Wat moet erop de politieke agenda? Noordenvelders aan het woord

|
| Foto: |
actueel

Op 16 maart mag de inwoner kiezen wie er aan de touwtjes moet trekken in de gemeente Noordenveld. Welke partij de dienst uit moet maken voor de komende vier jaar. De aankomende twee weken vragen we willekeurige Noordenvelders wat er hoog op de politieke agenda moet staan. Ook mag u, als lezer van de Krant, zelf een onderwerp aandragen waarmee de gemeentelijke politiek hoognodig aan de slag moet.


Otto Huisman: volksgezondheid en toerisme


‘Wat ik op de politieke agenda zou willen hebben? Nou, ten eerste de volksgezondheid. De pandemie heeft alles slechter gemaakt, en al helemaal de gezondheid. We zijn met zijn allen minder gaan bewegen, en dat is voor niemand goed. Dat bewegen moet weer opgepakt worden. Roden Fit en Gezond is bezig met Beweegdorp Peize, Norg en Roden om een programma te maken. We willen natuurlijk dat daar zoveel mogelijk mensen aan meedoen, dus daar zou wel wat geld bij mogen. Dan kunnen we dat nog beter uitvoeren en zoveel mogelijk mensen bereiken. Ik vind dat dat de komende tijd prioriteit heeft.
Maar met beweging zijn we er nog niet, want ik zou ook meer aan verduurzaming willen doen. Er zijn al programma’s in wijken en dorpen om van het gas af te komen. En dit is echt iets dat je samen moet doen, maar de gemeente moet daar leidend in zijn, vind ik. Het gaat best al wel goed, maar er mogen wat mij betreft grotere stappen worden genomen door de politiek, het gaat niet snel genoeg.
En daarnaast zou ik willen dat de gemeente zich meer inzet voor toerisme. Zoals in Veenhuizen. Daar is de gemeente erg goed bezig geweest met het zorgen dat Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst kwam. Maar daarmee is het nog niet klaar. De gemeente moet wel een vinger aan de pols blijven houden. Er moet nog veel geld naar toe om het te behouden voor de volgende generatie. En er moet geïnvesteerd worden om bezoekers te blijven trekken. En dan moet je denken aan horeca en bedrijven in de recreatiesector. Overall ben ik best tevreden met hoe het nu gaat hoor, maar we kunnen niet achterover blijven leunen. We moeten de schouders eronder zetten en op volle kracht vooruit!’Bart Spandaw: veiligheid en samenwerking


Ondernemer Bart Spandaw zou graag zien dat veiligheid meer prioriteit krijgt in de gemeente. Meer blauw op straat. ‘De politie is veel te weinig zichtbaar op straat.  De wijkagent moet terugkomen, ook als contactpersoon voor ondernemers. Iemand die praat, vraagt en informeert. Géén Boa’s. Zestienjarige stadswachten neemt niemand serieus. Politie op straat is nodig voor een veilig gevoel, ook voor consumenten. We moeten niet wachten tot er iets gebeurd is, we moeten het voor zijn.’ Ook zou Spandaw de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, de horeca en de cultuursector in Roden graag intensiveren. ‘Roden is een gastvrij dorp, met mooie winkels, horeca en cultuur en de herinrichting maakt het nog veel mooier. Dat moeten we veel meer uitdragen. Zowel op het gebied van toerisme, maar ook Roden als winkel- en boodschappendorp, in de breedste zin van het woord. De gemeente moet faciliteren. Mijn wens is meer ondernemers in de gemeenteraad. Er zit veel te weinig ondernemersbloed in. We hebben een actieve, initiatiefvolle Zakenkring en we zijn de grootste werkgever in het dorp. Een ambtenaar redeneert vanuit regels, zegt wat er niet kan. Dáár moet een switch komen: redeneren met positieve insteek, wat kan er wel? Dat geldt voor de hele gemeente. Noordenveld heeft zoveel te bieden, je kunt zelfs de landelijke toerist trekken. Als je nog intensiever samenwerkt ga je dat uitdragen.’ Tot slot wil Spandaw nog kwijt dat hij tegen een blauwe zone is. ‘Iemand die voor een blauwe zone is denkt primair aan het eigen belang en zet de consument op de tweede plek. Die langparkeerders zijn we zelf. Een blauwe zone past niet in een gastvrij dorp. Het mag er van mij per direct af.’Jofien Brink: wonen


