Leerlingen Lindenborg aan de slag met kunstproject op Nienoord

Afbeelding
actueel

LEEK – De komende weken laten leerlingen uit klas één en twee van de Lindenborg en kunstenaars zich inspireren door de verhalen en omgeving van landgoed Nienoord. Op het terrein van de voormalige borg gaan zij samen aan de slag om nieuwe kunstwerken te maken.

‘Ik hoop dat door dit project meer aandacht komt voor kunst en cultuur in het onderwijs’In het tekenlokaal van De Lindenborg is het een komen en gaan van leerlingen. Twee jongens uit VWO-5 leveren een fotografie-opdracht in, terwijl een groep meiden hun bloemenstillevens uit de tekenkoker halen om ze in te leveren. De bewonderende kreten zijn niet van de lucht. ‘Daar word ik nou blij van,’ zegt docente Jelske Bootsma als zij even later aanschuift bij het interview. ‘VWO-5 is nu met fotografie bezig en dan zie ik aan hun werk dat ze het hebben begrepen, dat is zo mooi. De basis daarvoor moet je al leggen in de onderbouw.’


Daarom is het vak Cultuur in het leven geroepen, om de overgang van tekenen in de eerste klas naar CKV in de bovenbouw te vergemakkelijken en een doorgaande leerlijn te creëren. ‘Het vak Cultuur is een soort junior CKV, gekoppeld aan de eigen omgeving,’ legt Bootsmas collega Jeffrey Linker uit. Daar sluit het project op landgoed Nienoord bij aan. Het idee is enigszins uit nood geboren, geeft Linker aan. ‘Er mogen maar halve klassen op school zijn, daarom worden we aangemoedigd om te kijken naar wat we buiten de school kunnen doen.’


In vijf weken tijd werd het project uit de grond gestampt door Linker, Bootsma en hun collega’s Suzan van den Berg en Joyce Banus. ‘We kennen elkaar al lang en vullen elkaar goed aan,’ zegt Linker. ‘Bovendien zijn we aanpakkers, waardoor zo’n project snel op poten staat. En een derde collega maakt lijstjes en houdt ons met beide benen op de grond,’ vult Bootsma lachend aan. Waar leerdoelen gewoonlijk het uitgangspunt vormen voor lesprogramma’s en de docenten een jaar de tijd hebben om dit voor te bereiden, was dat nu anders. ‘We wisten nu dat we naar buiten moesten,’ zeggen Bootsma en Linker. ‘Zo kwamen we bij Nienoord terecht.’ De verhalen en de omgeving van het landgoed staan daarbij centraal. ‘We willen de leerlingen graag kennis laten maken met hun eigen omgeving,’ zeggen Linker en Bootsma. ‘Sommige leerlingen zijn nog nooit in Nienoord geweest.’ Directeur Geert Pruiksma werkte graag mee om de plannen te realiseren en ook de gemeente Westerkwartier gaf bij hoge uitzondering toestemming voor de activiteiten, vanwege het educatieve karakter ervan. ‘Er moet wel gewerkt worden,’ geeft Linker aan. ‘Het is zeker niet alleen een leuk uitje.’


De docenten van de Lindenborg trokken vier kunstenaars aan, die de komende weken samen met de leerlingen aan de slag gaan. ‘Wij hebben de randvoorwaarden gecreëerd,’ zeggen Linker en Bootsma. ‘Nu is het aan de kunstenaars om daar verder mee te gaan.’ Zo gaan zij met Jannes Kleiker uit Drachten de portretten reconstrueren die door ‘de dolle jonker’ zijn verbrand, en werkt Fokko Rijkens uit Roderwolde met hen aan een groot panorama. ‘We gaan ook met de leerlingen naar de schelpengrot, om vervolgens mozaïeken met ze te maken,’ vertelt Bootsma. Tot slot maken de leerlingen samen met Quentley Barbara beelden van karton, geïnspireerd op het logo van Leek met een ridder te paard en verbrandde bomen. Docent drama Joyce Banus is al begonnen. Het is de bedoeling dat twee klassen tegelijkertijd een voorstelling ontwikkelen en dat zij vervolgens een ‘theaterbattle’ houden.


‘Het mag dan uit nood geboren zijn, het moet wel iets groots worden,’ aldus Linker. ‘Dit is echt uniek. De leerlingen krijgen nu de kans om te werken met echte kunstenaars, dat gebeurt waarschijnlijk nooit meer.’ Bootsma beaamt dat: ‘Dit soort dingen onthouden zij later van hun schoolperiode. Niet de gewone lesuren, maar de excursies en andere bijzondere activiteiten.’


De docenten hopen dat het project volgend jaar een vervolg krijgt. ‘Het zou eigenlijk structureel moeten zijn,’ meent Linker. ‘We krijgen nu ook al veel reacties van leerlingen die het vak in het eerste semester hebben gevolgd en nu ook mee zouden willen doen. Dat kan jammer genoeg niet.’


Bootsma vult aan: ‘Ik hoop dat door dit project meer aandacht komt voor kunst en cultuur in het onderwijs en dat dit breder wordt gedragen. Het wordt nu te vaak als bijzaak gezien, maar door kunst- en cultuuronderwijs leer je creatief denken. Dat is de basis van alles, ook in bijvoorbeeld sport en economie. Je krijgt er meer ruimte door in je hoofd.’


Directeur Geert Pruiksma van Museum Nienoord is blij met de komst van de leerlingen van de Lindenborg. ‘Ik speelde al eerder met het idee om ruimte aan te bieden aan instanties met ruimtegebrek, zoals scholen. Omdat wij hoopten snel weer open te kunnen waren we bang dat we ons aanbod weer snel in zouden moeten trekken, waardoor we dat destijds niet hebben gedaan.’ Een godsdienstdocent ging met de klas naar de kerk in Midwolde, wat zo goed beviel dat hij zich afvroeg: ‘Is dit niet iets voor het hele landgoed?’


Pruiksma ging naar eigen zeggen onmiddellijk akkoord toen de school aangaf te willen komen. Hij is blij dat Nienoord op deze wijze iets terug kan geven aan de maatschappij en dat er weer iets gebeurt op het terrein van het museum. ‘We hebben er zin in en kijken ernaar uit. Het worden vast leuke lessen,’ aldus Pruiksma. ‘Ik hoop dat dit een leuke compensatie is voor het verlies van lessen van afgelopen jaar en dat de leerlingen ook na het project een positieve associatie krijgen met het landgoed.’

UIT DE KRANT