Roder Zakenkring en horeca woest over plan voor omleiding

Afbeelding
actueel

RODEN – De gemeente Noordenveld staat positief tegenover een bussluis ten zuiden van der Brink in Roden. Verkeer uit de richting van Norg moet straks via de Ceintuurbaan Zuid naar de Nieuweweg om het centrum te bereiken. Doel van het verhaal is een autoluw Brinkgebied. De Zakenkring heeft met ontsteltenis kennis genomen van het onderzoeksrapport over verkeersstromen. ‘Een mokerslag voor het Roder centrum dat zich wil profileren als regionaal koopcentrum’, zegt Zakenkringvoorzitter Johan Hummel die tot het uiterste wil gaan om het plan van tafel te krijgen. ‘Desnoods tot aan de Hoge Raad.’ Ook de horecaondernemers reageren geschokt. Wethouder Henk Kosters vindt de felle reactie van de Zakenkring sterk overdreven. ‘We zitten in een verkenningsfase, niks is in beton gegoten.’

‘We jagen mensen het dorp uit op deze manier’De Zakenkring is boos omdat zij niet zijn meegenomen in de plannen. ‘Maandelijks zitten wij met wethouder Kosters om de tafel voor strategisch overleg. Hier is nooit over gesproken’, zegt Emiel van der Heide namens de Zakenkring. ‘We voelen ons in de mailing genomen. We hebben meerdere malen aan de wethouder gevraagd om inzicht in het rapport. Dat kregen we niet. Het werd afgedaan als ‘vertrouwelijk.’ Naast het feit dat dit een mokerslag is voor de toch al zwaar getroffen horeca ondernemers aan de Brink, zal dit ook voor veel minder toestroom naar het centrum zorgen, 65 procent van het verkeer is centrum-gerelateerd.  We jagen mensen het dorp uit op deze manier. De ambitie om een regionaal koopcentrum te willen zijn wordt met dit plan direct de nek omgedraaid.’ De Zakenkring heeft met verbazing kennisgenomen van de inhoudelijke reactie van Kosters waarin de wethouder aangeeft dat er nog niets vaststaat en het slechts om een mogelijke variant gaat. ‘In het rapport wordt aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een variant om verkeer om te leiden, dan duw je het toch een bepaalde richting op.’ Van der Heide heeft wel begrip voor een omleiding voor zwaar verkeer.


Rapport


Om teveel verkeersbewegingen in het Brinkgebied te voorkomen, zou een omleiding de beste mogelijkheid zijn, staat in het ‘Rapport Roden Zuid Opgaven en Ambities’.


In het onderzoeksrapport (te vinden op de website van de gemeente Noordenveld) zijn vier varianten uitgewerkt. Het college van B en W geeft de voorkeur aan variant 4b, waarbij ter hoogte van het evenemententerrein en het tegenovergelegen appartementencomplex Beek en Bosch een bussluis is gesitueerd. Verkeer vanuit Norg en Roden Zuid moet via de Ceintuurbaan Zuid bij de benzinepomp rechtsaf de Nieuweweg op om het centrum te bereiken. Sluiproutes door wijken zijn niet mogelijk. In de zes straten waardoor je met de auto ook het centrum kunt bereiken, zijn blokkades getekend.


Doodsteek


Verbijstering is er ook bij de horeca. ‘Dit kan niet waar zijn’, zegt Monique Roossien van Mo’s Café. ‘Dit lijkt helemaal nergens op. Als je mensen omleidt, stuur je ze uit het centrum. Wanneer ze eenmaal in de auto zitten, zijn ze weg. Dan blijven ze niet even om een drankje te drinken op het terras. We zijn niet eens op de hoogte gesteld van deze plannen. We hebben geen brief of mail gehad. Schandalig is het.’ Janet Hamstra zat een week geleden nog op het gemeentehuis voor een gesprek met welstand en een stedenbouwkundige over onder andere ‘Visie op de Brink’, waarbij de onderneemster een duidelijk beeld voor ogen heeft. ‘Dit rapport is helemaal niet ter sprake gekomen. Er is ons helemaal niets verteld. Sterker nog, toen wij het beeld schetsten hoe we het Brinkgebied voor ons zien, een horeca-erfgoed-boulevard, werd ons medegedeeld dat het daarvoor nog veel te vroeg was. Toen ik vroeg naar een tijdslijn, gaven ze aan geen enkel idee te hebben. Inmiddels weet ik uit ervaring dat ondernemers niet worden meegenomen in het proces. Wij hebben een hotel te runnen, zijn afhankelijk van gasten. Als dit doorgaat wordt het onze doodsteek.’


Andere maatregelen


Wethouder Kosters is verbolgen over de felle reactie van de Zakenkring. Hij benadrukt dat het plan in verkenningsfase zit en dat er nog niets vaststaat. Het rapport zou dienen als onderligger voor het grote verhaal, zegt hij. ‘Zeker is een ‘knip’ een harde maatregel om automobilisten  te ontmoedigen door het centrum te rijden. Maar zover is het nog niet. Er zijn ook andere maatregelen om het Brinkgebied autoluw te krijgen, zoals bijvoorbeeld een 30 kilometer weg en een andere inrichting van de Brink en Raadhuisstraat. Dat willen we verder verkennen en uitzoeken met alle stakeholders.Het is zeker niet de bedoeling van de gemeente om het centrum autovrij te maken. Wel om gezamenlijk te bekijken hoe de Brink en Raadhuisstraat autoluw gemaakt kan worden en hoe in ieder geval het zware verkeer uit centrum kan worden geweerd.’ Wat er met het verkeer uit de richting  van Peize moet gebeuren, weet de wethouder ook nog niet. ‘Dat is voor ons nog een vraagstuk. Het klopt dat het op het kruispunt bij Het Wapen van Drenthe erg druk kan worden wanneer verkeer vanuit Peize daar langs rijdt om in het centrum te komen. Het is niet ondenkbaar dat zij ook de rondweg moeten nemen. Daar zijn we nog niet uit.’


Onbegaanbaar pad


Of de afsluiting van het centrum er ook daadwerkelijk komt, is zeer de vraag. In een reactie geeft Jos Darwinkel van Gemeentebelangen aan dat dit voor zijn partij een ‘onbegaanbaar pad’ is. ‘Wij zijn mordicus tegen een bussluis. Doorstroming is nodig voor winkel, horeca en de levendigheid van het dorpscentrum,’ aldus Darwinkel. ‘Het plan Roden-Zuid omvat meer dan alleen dit, en bevat ook goede elementen. Onze volledige visie gaan we in de fractie bespreken, maar de bussluis is in ieder geval een no go.’


Robert Meijer van de VVD is genuanceerder. Voor hem zijn draagvlak en transparantie het allerbelangrijkst in de discussie over Roden-Zuid. ‘Er hangt veel af van de keuze die de politiek nu maakt. We moeten expliciet kiezen voor een variant, dan moet je alle partijen die dat raakt erbij betrekken. Als het dan voor niemand een probleem is, dan is er draagvlak, maar dat lijkt nu niet zo te zijn. Wijkbelangenverenigingen geven wel aan dat het druk is in het centrum, maar zij lijken vooral de belangen van bewoners te behartigen. Ook de mening van ondernemers telt. We moeten hier alert op zijn.’


Johan Hummel zegt dat de Zakenkring er alles aan zal doen om de plannen van tafel te krijgen. ‘Desnoods gaan we door tot aan de Hoge Raad. Terug naar de tekenkamer. Dit kan echt niet.’ Op 17 mei buigt de gemeenteraad zich over de kwestie.

UIT DE KRANT