‘Wat ik belangrijk vind is woningen. Huisvesting voor vooral jonge mensen die nu buiten de boot vallen omdat de wachtlijsten heel lang zijn en de prijzen voor koopwoningen steeds hoger worden. Dus dat betekent meer sociale woningbouw en betaalbare koophuizen. Maar er zijn ook constructies te bedenken waardoor mensen toch een woning kunnen kopen die ze kunnen betalen. En dan moet je ervoor zorgen dat dat soort woningen bestemd blijft voor jonge mensen. Of je gaat grote huizen delen, dat gebeurt nu ook al steeds vaker.
Ook ben ik erg voor een sociaal beleid. Iedereen moet mee kunnen doen aan dingen als een lidmaatschap van de bibliotheek, een sportclub, dat soort dingen. Door bijvoorbeeld een aanvulling op een uitkering maak je dat mogelijk. Dat gebeurt nu al wel hoor. Maar ook oudere mensen zou het makkelijker moeten worden gemaakt om rond te komen.
Wat ik ook erg belangrijk vind is het milieu. En dan met name de vraag: hoe komen we van het aardgas af. Zelf woon ik in Foxwolde. In Foxwolde, Roderwolde en Sandebuur heb je bijvoorbeeld het project Energiek Roderwolde. Dat is een groep mensen die een bewonersplatform zijn gestart om te proberen hun omgeving energieneutraal te maken. We moeten proberen mensen warm te maken om energie te besparen.
Wat werkgelegenheid betreft zou ik willen dat er wordt geïnvesteerd in het kennis laten maken met technische beroepen. Beroepen zoals loodgieter en timmerman. Dat kun je op de basisschool al doen, door kinderen mee te nemen op excursies. Ze vertellen daar thuis dan over en op deze manier bereik je ook de ouders. Als de kinderen enthousiast zijn, brengen ze dat thuis ook wel over.
Het gaat over het algemeen best goed in de gemeente. Soms klagen mensen wel eens, maar ik zeg altijd: als je iets wilt veranderen, dan moet je actie ondernemen. Want met elkaar zijn we tenslotte de gemeente.’Ronald Uilenberg: jeugdhonk


Ronald Uilenberg blijft het zeggen: er moet een eigen plek voor de jeugd komen. ‘We horen wel al die verhalen over jeugd die baldadigheid uithaalt en voor overlast zorgt. Maar er is hier ook helemaal niks voor ze. In mijn tijd was dat anders. We hadden een jeugdhonk in de kelder van De Dobbe. Daar kon je altijd even binnenlopen. De drempel was laag: je kon er darten of biljarten maar als je alleen wilde bankhangen was dat ook prima. Er waren altijd professionals aanwezig voor een praatje. Dat mis ik. Corona domineert al twee jaar het nieuws. Dat is een aanslag geweest op het geestelijke welzijn van jongeren. Als gemeente moet je die stap om daarover in gesprek te gaan kleiner maken. Die korte lijntjes zijn er niet meer. Ik pleit voor een jongerencentrum. Wat ik wel positief vind is dat de jongerenwerkers meer zichtbaar zijn. Ze maken goede stappen bij Welzijn in Noordenveld, dat geeft vertrouwen. Nu dat jeugdhonk nog.’Janneke Ulrich: participatie en sociale woningbouw

‘Allereerst participatie. Daar hebben we allemaal de mond van vol. Maar de gemeente zou zelf meer kunnen participeren door omwonenden meer te betrekken bij plannen. Als er nu plannen worden gepresenteerd waar mensen op kunnen reageren, dan zijn dat vaak plannen die al grotendeels klaarliggen. Daardoor kunnen mensen het gevoel hebben dat er niet geluisterd wordt. De gemeente zou meer visie moeten hebben over de manier waarop ze mensen tegemoet treden. Iedereen wil gehoord en gezien worden en vooral betrokken worden.
Verder natuurlijk de sociale woningbouw. Daar is wel aandacht voor gelukkig, maar er moet echt iets gebeuren voor de starters op de woningmarkt. Die moeten kunnen huren en kopen. En de doorstroom is een belangrijk punt. Er wonen nu mensen scheef. Natuurlijk kun je die niet uit hun huis zetten, maar we zouden toch op de een of andere manier de scheefgroei aan moeten pakken. Ook voor mensen met een kleinere beurs moeten huurwoningen beschikbaar zijn.
Dan scholing, die sluit nog steeds niet aan bij de vraag van het bedrijfsleven. Er zijn veel mensen in technische beroepen nodig. Meer dan er van school komen. En als we het dan toch over scholen hebben, ik denk dat scholen ook nog meer kunnen bijdragen aan hoe we met elkaar omgaan. En de gemeente kan dat misschien niet aansturen, maar kan er wel aandacht voor vragen. We moeten elkaars mening respecteren. En dat begint al in de basis, door kinderen te leren dat er meer meningen zijn dan alleen die van henzelf. En dan als laatste de prijs van het gas. Mensen met een heel laag inkomen worden al ondersteund, maar hoe bereiken we de werkenede mensen die de hoge gasprijs misschien net niet kunnen betalen? Ik vraag me af of de gemeente daar wel oog voor heeft.’Emiel van der Heide: stemwijzer


Ondernemer Emiel van der Heide houdt het nog even voor zichzelf wat er per se op de politieke agenda moet. ‘Als Zakenkring hebben we een stemwijzer opgesteld: hoe ondernemersgezind is deze gemeente? We hebben twaalf stellingen opgesteld. Die hebben we voorgelegd aan alle politieke partijen van de gemeente Noordenveld. Inmiddels zijn alle fracties, afzonderlijk van elkaar, uitvoerig gesproken. Ik kan je zeggen: er zitten hele interessante dingen tussen. Er ligt een mooi verhaal, over hoe wij er als ondernemers instaan en hoe de politiek erin staat. De inhoud is heel divers: de blauwe zone komt aan bod, net als de kop van de Wilhelminastraat/Kanaalstraat, waar ze grondgebonden woningen willen hebben. Twee weken voor de verkiezingen gaan we de stellingen presenteren in deze Krant.’


Reageren of zelf een onderwerp aandragen? Stuur een mailtje naar dekrant@media-totaal.nl

|

UIT DE KRANT