Nieuwe campus moet in 2025 operationeel zijn

Afbeelding
actueel

Renovatie van de baan, mogelijk toch nieuwbouw voor rsg de Borgen


LEEK - De renovatie van de schoolgebouwen van rsg de Borgen in Leek om er één gezamenlijke onderwijscampus te maken is van de baan. De raad stelde vorig jaar een bedrag van ruim 17 miljoen euro beschikbaar voor renovatie van de gebouwen, maar door de huidige ontwikkelingen gaat renovatie voor dat bedrag niet lukken. Door onvoorziene kosten als stijgende bouwprijzen, extra duurzaamheidsmaatregelen door de torenhoge energieprijzen, benodigde maatwerkoplossingen en brandveiligheidsmaatregelen komt de begroting uit op maar liefst 31.7 miljoen euro. Geen haalbare kaart. Daarmee wordt nieuwbouw financieel aantrekkelijker. De komende periode wordt onderzocht of dat haalbaar is. De ambitie is de nieuwe onderwijscampus aan de Waezenburglaan in 2025 in gebruik te nemen.


Aan de visie die is afgegeven wordt niet getornd. Goed onderwijs in het zuidelijk Westerkwartier is belangrijk voor de gemeente en dus hoort daar een goed functionerend gebouw bij met ruimte voor verschillende leerroutes en leerpleinen, zegt algemeen directeur Ivo Omlo. Dat de schoolgebouwen gedateerd zijn en niet meer voldoen aan de onderwijseisen van deze tijd staat als een paal boven water. Het plan was om de panden te renoveren en er één grote campus van te maken waar ook de bibliotheek en Kunstkwartier Westerkwartier onderdak hebben. Dat laatste is nog steeds aan de orde, alleen renovatie blijkt geen haalbare optie. Daarom wordt nu gekeken naar nieuwbouw. Niet alleen financieel aantrekkelijker, ook kun je door nieuw te bouwen veel beter inspringen op facetten als duurzaamheid en de ontwikkelingen in het onderwijs, vindt wethouder Bé Schollema. En dat betekent opnieuw naar de tekentafel.


‘Voor de zomer een plan’


Er is door de gemeente al een behoorlijke som geld uitgetrokken voor onderzoek naar renovatie van de gebouwen en het realiseren van een onderwijscampus aan de Waezenburglaan, een slordige 700.000 euro. rsg de Borgen investeerde ruim 165.000 euro in het project. Dat renovatie van de baan is, betekent dat niet dat al het geld in een bodemloze put is verdwenen. Het plan van eisen blijft hetzelfde en ligt klaar, weet Omlo. ‘Goed onderwijs is gericht op inclusiviteit, dat is het vertrekpunt. Op de campus willen we onderwijs bieden van VMBO Kader Beroeps tot gymnasium waarbij leerlingen in verschillende heems, in kleinere setting onderwijs volgen. Het is de bedoeling om centrale leerpleinen te creëren waar leerlingen uit verschillende niveaus samen werken aan doelen, duidt Omlo. ‘Rondom de leerpleinen liggen de lokalen. Het idee is dat leerlingen van verschillende onderwijsstromen van elkaar leren. In de maatschappij lopen we allemaal door elkaar heen, in het onderwijs niet. Dat is vreemd. Het gebouw moet een bepaalde flexibiliteit en openheid hebben dat het mogelijk maakt om met verschillende groepen in één ruimte te werken. Ook willen we een duurzaam gebouw dat voldoet aan een goed binnenklimaat. De mogelijkheden voor nieuwbouw worden versneld onderzocht. Voor de zomer van 2023 moet er een plan liggen zodat we verder geen vertraging oplopen.’


Nu de plannen zijn gewijzigd, moeten allerlei processen opnieuw worden doorlopen, zegt wethouder Schollema. ‘Een plan voor een nieuwe school ligt er niet. Dat betekent overigens niet dat alle voorwerk voor niets is geweest. Naar schatting blijft 50 tot 60 procent overeind. De plannen van eisen die al opgesteld zijn voor de gebouwen en het buitenterrein en het onderzoek dat gedaan is naar de verkeerssituatie blijven van waarde bij mogelijke nieuwbouw. We moeten nu zo snel mogelijk de documenten zien te krijgen die nodig zijn om van start te gaan. Het komende half jaar gaan we investeren in het bedenken van goede plannen. Volgens het CBS is het hoogtepunt van de inflatie bereikt. Dat betekent dat de markt fluïde is, het kan alle kanten opgaan. Ik hoop dat dit het moment is dat we aan de goede kant komen te zitten.’


‘Goud in handen’


Waar de 1500 leerlingen gehuisvest moeten worden wanneer de sloophamer in de panden gaat weet Schollema nog niet. ‘Dat is nog een vraagstuk. In de huidige gebouwen zit veel overruimte. Wellicht dat we daar iets mee kunnen. In hetzelfde gebied wordt een nieuwe school gebouwd. Een antwoord heb ik nog niet, maar daar vinden we vast een oplossing voor. Voor de inwoners van Leek en omgeving is het toekomstperspectief van deze school belangrijk. Het Zuidelijk Westerkwartier heeft recht op goede gebouwen voor voortgezet onderwijs. Als gemeente zit onze verantwoordelijkheid in het leveren van een goed schoolgebouw. Voor Ivo zal het leveren van goed onderwijs op één staan. Als we die beide dingen goed doen, hebben we goud in handen in Leek.’ Vanaf januari start het onderzoek naar nieuwbouw van een onderwijscampus.

UIT DE KRANT