Jan Zomermaand zwaait af

Afbeelding
actueel

‘Maatschappelijk werk is heel dankbaar werk.’


NOORDENVELD – Meer dan 40 jaar lang was maatschappelijk werker Jan Zomermaand actief in de gemeente Noordenveld. De laatste jaren was hij hiervoor in dienst bij Welzijn in Noordenveld. Daarvoor kende hij enkele andere werkgevers, waaronder NoorderMaat, SPINN en de SOR wat stond voor Samenleving Opbouw Roden. Wie 40 jaar kan terugkijken op een mooi arbeidsverleden, kan hierover dan ook zeker verhalen.


‘Stel dat ik in al die 40 jaar per jaar zo’n 100 mensen hebt geholpen als maatschappelijk werker, dan staat de teller in ieder geval zeker op 4000. En ongetwijfeld zijn dat er meer geweest en is dit slechts een schatting. Maatschappelijk werk is heel dankbaar werk. Het is altijd een proces dat je aangaat met diegene die een hulpvraag heeft. Er zijn nu eenmaal situaties waar mensen niet zo goed uit kunnen komen. Dan bied je als maatschappelijk werker ondersteuning, loopt een tijdje mee en versterkt de kracht van de mensen die het moeilijk hebben. Als je ziet dat na een periode iemand weer op eigen benen kan staan en weer vertrouwen heeft in de toekomst, dan is dat mooi om te zien.’


Jan Zomermaand is in 1955 geboren en getogen in Steenwijk. Techniek en dan met name de elektrotechniek was vooral de richting die hij in die tijd voor ogen had. De LTS ende MTS werden doorlopen. De interesse voor ander werk kwam in de periode dat hij actief werd als vrijwilliger in het jongerencentrum. ‘Ik kreeg meer en meer ambitie om in de hulpverlening te gaan werken,’ verteld Jan Zomermaand. Eind jaren zeventig werd er dan ook gekozen voor een opleiding aan de Sociale Academie in Groningen. ‘Een mieterse tijd,’ zo kenschets hij die periode. Samen met partner Jet werd gekozen voor een woning in Oostwold. ‘Toen ik in 1980 van de academie kwam was er een grote jeugdwerkloosheid in ons land. Er waren landelijke bezuinigingen en het werk lag toen niet voor het oprapen. Ik ben toen met een werkverruimende maatregel aan het werk gekomen in Roden. Dit bij het Rodens Advies Team. Dat was toen vooral op jeugd gericht. Als locatie zaten we toen in de huidige Scheepstraschool en later de voormalige Landbouwschool. Om dat het goed beviel kreeg ik een vaste baan aangeboden. In Roden werd toentertijd het jongerenwerk onder 1 paraplu gebracht. Ik ging in dorpshuis De Dobbe aan de slag met het jongerenwerk en het begeleiden van vrijwilligersgroepen. Toen heb ik de keuze gemaakt om wederom een opleiding te gaan volgen. Ik koos voor de deeltijd Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en heb zodoende de omslag gemaakt om mij helemaal te gaan richten op hulpverlening.’


Tot 2010 zijn er in Roden enkele ontwikkelingen in gang gezet waar het maatschappelijk werk bij was betrokken. Het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen en het voortgezet onderwijs werd ontwikkeld en de eerste stappen richting het CJG, het Centrum voor Jeugd en Gezin, werden gezet. Jan Zomermaand pakte hierbij vooral de opvoedingsproblematiek op. ‘Met name het geven van de trainingen ‘Sociale Weerbaarheid’ voor kinderen was mij op het lijf geschreven,’ laat Jan weten. ‘Dat waren voor mij echt de krenten uit de pap. Ik werkte met kwetsbare kinderen en door het doen van oefeningen maakte ik hen weerbaarder om zo beter opgewassen te zijn tegen bijvoorbeeld pesterijen. Je gaf kinderen zo meer zelfvertrouwen. Geen praatgroep, maar een oefengroep in een veilige omgeving. Ik reikte als trainer handvatten aan zodat ze sterker in het leven kwamen te staan.’


Een tijd lang heeft Jan Zomermaand ook gewerkt als Noordenveldwerker. In de begintijd een samenwerkingsverband tussen Welzijn in Noordenveld, het maatschappelijk werk en de gemeente. ‘Ook een leuke tijd om te pionieren of dit een goede werkwijze was waar de inwoners wat aan hadden. Toen dit definitief overging naar de gemeente heb ik aangegeven hier niet verder mee te willen gaan. Na een aantal jaren als algemeen maatschappelijk werker gewerkt te hebben bij SPINN kwam ik in dienst bij Welzijn in Noordenveld. Ook als maatschappelijk werker. Dat is dan nu ook de plek waar ik na 40 jaar afscheid neem van mijn werkzame verleden. Komende donderdag staat een laatste bijeenkomst gepland.’


Wie bang is dat Jan en zijn vrouw Jet zich gaan vervelen komt daarop nog wel terug. Rondom hun huis in het landelijke buitengebied op de grens van Drenthe en de Stellingwerven ligt een behoorlijk stuk grond dat omgetoverd wordt tot een boomgaard met fruitbomen, heesters en struiken. En dan is er nog een passie voor duurzaamheid. ‘We willen energiezuinig met zonnepanelen en dergelijke. Daarnaast houden we beiden van reizen. De wereldkaart kent voor ons nog wel enige uitdagingen. Wat beiden ook bindt in het dagelijks leven is hun betrokkenheid bij de stichting Honden Zonder Toekomst. Honden uit Gran Canaria, waar een andere cultuur ten aanzien van huisdieren heerst, worden door deze stichting opgevangen.’

UIT DE KRANT

Lees ook