‘Welke variant je ook kiest, niemand is blij’

Afbeelding
actueel

MARUM – De tijdelijke weg die de gemeente Westerkwartier aan gaat leggen voor het bouwverkeer naar de nieuw te bouwen woonwijk Alberdaheerd 2 houdt de gemoederen flink bezig. Niemand zit te wachten op een weg in of nabij z’n achtertuin waar zwaar verkeer overheen dendert. Bewoners vrezen onveilige situaties in hun woonwijk en denken hinder te ondervinden van trillingen. Ook verwijten ze de gemeente ‘gebrekkige communicatie.’ Omwonenden kregen op vrijdag een brief in de bus over de gekozen route en de routes die het niet haalden. Daarop hadden ze drie dagen de tijd, inclusief het weekend, om te reageren. PvdA-raadslid Hans Koenders is zeker niet tegen de bouwplannen maar begrijpt dat de buurt vindt dat het schort aan een behoorlijke communicatie. Hij stelde vragen hierover aan het college.

Gesteggel om route bouwverkeer nieuwbouwwijk Alberdaheerd 2Hans Koenders snapt de onrust over de nieuw aan te leggen weg, maar die weg is onvermijdelijk, zegt hij in dezelfde zin. ‘Het verhaal over de nieuwbouwwijken dateert van jaren geleden. Dat er twee wijken gebouwd zouden worden was vanaf dag één duidelijk. De eerste wijk, Alberdaheerd 1, lag er door de recessie veel later dan gepland. Dat heeft tot gevolg gehad Alberdaheerd 2 pas veel later in beeld kwam. Dat neemt niet weg dat als je inwoners wilt betrekken, je ze niet drie dagen de tijd moet geven om te kunnen reageren. We hebben aan het college gevraagd hoe dat kan. De tweede wijk is eindelijk in ontwikkeling. De grond is bouwrijp gemaakt. Het gebied eromheen nog niet. Het lijkt een beetje op een schaakbordveld. Om bij het achterste deel te komen (Alberdaheerd 2), moet je iets met ontsluiting doen. Alberdaheerd 1 kent één toegangsweg. De beperking is de bolle brug. Vrachtverkeer kan erover, diepladers niet. Die zijn regelmatig nodig op de verschillende bouwlocaties. Dus zijn er verschillende varianten bedacht voor het bouwverkeer. Maar welke je ook kiest, niemand is blij. Snelle aanleg is een must, het gaat om 45/46 kavels die allemaal verkocht zijn. Die worden gebouwd door individuele aannemers. De beste optie is de aanleg van een tijdelijke weg’, stelt Koenders.


Het is de bedoeling dat de tijdelijke asfaltweg aangelegd wordt in een weiland, parallel aan het eeuwenoude Malijkespad, het natuurpad dat van Marum richting Leek loopt. ‘We hebben het over een paar honderd meter, beslist  geen groot stuk. Maar mensen die er wonen zijn er niet gelukkig mee. Die zeggen: laten ze maar langs de timmerfabriek (ook een toekomstige bouwlocatie) rijden. Die zegt op haar beurt dat de plek niet bouwveilig is.’ Omwonenden vrezen onveilige verkeersituaties en denken overlast te ondervinden van trillingen. ‘Hoe je het ook doet, je doet het nooit goed. Dat blijft lastig. Bewoners van Alberdaheerd 1 zijn blij dat ze eindelijk van de rotzooi af zijn. Ook dat is goed voor te stellen. De laatste straten zijn pas een jaar geleden definitief gemaakt. Vast staat dat de weg er zo snel mogelijk moet komen. Kopers van de kavels hebben belang bij de weg, die willen van start met de bouw van hun woning. We moeten zien dat we de laatste plooien glad strijken.’ Koenders heeft nog geen antwoord van het college op de gestelde vragen, maar verwacht wel dat het college deze week met een reactie komt.

UIT DE KRANT

Lees ook