Bewonersbijeenkomsten voor nieuwe woonvisie Noordenveld afgesloten

Afbeelding
actueel

‘Er is een brede behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen’


LANGELO – Afgelopen woensdag was de laatste bewonersbijeenkomst voor de nieuwe woonvisie van de gemeente Noordenveld. Middels een aantal bijeenkomsten in de kleine kernen konden bewoners duidelijk maken waar de behoefte op het gebied van wonen ligt, aan welk type woningen moet worden gedacht en waar juist wel of juist niet gebouwd zou moeten worden.
In het café in Langelo was de belangstelling niet bijzonder groot, net als bij de andere bijeenkomsten. Wethouder Kirsten Ipema is toch niet ontevreden over de opkomst. ‘De online enquête is goed ingevuld en elke bijeenkomst waren er toch zo’n 15 tot 20 man aanwezig. De meeste mensen kwamen woensdag uit Langelo. Over het algemeen is er een duidelijke visie, er is een brede behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Dat is geen verrassing, maar een bevestiging. Ook merkten we een behoefte in de kleine kernen aan het versoepelen van regels met betrekking tot erfdeling en woningsplitsing.’
Ook inbreiding is aan bod gekomen. ‘En dan zie je de meningen uit elkaar lopen. Waar de één het geen probleem vindt op een groene plek in het dorp te bouwen, wil een ander juist die groene plek behouden. Maar de algemene mening is dat inbreiding prima kan.’
Na de inwonersbijeenkomsten komen er nog bijeenkomsten met makelaars, projectontwikkelaars en zorginstellingen voor ouderen en andere mensen die zorg nodig hebben. Ook jongeren werden betrokken. ‘In het Scheepstra kabinet hebben we een jongerenbijeenkomst gehad om te onderzoeken wat hun visie op wonen en de toekomst is. Het interessante was dat de gedachten van de jongeren eigenlijk niet afweken van die van de bezoekers op de andere bijeenkomsten.’
Alle input wordt verzameld, waarna aan het eind van het jaar een analyse wordt gemaakt. ‘Aan de hand daarvan maken we een woonanalyseconcept, dat met belangstellenden wordt gedeeld. Daar mag iedereen dan nog wat van vinden. Begin volgend jaar zal het definitieve woonconcept klaar zijn.’


UIT DE KRANT