‘We hebben wel even een flesje wijn open getrokken’

Afbeelding
actueel

NORG - Recreatiewoningen in het gebied ‘De Tip’ in Norg (Postmaatseweg/Langeloërweg) worden omgezet naar permanente woningen. In De Tip staan zowel reguliere woningen als recreatiewoningen. Onder bewoners van de recreatiewoningen bestaat al lange tijd de wens om hun woningen om te zetten naar permanente bewoning. Het provinciaal en gemeentelijk beleid stond deze transformatie aanvankelijk niet toe, maar onder de vlag van Vitale Vakantieparken is het beleid nu gewijzigd. En dat betekent opluchting voor de bewoners van recreatiewoningen die al twintig jaar in onzekerheid leven. Sjenneke Dekker van de Postmaatseweg: ‘voor ons is dit een verademing.’

Eindelijk woonbestemming voor recreatiewoningen De Tip: bewoners opgelucht
De Tip is nu het eerste gebied in de gemeente Noordenveld waar recreatiewoningen worden getransformeerd naar permanente woningen. In ruil voor de woonbestemming krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. Zo is voor het bosgebied op de particuliere percelen een zogenaamd streefbeeld opgesteld waarin staat omschreven hoe bewoners de natuur op hun percelen kunnen verbeteren.


Hoewel ze vindt dat twintig jaar onzekerheid wel heel lang is, is Sjenneke Dekker heel tevreden over de proactieve houding van de gemeente. ‘De gemeente heeft goed doorgepakt. Maar ook toen wij, vooruitlopend op het plan, beneden een slaapkamer hebben gebouwd hebben ze niet moeilijk gedaan. Ik ben invalide en daardoor slecht ter been. We zijn zo blij dat het nu officieel is, dat we hier met zekerheid kunnen blijven wonen. Je woont hier wel twintig jaar, maar je weet dat het volgens de wet niet mag. Die onzekerheid is niet goed voor een mens. Dat is nu gelukkig voorbij. We hebben wel even een flesje wijn open getrokken.’


Ook vindt er natuurcompensatie plaats op een weiland ten westen van de ijsbaan. Hier wordt ruim een halve hectare nieuw bos aangeplant en daaromheen komt ruim een halve hectare kruiden- en faunarijk grasland. De Postmaatseweg is inmiddels al aangepakt zodat deze met name in de winterperiode beter begaanbaar is. Ten slotte zijn met de eigenaren van woningen afspraken gemaakt over de aanpak van achterstallig onderhoud. De eigenaren van vier percelen wensten de recreatieve bestemming te behouden. Ook daarvoor is ruimte.


“We hebben de afgelopen tijd constructieve gesprekken gevoerd met een delegatie van de bewoners. Ik ben erg blij dat de met hen gemaakte afspraken nu zijn vertaald in individuele overeenkomsten en in het bestemmingsplan”, vertelt wethouder Kosters. “Op deze manier ontstaat er een mooie balans tussen wonen en groen.” De wijziging van het bestemmingsplan is inmiddels zo ver dat het ontwerpbestemmingsplan klaar is. Dit bestemmingsplan ligt vanaf 4 november 2021 voor 6 weken ter inzage. Tijdens die periode is het indienen van zienswijzen mogelijk. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Eventueel ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken. Het doel is om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 het bestemmingsplan vast te laten stellen.

UIT DE KRANT

Lees ook