9 Beleggersfouten tijdens een neergang van de aandelenmarkt

actueel

2021 is een woelig, volatiel en potentieel negatief jaar geweest voor de meeste grote aandelenmarkten in de wereld, hoewel het de eerste keer is dat dit in acht of negen jaar is gebeurd.Daarom leek het mij een goede gelegenheid om in te gaan op de fouten die beleggers maken tijdens een marktdaling. Ik heb deze fouten waargenomen in mijn professionele rol als adviseur, maar ook als mens en als belegger zelf, dus ik hoop dat deze punten nuttig voor u zullen zijn.


Veel voorkomende fouten die beleggers maken


Dit zijn de meest voorkomende fouten die ik beleggers zie maken:


1. De cijfers niet kennen bij het instappen


Het is belangrijk om te begrijpen dat de markt 25% van de tijd daalt en ongeveer 75% van de tijd in waarde stijgt. Dit zijn goede statistieken!


2. De 75/25% regel vergeten


U moet deze cijfers kennen bij het instappen, en vergeet ze niet.


3. Zich niet aan het plan houden


Uw financieel plan is het belangrijkste om op te focussen, niet de tijdelijke dalingen, volatiliteit of onvoorspelbaarheid van de beleggingsmarkten.


4. Niet genoeg risico’s nemen


Een van de meest voorkomende fouten die handelaren maken is het niet nemen van risico’s en het niet profiteren van de hoge winsten die risicovolle beleggingsstrategieën kunnen opleveren. Dankzij recent gepopulariseerde beleggingsstrategieën zoals binaire optiehandel, kunt u uw liquide middelen stabiel houden en in korte tijd grote winsten maken. Handelaren die ziek zijn van conservatief handelen kunnen met deze tutorial een grondige greep krijgen op binaire opties.


5. Een adviseur in de arm nemen vlak voor een neergang


U bent zich misschien meer bewust van de volatiliteit op de markten als u net van adviseur bent veranderd, maar het is geen weerspiegeling van hun vaardigheid of kwaliteit als de portefeuille is gedaald kort nadat ze het beheer ervan hebben overgenomen.


De markt zal het rendement bepalen en niet de adviseur. De markt heeft veel meer invloed op de portefeuille dan de adviseur zelf, die u toegang geeft tot de markten.


6. Geld illusie


Bijvoorbeeld, een klant belegt €100.000 bij adviseur A, en gedurende de tijd dat hij bij hen belegt zijn de markten gunstig geweest, waardoor de portefeuille €150.000 waard is geworden.


De klant besluit dan in zee te gaan met adviseur B, die het beheer van de portefeuille van €150.000 overneemt. De klant ervaart dan een ‘geldillusie’ - hij verankert de waarde van wat hij denkt te hebben belegd als €150.000 in plaats van €100.000.


Als de markt zeer snel daalt nadat de cliënt met adviseur B in zee is gegaan (wat zeer waarschijnlijk is), daalt de portefeuille tot €135.000. De cliënt denkt ten onrechte dat hij €135.000 heeft belegd. De klant denkt ten onrechte dat hij €150.000 heeft belegd, dat nu is gedaald tot €135.000. 


Dit is technisch gezien correct, maar het is niet verstandig om dit te zeggen. De klant heeft €100.000 in de markten belegd, dus de portefeuille is nu nog steeds hoger dan toen hij oorspronkelijk belegde, maar omdat hij van adviseur/fonds/portefeuille is veranderd, heeft hij het bedrag dat hij oorspronkelijk heeft belegd (€100.000) ‘verankerd’ in het bedrag toen hij de portefeuille verwisselde (€150.000). Er kan een kleine aanpassing aan het fonds zijn geweest, maar het is nog steeds in grote lijnen belegd in dezelfde activaklassen.


7. Verklaringen afleggen in plaats van vragen stellen


Dit komt vaak voor als de klant niet bekend is met een bepaald gebied waarin hij belegt, en hij niet genoeg vragen stelt.


Ik leg geen verklaringen af aan mijn loodgieter of mijn dokter. Ik stel vragen omdat ik het onderwerp niet goed genoeg ken. Maar bij beleggen en financiën doen mensen uitspraken, zoals: “Ik had nooit moeten beleggen.” In plaats daarvan zouden ze de vraag moeten stellen: “Moet ik me zorgen maken over wat er nu gebeurt?”


Evenzo kunnen ze zeggen: “We moeten het fonds veranderen.” Een verstandige vraag zou zijn: “Heeft het zin om van fonds te veranderen?” Of, “We hadden meer geld moeten beleggen in land X”, in plaats van, “Verplaatsen we nu geld tussen de landen?”


8. Handelen naar de angst


Dit is de emotie die cliënten voelen tijdens een tijdelijke daling. De angst voelen heet menselijk zijn, handelen naar de angst heet irrationeel zijn. Het is een grote fout en een die voor de eindklant om elke hoek loert.


9. Veranderen van portefeuille


Verander alleen van beleggingsportefeuille als het financiële plan is veranderd, niet andersom. Je verandert niet van beleggingsportefeuille door hoe de markten zich gedragen.


Wij weten hoe de markten zich gedragen, omdat de portefeuille is samengesteld in de wetenschap hoe de markten zich zouden gedragen. Als uw financieel plan is gewijzigd, dan kan uw portefeuille worden gewijzigd.

UIT DE KRANT

Lees ook