Presentatie ontwerp Beweegpark en Natuurlijk Spelen

Afbeelding
actueel

VEENHUIZEN – Op woensdag 20 april is er in de voetbalkantine van VV Veenhuizen een informatiebijeenkomst over Natuurlijk Spelen en Beweegpark Veenhuizen. Centraal hierin staat de inrichting van het speelveldje aan de Leemakkers in het dorp. Globaal genomen komen hier een tweetal initiatieven samen. Medewerkers van de gemeente Noordenveld en de initiatiefnemers van het Beweegpark Veenhuizen trekken hierin samen op.


In de organisatie van het Beweegpark zitten onder andere Marten Vogt als sportcoach in dienst bij Welzijn in Noordenveld en de buurtbewoners Elisa ten Hof en Ans Pier (foto). Er is enthousiasme. ‘We zijn superblij met het ontwerp zoals we dat deze informatieavond gaan presenteren. Wij hebben ons ingezet voor het Beweegpark Veenhuizen. Het is mooi dat we dit hebben weten te ontwikkelen.’ De werkgroep Beweegpark Veenhuizen heeft vorig jaar al een onderzoek gehouden naar de wenselijkheid. Op een behoefte enquête werd er door 183 inwoners van het dorp positief gereageerd. ‘Behoefte komt vanuit alle leeftijdsgroepen. Van jong tot oud. Daarbij wordt door iedereen aangegeven dat een Beweegpark in het dorp bijdraagt aan de algehele gezondheid van inwoners. Als pluspunt wordt genoemd dat het Beweegpark in de buitenlucht komt op een speelterrein dat altijd vrij toegankelijk is.’


De gemeente Noordenveld komt deze avond met een ‘praatplaat’. Het ontwerp voor het toekomstig speelveldje aan de Leemakkers ligt nog niet definitief vast. Buurtbewoners zijn per brief al geïnformeerd.  De gemeente geeft aan het belangrijk te vinden dat bewoners hun wensen en ideeën met hen delen. Wanneer de plannen tot overeenstemming leiden dan kan naar verwachting na de zomer de uitvoering starten.


Voor het Beweegpark Veenhuizen is ook financiële steun. De gemeente Noordenveld draagt haar steentje bij, als ook de Postcodeloterij en de Rabobank. Er is tijdens de informatiebijeenkomst ook aanwezigheid van Sport2play. Zij zijn de leverancier van de beweegtoestellen en zullen uitleg geven over het gebruik en nut de toestellen. Ook de Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen geeft ondersteuning aan de plannen. 


De bijeenkomst in de kantine begint om 19.30 uur. Wie informatie wil over deze bijeenkomst kan contact opnemen met Marten Vogt WiN Servicebureau 050 317 65 00.

UIT DE KRANT