Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld op eigen benen

Afbeelding
actueel

‘De navelstreng is doorgeknipt’


RODEN – Het is officieel: De nieuwe stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) is zelf verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente. Er is een Raad van Toezicht opgetuigd waarvan Bert Wiersema uit Peize benoemd is tot voorzitter. De verzelfstandiging van OPON is een proces dat ongeveer tweeënhalf jaar voorbereiding heeft gekost en moet een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs opleveren, zegt OPON-directeur Han Sijbring.


Inspectie-onderzoek van drieënhalf jaar geleden maakte duidelijk dat het intern toezicht op openbare basisscholen in Noordenveld niet goed genoeg geregeld was. Dat viel onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Omdat de raad veel taken heeft en onderwijs ‘slechts onderdeel’ is, bestond de gezamenlijke wens om dit anders in te richten. Dat is gelukt. Sinds maart vorig jaar is het proces om OPON een zelfstandige stichting te laten worden gestart. Er zijn vele gesprekken gevoerd tussen de gemeente, GMR en personeel en het proces richting de verzelfstandiging is goed verlopen.’


Aan het einde van vorig jaar is er een Raad van Toezicht (RvT) gevonden. De vijf ervaren leden die ieder hun eigen expertise hebben zijn benoemd door de gemeenteraad als intern toezichthouder. Alle schoolgebouwen blijven in economisch eigendom van de gemeente, het juridisch eigenaarschap ligt bij OPON. ‘De navelstreng is doorgeknipt’, symboliseert Han Sijbring die blij is met de nieuwe situatie. ‘Alle leden van de Raad van Toezicht komen uit de regio en zijn verbonden met onderwijs in Noordenveld. Ze zijn toegetreden vanuit maatschappelijke betrokkenheid.


Kwaliteitsimpuls


Vanaf januari dit jaar maakt OPON haar eigen keuzes. ‘Dat levert meer slagvaardigheid op omdat we sneller kunnen beslissen’, duidt Sijbring. ‘Aan de buitenkant, voor leerlingen en ouders, verandert er niets. Het is goed dat er nu een sparringpartner is met wie ik als directeur kan overleggen over vraagstukken als personeelstekort, kindcentra (een trend van de huidige tijd) en financiële of juridische kwesties. We hoeven nu niet meer te denken: wat vindt de gemeenteraad ervan? En Wiersema: ‘Met name gevraagd en ongevraagd advies door de RvT zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het onderwijs.’


Sinds 1996 zijn de openbare schoolbesturen in Nederland verzelfstandigd. Noordenveld was één van de vier Nederlandse gemeenten waarbij onderwijs onder verantwoordelijkheid viel van de gemeente. De eerste school van Roden dateert uit 1862 en stond naast de Catharinakerk, weten Sijbring en Wiersema die het een en ander lieten uitzoeken door historicus Cees van der Kooij. ‘De hele verzameling scholen in de gemeente heeft ongeveer 160 jaar onder de vlag van de gemeente Noordenveld en de voormalige gemeenten Roden, Norg en Peize geopereerd. Daar is nu verandering in gekomen.’


Visie op onderwijs


De menselijke maat is belangrijk voor Sijbring en het best onderwijs voor ieder kind staat voorop. De OPON-directeur heeft een goed contact met de eigen scholen en de schoolbesturen van de andere scholen in Noordenveld.  ‘Het is goed om met elkaar het gesprek aan gaan, samen proberen om dingen op te lossen. We proberen ergens in gezamenlijkheid uit te komen.


Op de OPON-Onderwijsdag in oktober hebben we over onze onderwijskundige visie gesproken. Die wordt medio februari vastgelegd. Alle scholen hebben de vrijheid om die visie op hun eigen manier in te kleuren. Geen eenheidsworst maar bewegingsvrijheid, uitgaande van dezelfde visie.’


Op 11 januari is de feestelijke aftrap van de stichting middels een bijeenkomst met onder andere schoolbesturen, medewerkers en de raad. ‘We doen veel dingen samen. Vooral op grote onderwerpen als cultuur en sport, maar ook de Oekraïneklassen en de uitvoering van de motie van de gemeenteraad voor het schoolontbijt’, zegt Sijbring. Over dat laatste wil hij het volgende kwijt: ‘We zitten nu op het spoor van ontbijttassen zodat kinderen thuis kunnen ontbijten. Het schoolontbijt voor kinderen waarvan ouders in een financieel lastige situatie zitten is een goed initiatief. Dat zou je kunnen oplossen met ontbijttassen. We moeten nu bekijken hoe we dit gaan distribueren. Daar hopen we de komende week duidelijkheid over te hebben.’

UIT DE KRANT