Op deze manier blijf jij jezelf ontwikkelen in een tijd van digitalisering

actueel

Steeds meer organisaties zetten in op digitalisering en automatisering. Het maakt dat processen vaker door computers en robots worden uitgevoerd; dit is sneller en biedt een kleinere kans op fouten. Tegelijkertijd heeft dit impact op het personeelsbestand. Functies die voorheen door mensen werden uitgevoerd, zijn met deze digitalisering overgenomen door computers. Het betekent dat personeel wiens functie verdwijnt, op zoek moet naar een alternatief. Een omscholingstraject kan de uitkomst voor hen zijn. Het volgen van opleidingen is niet alleen interessant bij het verdwijnen van functies, maar ook om stappen te kunnen blijven zetten in je professionele carrière binnen het werkveld. Denk aan het volgen van een Google Analytics 4 training, het volgen van een opleiding over IT-processen of leiderschap, enzovoorts. Het houdt je kennisniveau op peil in een tijd waarin de wereld snel verandert.


Bekostiging van een aanvullende opleiding of omscholingstraject


Er zijn verschillende manieren waarop het volgen van een aanvullende opleiding of een omscholingstraject kan worden bekostigd. Informeer bijvoorbeeld eens bij je werkgever, of hier een potje voor aangeboden wordt. Let er hierbij op, dat in sommige gevallen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan. Zo komt het voor dat werkgevers verwachten, dat je na de bekostiging van je opleiding nog enige tijd voor de organisatie blijft werken. Zou je al snel vertrekken, dan moet je mogelijk een deel van de gemaakte kosten vergoeden. Een alternatief voor een vergoeding vanuit de werkgever is het gebruik van het STAP-budget, wat vorig jaar geïntroduceerd werd in Nederland.


Werking van het STAP-budget vanuit de Rijksoverheid


Iedere Nederlander, werkend en werkloos, heeft in de basis recht op een STAP-budget. Dat budget loopt op tot maximaal 1.000 euro en is bedoeld voor het verbeteren of verbreden van je kennisniveau. Kies na het volgen van een algemene opleiding Communicatie bijvoorbeeld voor een aanvullende opleiding tot woordvoerder. Het budget kan alleen gebruikt worden bij erkende opleidingsinstituten. Je vindt er meer informatie over op de website van de Rijksoverheid. Het budget kan niet door iedere burger op hetzelfde moment worden aangevraagd; er zijn periodes waarin burgers zich kunnen aanmelden voor deze vergoeding.


Opleidingen gericht op hard- en soft skills


Bij het kiezen van een geschikte opleiding zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Afhankelijk van je huidige functie, ervaring en kennisniveau kun je kiezen tussen opleidingen richt op hard- en soft skills. Maak hierin voor jezelf een afweging, door te beoordelen op welke vlakken jij jezelf kunt verbeteren. Mogelijk heb je veel kennis over de inhoud, maar kunnen je presentatietechnieken verder verbeterd worden.


UIT DE KRANT

Lees ook