelukkig waren zij bereid mee te doen.’


De eerste bijeenkomst van de Jongerenraad vond deze zomer plaats. Bij Wildlands in Emmen werd de aftrap gegeven. ‘Inmiddels hebben we twaalf jongeren verzameld’, zegt Jasmin. ‘Bij de laatste vergadering schoof ook Jetta Klijnsma aan.’ Klijnsma zal de Jongerenraad in haar portefeuille hebben.


Hoewel zowel Arne als Jasmin een vader in de Noordenveldse gemeenteraad namens de PvdA/GroenLinks hebben, speelt die ‘politieke kleur’ geen rol in de Drentse Jongerenraad. ‘We willen vooral de meningen van jongeren verzamelen’, zegt Jasmin. ‘Daarbij maakt het niet uit wat iemands achtergrond is. We willen juist een zo’n breed mogelijke groep vertegenwoordigen.’


De raad is verdeeld in teams, die allen hun eigen onderwerp hebben. ‘We hebben zeven onderwerpen waar we ons mee bezighouden’, zegt Arne. ‘Onder andere biodiversiteit, klimaat maar ook zaken als openbaar vervoer en andere maatschappelijke thema’s komen aan bod. We hebben voorzitters, een productie- en mediateam en een notulist.’


Leden zijn op de radar gekomen door onder meer het Lagerhuisdebat wat op scholen in heel Drenthe heeft plaatsgevonden. ‘De jongeren in de raad zijn politiek geïnteresseerd’, zegt Jasmin. ‘Maar wij willen er voor iedereen zijn. Ook voor jongeren die niets met politiek hebben. Wij zijn de toekomst en er zijn vast veel jongeren met een mening over bepaalde zaken.’


Het belangrijkste, zo vindt Arne, is dat er onderling respect is. ‘Open staan voor andermans mening, dat is heel belangrijk’, stelt hij. ‘We willen alle jongeren met een mening serieus nemen.’ En zelf wil de raad ook serieus worden genomen. ‘Ik heb het idee dat dat nu het geval is’, zegt Jasmin. ‘De installatie van de raad is unaniem goedgekeurd door de Provinciale Staten. Wij geven advies, maar dat wil niet zeggen dat dit advies vrijblijvend is.’ Volgens Van der Noord is dat ook een afspraak. ‘De partijen hebben unaniem ingestemd met de Jongerenraad. Dat betekent ook dat zij iets met hun adviezen moeten doen en dat ze hier rekening mee moeten houden in hun besluitvorming.’


Volgens Jasmin en Arne is een Jongerenraad hard nodig. ‘Het aantal mensen die stemmen neemt al jaren af’, weet Jasmin. ‘Dat zie je vooral onder jongeren. Dat heeft ermee te maken dat jongeren zich niet gehoord voelen.’ Of dat ook te maken heeft met de uitstraling van de politiek, durven de twee niet te zeggen. ‘Ik weet niet of de politiek per se spannender moet worden, maar uiteindelijk gaat het ons allemaal aan’, zegt Arne. ‘Neem het coronavirus. Iedere jongere heeft wel een mening over of de scholen zouden moeten sluiten en of het wel kan dat we met zoveel leerlingen tegelijk dagelijks les krijgen. Die mening moet gehoord worden.’


De raad gaat de komende tijd gevraagd én ongevraagd advies geven. Hier krijgt de raad ook een bedrag voor. ‘Dat zal worden besteed aan praktische zaken om de raad handen en voeten te geven’, zegt Van der Noord.


De Jongeren Adviesraad is via Instagram en Facebook te volgen (@jongerenadviesraaddrenthe). Voor meer informatie kan eenieder terecht bij Anita van der Noord (06 21816074).

UIT DE KRANT

Lees ook