‘We moeten ophouden met ‘wij weten wat goed voor u is’’

|
| Foto: |
actueel

Politiek Noordenveld


Tineke Nieboer


‘Zullen we afspreken bij VV Roden? Dan wandelen we vanaf daar het Mensingebos in. Die eerste lentedag laten we ons niet afpakken.’ Een sms-bericht van Tineke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld. Om te vervolgen met: ‘Ik weet een mooi plekje en ik neem een kleedje mee zodat we geen koude kont krijgen.’


Een wandeling in het Mensingebos hoort bij het levensritme van Tineke Nieboer. In het dagelijks leven begeleidt de psychosyntheticus mensen die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen. Zakelijk of in de privésfeer. Vrouwen of mannen die innerlijke onrust voelen, in een conflictsituatie zijn beland, bij wie liefde voor het vak in het geding komt door allerlei regelgeving of mensen die op zoek zijn naar bezinning. Wandelen is essentieel onderdeel van haar professionele begeleiding, vertelt Nieboer die vanuit die interesse –wat doet een mens stilstaan en wat brengt  hem in beweging- de politiek is ingerold. De afstand tussen gemeente en burger vond ze opvallend. In november 2009 zag ze een oproep in de Krant met een opvallende foto erbij: een tafel met lege stoelen. Lijst Groen Noordenveld zocht aanhakers om een politieke partij op te richten. Geïnteresseerden waren welkom in de Winsinghhof. Nieboer besloot te gaan. En bleef. Nu zit ze ruim 11 jaar in de gemeenteraad van Noordenveld. Dat deelname van LGN (opgericht vanuit onvrede) op het toneel voor gevestigde orde wennen was, erkent ze onmiddellijk. De partij stond nogal bekend als de olifant die door de porseleinkast denderde.


Lachend: ‘Zo hebben we ons ook gedragen. Geen van de fractieleden nam een blad voor de mond. Dat was niet gebruikelijk in de politiek. Maar dat krijg je als je, zoals nu in deze raadsperiode, met 17 van de 23 zetels in de coalitie gaat zitten. Iedereen is het met elkaar eens. Dat is vreselijk saai’, zegt Nieboer die met LGN na drie termijnen méér wil dan oppositievoeren. ‘De vorige periode hebben wij het raadsakkoord geïntroduceerd. Als acht partijen hebben we gekeken waar de overeenkomsten liggen en niet zozeer naar de verschillen. Belangrijke, maatschappelijke onderwerpen die iedereen aangaan breng je onder in een raadsakkoord. Als je het samen eens bent, kun je kwesties sneller aanpakken en oplossen. Dan kom je vooruit. Jammer genoeg is daar te weinig mee gebeurd. De coalitiepartijen kwamen daarnaast ook nog met een coalitieakkoord. Dat werd leidend. Er zijn dingen goed gegaan, het Integrale Sportaccommodatieplan (ISAP) en het preventieve gezondheidsbeleid zijn daar voorbeelden van, andere dingen zijn niet gelukt. Een woningbouwplan voor 8 jaar is mislukt. Er is geen plan.’ Toch is Peize-zuid losgetrokken, op het Oosterveld in Norg wordt gebouwd en Roden-zuid is net als Maatlanden/De Zulthe (de Oksel) aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. ‘Klopt, maar dat is allemaal ad hoc gebeurd. Roden-zuid is overigens op de lange baan geschoven. De provincie wil dat Noordenveld eerst met een visie op wonen komt. De provincie gaat niet akkoord met uitbreiding zonder ruimtelijke onderbouwing.’


Woonvisie


Iets anders dat ook niet is geslaagd is het  betrekken van inwoners bij planvorming, vindt Nieboer. ‘Daar moeten we echt mee aan de slag. Het is wat je ziet vanuit de samenleving. Het barst van de petities: het inwonersmanifest, in Roderesch zijn ze het massaal niet eens met het plan voor een grote bedrijfshal, in Peize voelen omwonenden van de Oude Velddijk zich niet voldoende erkend bij woningbouwplannen. Wij vinden dat je eerst moet kijken: wat willen we nu? LGN heeft een woonenquête opgesteld. Zo’n enquête is een belangrijk vertrekpunt. Vanuit daar kom je met een visie en een plan. Ook de waterhuishouding hoort thuis in een woonvisie. Die visie leg je voor aan de inwoners. Dat niet iedereen het eens is, houd je. Daar gaat het ook niet om. Je moet mensen aan de voorkant betrekken, dan weet je ook waar eventuele problemen kunnen ontstaan.’ LGN pleit voor een goede mix voor woningbouw. ‘Een mix tussen sociale huur, appartementen en woningen voor jonge gezinnen die terug willen komen naar de gemeente. Er is een inhaalslag nodig. Ook moeten we kijken naar andere mogelijkheden. Ik hoor partijen over ‘zelfbewoningsplicht’. Maar is dat hier aan de orde? Ik ken ze niet, investeerders die in deze gemeente huizen opkopen. Dat speelt veel meer in steden. We moeten kijken naar andere mogelijkheden om mensen met roots in de gemeente voorrang te geven op een woning.’


Raadsakkoord


Stel dat LGN de grootste partij wordt, wordt ingezet op een raadsakkoord, zegt Nieboer. ‘Waar zijn we het in grote lijnen over eens? Dat gieten we in een raadsakkoord. Wat er in zo’n akkoord thuishoort? Onder andere een visie op woningbouw, wateroverlast (Noordenveld kent een grillige bodemstructuur, dit speelt in veel meer gebieden in de gemeente), het gasopslagdossier, de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad (SMA), jeugdzorg, en een coronaplan. Onderwerpen die iedereen aangaan moet je niet politiek aanvliegen. We moeten ophouden met: wij weten wat goed voor u is.  Over de andere onderwerpen, waar de politieke partijen het niet eens zijn, kunnen we debatteren en met wisselende meerderheden werken. Wordt het toch nog leuk in een raadsvergadering!’


‘De SMA is onlangs opgedoekt. Toch is een raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft over onder andere jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de samenleving. Wat mij betreft organiseren we een brainstormsessie over advies binnen het sociaal domein. Maak er een congres van op thema onder professionele begeleiding. Neem de jeugd. Laat iemand uit de samenleving die weet wat er speelt op dit gebied aan het woord. Ronald Uilenberg zou hierin een goed voorbeeld kunnen zijn. En schakel onze welzijnsinstelling daar bij in. De WiN-medewerkers zitten in de haarvaten van de samenleving. Medezeggenschap in het sociaal domein opnieuw vormgeven gebaseerd op de huidige tijd en behoefte is wat we willen.’


Dat coronaplan staat hoog op de agenda wat Lijst Groen Noordenveld betreft, zegt de politica. ‘De pandemie heeft ons compleet overvallen. Daar moeten we lessen uit trekken. Er is zoveel leed. Maak een coronaproof plan voor de winter. Sportverenigingen en dorpshuizen moeten structureel gesteund worden. En: ga eens met ondernemers praten, zij zijn ervaringsdeskundig.’


De energie spat eraf bij Tineke Nieboer. Ze heeft zin in de nieuwe periode. De raadsperiode waar fractievoorzitter Henk Koekoek niet langer aan deelneemt. ‘Gelukkig blijft Henk de fractie steunen. Hij heeft zoveel kennis. We noemen hem wel eens de wandelende encyclopedie’, lacht Nieboer die nog één ding kwijt wil: bezint voor ge begint. Op allerlei gebieden. Kijk om je heen wat nodig is en: wat wil de inwoner?’

|

UIT DE KRANT