Nieuwe gemeentesecretaris aan de slag met waslijst problemen

Afbeelding
actueel

Burgemeester Klaas Smid: ‘We staan voor een behoorlijke uitdaging, maar geen onmogelijke’


NOORDENVELD – Werk aan de winkel voor de gemeente Noordenveld. De interne problemen zijn omvangrijk, zo valt te lezen in de Trimesterrapportage 2022. Het ziekteverzuim reist de pan uit, de werkdruk is torenhoog, vacatures zijn amper in te vullen en tel daar drie crisissen bovenop. En o ja, het overgrote deel van het ambtenarenbestand is grijs. Maar er is ook goed nieuws: er is een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld en een nieuwe ondernemingsraad opgetuigd. Zij staan voor een behoorlijke, maar niet onmogelijke uitdaging, volgens burgemeester Klaas Smid.


Zoals gezegd: groot onderhoud aan de gemeentelijke organisatie van Noordenveld is dringend nodig. Gemeentepersoneel ervaart frustratie door de enorme bak aan taken die ze moeten uitvoeren,  het gebrek aan vakspecialisten en leiderschap en het hoge ziekteverzuim binnen de gemeente. Dat zorgt voor spanning in het werkklimaat en werkplezier, volgens het rapport. Medewerkers krijgen er steeds meer nieuwe taken bij omdat Den Haag steeds meer zaken over de schutting gooit. Ook moeten ze allerlei nieuwe ICT-systemen onder de knie zien te krijgen wat in de praktijk –door tijdgebrek- een lastige blijkt. Ook is er onduidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden. In maart gooide de ondernemingsraad (OR) de deuren achter zich dicht omdat ze zich niet gehoord voelden. De recentelijke corona- en Oekraïnecrisis die de gemeente na de verzakkingen in de wijk Middenveld ook op haar bord kreeg kwamen daar nog eens overheen.


Nieuwe algemeen directeur


Maar er is licht in de tunnel: er Noordenveld heeft een nieuwe gemeentesecretaris gevonden. Peggy van Vliet (53) uit Zuidhorn gaat vanaf 15 augustus aan de slag als algemeen directeur van de gemeente Noordenveld. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en als algemeen directeur eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie. Op dit moment is Van Vliet nog lobbycoördinator bij de provincie Overijssel en stuurt zij een team aan van lobbyisten in Düsseldorf, Brussel en Den Haag. Zij deed eerder ervaring op als (interim)manager in andere  gemeenten.


Burgemeester Klaas Smid is enthousiast over de nieuwe directeur. ‘Ze is overtuigend gekozen uit veel goede kandidaten. We hebben in totaal 24 sollicitaties binnengekregen. Van Vliet is benoemd door een speciaal aangestelde sollicitatiecommissie die bestaat uit een afvaardiging van het college, het MT en twee medewerkers van de gemeente. We hadden graag gezien dat het OR ook vertegenwoordigd was, maar die was ten tijde van de procedure al opgestapt. Vandaar de keuze voor twee personeelsleden.’ Van Vliet is bekend met de moeilijke opdracht die haar te wachten staat zegt Smid. ‘Daar winden we geen doekjes om. Alle kandidaten zijn op voorhand geïnformeerd over de situatie. Ze heeft vaker met problemen binnen gemeenten te maken gehad. Ze heeft er zin in’, aldus Smid. De selectiecommissie ziet in Van Vliet de leidinggevende die ‘warm, stevig en consistent’ stuurt op de koers voor Noordenveld met plezier en aandacht voor elkaar. Op 15 augustus begint ze aan haar uitdagende klus in Noordenveld. ‘We hebben een verbeterteam aangesteld om hierin te begeleiden. We kunnen niet alles in de schoenen van de nieuwe directeur schuiven. We staan voor een behoorlijke uitdaging, maar geen onmogelijke.’


Ondernemingsraad


Ook is er inmiddels een nieuwe OR opgetuigd. Er meldden zich 12 kandidaten voor 9 plekken’, weet Smid. Daarvoor hebben we verkiezingen gehouden, de opkomst lag met 60 procent best hoog. In de nieuwe OR zitten 2 of 3 oud-leden. We hebben inmiddels kennis gemaakt met de club. Samen gaan de we de schouders eronder zetten. Gelukkig krijgen we extra opleidings- en vervangingsbudget om de personele problemen op te lossen. We gaan de weg weer omhoog.’


Je zou het bijna vergeten, maar er gaan ook dingen wél goed in Noordenveld. Smid benadrukt ze graag. Al is het maar om het vertrouwen erin te houden. ‘Naast alle problemen die er zijn, hebben we behoorlijk wat gerealiseerd en geproduceerd als je naar de jaarrekening kijkt. We hebben de ene crisis na de andere om de oren gekregen en lossen het, dankzij onze loyale medewerkers ook telkens weer op. Ook het afval wordt keurig opgehaald en verwerkt.’ Wel is de organisatie behoorlijk vergrijsd, zo erkent ook Smid. ‘Werken bij de gemeente wordt vaak gezien als saai en stoffig onder jongere mensen. Niets is minder waar. De gemeente is ook een heel dynamische omgeving. Nu moeten we kijken hoe we ze kunnen binden, dat is een vraagstuk. Misschien kunnen we traineeships aanbieden om jonge mensen in contact te laten komen met onze organisatie.’


Huisvesting van de gemeente is doorgeschoven naar het einde van het jaar. De huisvesting staat al sinds corona ter discussie. Veel werkplekken worden door het thuiswerken niet meer volledig bezet omdat thuiswerken en hybride vergaderen onderdeel is geworden. ‘De raad wil eerst een totaal visie op huisvesting. Aan het einde van het jaar moet die er liggen, dan kunnen we aan de slag.’

UIT DE KRANT