Reclame op kansspelen kan verboden worden door Nederlandse overheid

actueel

Opgelet met reclame op online kansspelen in Nederland! De Nederlandse autoriteiten van de kansspelcommissie staan op het punt om verdere beperkingen op te leggen aan gokadvertenties (en dit voor een periode van drie jaar). De Nederlandse minister Franc Weerwind heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend dat nieuwe beperkingen op kansspelreclame kan invoeren. Dit kan zware gevolgen hebben voor spelontwikkelaars zoals Net Entertainment en andere online casino’s die hierdoor hun marketing zullen moeten aanpassen. Momenteel gaat het echter enkel over over ongerichte reclame voor risicovolle online kansspelen.


Ongerichte gokadvertenties verboden vanaf januari 2023


Momenteel hebben online casino’s en bookmakers nog altijd de mogelijkheid om online te adverteren. Echter zal dit nu gebeuren onder streng toezicht van de Nederlandse overheid zodat ze kwetsbare mensen zo goed mogelijk kunnen beschermen. De gokbedrijven hadden in het verleden een aantal zelfbeperkende maatregelen genomen zoals het stoppen met buitenreclame. Op 30 juni 2022 volgde een eerste stap met het verbod op het gebruik van rolmodellen in gokreclames. Nu komt er dus een volgende grote stap.


Ongerichte gokadvertenties worden verboden vanaf januari 2023. Dit verbod betekent dat online casino’s geen reclame meer mogen maken via TV, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Wel zal er nog mogen reclame gemaakt worden via internet, bijvoorbeeld via directe mailing. Toch bestaat er een grote kans dat deze regels ook streng aangescherpt worden in de toekomst maar dit is nog afwachten.


Volgens de Rijksoverheid wordt ook sponsoring op evenementen en programma’s verboden vanaf januari 2024. Een jaar later, in januari 2025 zal het reclameverbod ook de sportwereld treffen. Dit gebeurt iets later aangezien minister Franc Weerwind sportclubs voldoende tijd wil geven om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Dit voorstel voor geleidelijke inperkingen is bedoeld om sportteams voldoende tijd te geven om alternatieve sponsorovereenkomsten te vinden. Zo kunnen ze zorgen dat hun inkomstenstromen niet aangetast worden.


Kwetsbare mensen worden beter beschermd


Waarom wordt reclame op kansspelen nu eigenlijk verboden? Het hoofddoel volgens de overheid is om kwetsbare mensen beter te kunnen beschermen. Vanaf 18 jaar is het in Nederland legaal om te wedden, maar dit lost het probleem van gokverslaving natuurlijk niet op. Een oplossing kan dus zijn om in de wet meer aandacht te besteden aan deze kwetsbare groep mensen die snel verleid zijn om online te gokken.


De consument wordt namelijk zo goed mogelijk beschermd binnen het legale aanbod en de overheid wil verslaving, fraude en witwassen zoveel mogelijk voorkomen. Enige vorm van reclame in gokspelen is nodig om het legaal aanbod attractief en vindbaar te maken maar tegelijk moeten kwetsbare groepen goed beschermd worden tegen verslaving. Daarom zijn strenge aanvullende maatregelen zeker nodig.


Jongvolwassen van 18 tot en met 25 jaar zijn extra kwetsbaar. Daarom wil de politiek nu dat reclame niet specifiek gericht is op deze jongeren. In de tweede kamer werd hier reeds uitgebreid over gepraat. De meerderheid vond toen dat de zelfregulering van de branche is mislukt en dat de overheid nu verder moet ingrijpen. In de huidige Nederlandse wet is er voorlopig weinig geregeld over reclame, maar wat de gokindustrie betreft, kan dit ontzettend belangrijk zijn.


Verbod op sponsoring zal geleidelijk worden ingevoerd


De sponsoring door aanbieders van online kansspelen wordt geleidelijk aan verboden. Eerst wordt programma-en evenementen sponsoring aangepakt. Dit zal niet meer toegestaan zijn vanaf 1 januari 2024. Vervolgens, een jaar later, zal de sponsoring op sportlocaties en shirtsponsoring verboden worden. De Nederlandse kansspelautoriteit is zeer streng en houdt strak toezicht. Bij overtreding zullen ze direct ingrijpen en er kunnen zware boetes opgelegd worden indien een officiële waarschuwing niet voldoende is. De sportsector moet nu op zoek naar alternatieven om sponsoren te vinden.


Volgens minister Franc Weerwind is dit “een belangrijke stap in de richting van het verder terugdringen van gokadvertenties”. Reclame in de gokindustrie is een beetje zoals een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant is reclame belangrijk om mensen te leiden naar het legaal aanbod. Aan de andere kant kan goed gerichte reclame aan een jongerengroep die gevoeliger zijn aan verslavingen zware financiële gevolgen hebben. Het is zeker mogelijk om geld te verdienen via online casino’s maar dit is niet gemakkelijk. Het belang van verslavingspreventie is daarom veel belangrijker voor minister Weerwind, en daarom worden deze belangrijke stappen dus ondernomen. In het verleden had Franc Weerwind vragen van de Tweede kamer beantwoord omtrent buitensporig en ongericht kansspel reclame. Toen zei hij dat hij deze vorm van reclame een bedreiging voor jongeren kan zijn.

UIT DE KRANT