BBQ voor mantelzorgers

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD – Met vereende krachten wordt op vrijdag 27 augustus in De Treftuin achter de Scheepstraschool een barbecue voor mantelzorgers georganiseerd. ‘Een ontspannen afsluiting na de zomer voor iedereen die mantelzorger is. Voor het opdoen van contacten en het verstevigen van het netwerk zijn dergelijke ontmoetingsactiviteiten altijd erg belangrijk,’ weet welzijnswerker Hennie Verbeek – de Jong. ‘Eigenlijk werd de voorzet voor deze activiteit gegeven door een actieve groep jonge mantelzorgers onder begeleiding van WiN medewerker Jisca van Son. Omdat we al enige tijd de verbinding zochten tussen jong en ouder hebben we gemeend deze BBQ lekker samen te doen. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen hopen we enkele tientallen mantelzorgers te verblijden met een lekker barbecue.’Dat het werk van mantelzorgers breed gewaardeerd wordt blijkt wel uit de sponsoring van een tweetal bedrijven. Zowel Univé Noord-Nederland als Trésviri Cost Engineering Solutions BV uit Eelde dragen bij in de kosten zodat voor deelnemers de BBQ geheel gratis kan worden aangeboden. Mensa onder leiding van Mary Dijk verzorgt de BBQ. Ook is er ondersteuning door het Contactpunt Mantelzorgers Noordenveld onder voorzitterschap van Hennie Lutjes. Opgave dient binnen te zijn uiterlijk op 24 augustus en kan via www.welzijninnoordenveld.nl of even bellen met het Servicebureau WiN 050 3176500.

UIT DE KRANT