Vereniging voor Volksvermaken is er klaar voor en heeft er zin in!

Afbeelding
actueel

Op het moment dat Hemelvaartweekend is afgerond, komt de Rodermarkt Feestweek op de agenda bij de Vereniging voor Volksvermaken. Het draaiboek van de vorige editie wordt omgezet naar het jaar 2022 en de punten van aandacht uit de evaluatie van de vorig editie zijn er al in opgenomen. Alle dagen en activiteiten die tijdens de Rodermarkt worden georganiseerd, komen voorbij en zo worden de nodige actiepunten voorzien van verantwoordelijke en een einddatum.


De Rodermarkt is dan ook voor de Volksvermakers het enige evenement, die we als bestuur met elkaar gaan voorbereiden en uitvoeren. Voor alle overige evenementen zijn er commissies en voor dit grootse gebeuren niet. En heel eerlijk, hoe mooi is het om al vroegtijdig met dit feestelijk en groots evenement bezig te zijn. Hoe dichter dan de datum nadert, hoe meer zin er binnen het bestuur ontstaat!


Niet alleen wij zijn we met de voorbereidingen bezig, maar ook de vele bouwers van de paradewagens. Vanaf mei is er al menig uurtje besteedt aan de paradewagen. Tijdens de bezoeken aan de bouwgroepen, hebben we mogen aanschouwen dat er al veel werk is verricht en we ook weer op een grandioos mooie Rodermarktparade kunnen rekenen. Ieder jaar wordt de kwaliteit hoger en zijn de  bouwgroepen er op ‘gebrand’ om een nog mooiere wagen te bouwen dan de vorige keer. Het is zeker de moeite waard om op zaterdag 24 september naar de Rodermarktparade te komen kijken!


De Rodermarktparade is nog maar één belangrijk onderdeel die een bijdrage levert aan dit feestelijke gebeuren.  Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de dingen, die samen met de Stichting Jaarbeurs Roden, de plaatselijke horeca, de kermisexploitanten en andere betrokkenen worden voorbereid en uitgevoerd, om de Rodermarktfeestweek succesvol te laten verlopen. Waarbij ik nog even de inzet van de vele vrijwilligers wil benoemen en zeker wil roemen. Hoe klein of groot de inzet ook is, zonder de inzet van de vrijwilligers is het onmogelijk om een evenement van deze omvang te organiseren. We zijn dan ook al onze vele vrijwilligers daar zeer erkentelijk voor!


Dit geldt ook voor de inzet van de gemeente Noordenveld, want iedere dag is het hele centrum weer keurig netjes en kunnen de organisaties focussen op het evenement die er op dat moment is.


Namens het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken Roden wens ik iedereen een hele  gezellige en mooie Rodermarktfeestweek toe. Het bestuur van Volksvermaken is er klaar voor en heeft er weer zin in. Laat de Rodermarkt maar komen!


Lammert Kalfsbeek


Voorzitter Vereniging voor Volksvermaken Roden

UIT DE KRANT

Lees ook