Roden-Zuid houdt de gemoederen bezig

||
|| Foto: ||
actueel

RODEN/NOORDENVELD – Op maandag 17 mei debatteerde de gemeenteraad van Noordenveld over de opgaven en ambities in Roden-Zuid. Woningbouw, verkeersdruk in het centrum, sportaccommodaties die aan vernieuwing toe zijn en het op orde houden van de waterhuishouding zijn de uitdagingen waar de gemeente voor staat. Daarom wil het college bouwen in Roden-Zuid, sportaccommodaties verplaatsen en centreren en de rondweg vanaf de Maatlanden doortrekken naar de Norgerweg. De plannen leiden tot veel onrust in Roden. Zo liet de zakenkring al van zich horen waar het ging over de mogelijke afsluiting van het centrum en verzamelde de werkgroep van het Hullenbosje bezwaren van omwonenden.

‘Als we het centrum van Roden levendig willen houden moeten we dat niet gaan afsluiten voor het verkeer’Onlangs overhandigde de werkgroep 160 verzamelde bezwaren van de actie ‘Stop de rondweg’ aan wethouder Henk Kosters, die de map met alle informatie in ontvangst heeft genomen. Ook heeft de werkgroep de bezwaren gestuurd naar de raadsleden. ‘Juist dit groen is heel belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn, de natuur zelf, ons woongenot en de niet onbelangrijke onderlinge contacten,’ aldus woordvoerder Tjitske Kind van de werkgroep. Kosters gaf aan dat het college de plannen heeft opgesteld en dat het nu aan de raad is om te beslissen over Roden-Zuid. De werkgroep gaf aan te hopen dat de actie niet voor niets is geweest en dat de bezwaren de raadsleden hebben geholpen bij het nemen van een juiste beslissing.


Ook politieke partijen lieten voorafgaand aan het debat al van zich horen. Zo uitte Lijst Groen Noordenveld vooraf de angst dat een goede discussie in de raadsvergadering niet mogelijk zou zijn, omdat het college vragen van LGN waarschijnlijk niet op tijd zou kunnen beantwoorden en insprekers slechts kort de mogelijkheid kregen om zich aan te melden.


Gemeentebelangen Noordenveld gaf aan blij te zijn dat er wordt gewerkt aan de opgaven, maar was ook kritisch. Het plan Roden-Zuid biedt volgens de partij mogelijkheden om aan de grote vraag naar woningen in Roden en Noordenveld te voldoen. ‘We willen als altijd samen met onze inwoners goed kijken waar behoefte aan is en deze stapsgewijs invullen,’ aldus raadslid Hendrik Smeenge. Voor Gemeentebelangen gaat inbreiding voor uitbreiding. ‘We zijn daarom ook blij dat er op korte termijn woningen worden gebouwd aan de Vrijetijdsboulevard, op de locatie van de oude Aldi en op het terrein van het voormalige postkantoor.’ Met het bebouwen van alle inbreidinglocaties alleen kan echter niet worden voldaan aan deze grote vraag. Het is daarom goed dat het college nu de handschoen oppakt om de Beukenhoflocatie en de Blakervelderhoeve te ontwikkelen. ‘Daarbij willen we geen stadse Vinex-wijken uit de grond stampen, maar bouwen met respect voor de omgeving en opgaand in het groene karakter die onze gemeente zo kenmerkt,’ geeft Smeenge aan.


Gemeentebelangen was echter kritisch over de verkeersplannen van het college. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de verkeersdruk in het centrum van Roden groot is, wordt dit door het merendeel van de inwoners niet zo ervaren. Gemeentebelangen ziet op dit moment dan ook geen noodzaak om een extra weg aan te leggen die aansluit op de maatlanden en de hockey-, tennis- en korfbalvelden te verplaatsen. Wat de partij betreft wordt de groene long in Roden behouden en investeert de gemeente de komende jaren in het verduurzamen van de bestaande sportcomplexen. Net als het college is Gemeentebelangen van mening dat de gemeente nu geen besluiten moet nemen die tot onomkeerbare ingrepen leiden. ‘We weten niet hoe de wereld er over tien jaar uitziet,’ zegt raadslid Jeroen Kruims. ‘Het laatste wat we willen is Roden nu voor altijd op slot te gooien, waardoor je in de toekomst misschien spijt krijgt van de genomen besluiten.’ Kruims’ collega Jos Darwinkel vult aan: ‘Het afsluiten van het centrum van Roden is voor Gemeentebelangen geen optie, maar we moeten wel eens goed kijken hoe we de Brink nog meer tot de huiskamer van Roden kunnen maken en zwaar landbouw- en vrachtverkeer kunnen weren.’


Net als voor Gemeentebelangen is ook voor de VVD het doortrekken van de Maatlanden ten koste van de sportaccommodaties en het afsluiten van het centrum geen optie. De partij hing op de Norgerweg een groot spandoek op met de tekst: ‘Roden centrum afsluiten voor verkeer NO WAY’. 


Weliswaar gaat de discussie momenteel over de opgaven en ambities in Roden-Zuid, maar volgens de VVD sorteert het college van Noordenveld hiermee ‘nadrukkelijk’ voor op ontwikkeling van Roden in de richting van Roderesch. Door deze keuze lijken de onderwerpen wonen, water, verkeer en sport aan elkaar gekoppeld te moeten worden. VVD Noordenveld kijkt hier anders tegenaan. Elk onderwerp kan met elkaar worden verbonden, maar is zeker niet noodzakelijk. VVD Noordenveld pleit er daarom voor om de onderwerpen verkeer en sport los te koppelen van Roden-Zuid. Het college ziet een afsluiting van het centrum door de aanleg van een bussluis in de Norgerweg als de optimale variant om doorgaand verkeer een andere weg te laten kiezen. Dit is voor de liberalen een onacceptabele keuze. ‘Als we het centrum van Roden levendig willen houden moeten we dat niet gaan afsluiten voor het verkeer’ aldus fractievoorzitter Robert Meijer. Fractiegenoot Nanda Emmens vult hem aan, ‘Onze ondernemers hebben het al zwaar genoegen, dit kan voor velen van hen de druppel zijn. Daarnaast zorgen de plannen van Roden-Zuid voor veel onzekerheid bij onze inwoners en dat is voor niemand goed.’


De keuze voor het doortrekken van de Maatlanden zal grote gevolgen hebben voor de tennis-, korfbal en hockeyvereniging die nu gezamenlijk met het Hullenbosje de groene long vormen tussen ‘oud’ Roden en het Roderveld. Naast het opofferen van deze groene long is volgens de VVD sprake van kapitaalsvernietiging bij de sportverenigingen. Wel ziet de partij de noodzaak voor woningbouw. De fractie stelde daarom voor om te gaan bouwen tegenover de nieuwste wijk van Roden. Dit is het gebied tussen de kampeerboerderij en de Esweg. Het voordeel van deze locatie is volgens de VVD dat een groot deel van de grond in eigendom is van de gemeente en dat de gemeentelijke schatkist daardoor een financiële injectie krijgt door verkoop van gronden voor woningbouw. Bovendien is de aanleg van een nieuwe rondweg niet noodzakelijk dankzij de keuze voor deze locatie, doordat de ontsluitingsmogelijkheden voor verkeer hier al optimaal zijn. Ook hoeven de sportverenigingen hierdoor niet te verhuizen. Kortom, volgens de VVD is hier sprake van een win-winsituatie.


Bij het ter perse gaan van De Krant was de uitkomst van het debat nog onbekend.


||
||

UIT DE KRANT