Plan uitbreiding zandwinningslocatie bij Een klaar

Afbeelding
actueel

Huidige plas ingericht als recreatiegebied met ruimte voor tiny houses


EEN - De zandwinningsplas bij Een is bijna leeg en het plan voor uitbreiding ligt klaar. Het is de bedoeling dat er aan de westkant zo’n 20 hectare bijkomt. K3Delta heeft de grond voorwaardelijk gekocht van boeren uit de buurt. Als alle vergunningen rond zijn wordt de koop definitief gemaakt. Het zand wordt onder meer gebruikt voor woningbouw, infrastructuur, sportvelden en paardenbakken. De huidige,10 hectare grote plas zal worden ingericht als recreatiegebied en daar komt aan de zuidkant nog een even zo groot natuurgebied bij. Er is plek voor maximaal zes tinyhouses en het gebied wordt met de aanleg van mountainbike- en wandelroutes toegankelijk gemaakt voor extensieve recreatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente en op maandagavond 6 februari presenteert eigenaar K3Delta haar plannen tijdens een inloopavond in het MFC van Zevenhuizen.


De huidige zandwinningsplas is zo goed als leeg. Met de kleine dieptevergunning die is afgegeven kan K3Delta nog maximaal een jaar vooruit. Jaarlijks levert het bedrijf tussen de 150.000 en 200.000 kuub zand voor verschillende doeleinden, vertelt hoofd gebiedsontwikkeling van zandwinningsgebied Amerika Een Iwan Reerink. Het grootste deel van het zand wordt gebruikt voor woningbouw, infrastructuur, de aanleg van voetbalvelden en voor manegebakken. Het zand uit Een is zelfs in trek bij Dubai. Ook daar wordt het gebruikt voor paardenbakken. ‘We leveren voor het grootste deel heel regionaal, tot 35 kilometer vanaf de locatie.’ Het geheim van de populariteit van het zand uit Een zit hem in de korreldikte en de lichte kleur van het zand. ‘Het is een homogene korrel met een mooie kleur, dat vindt men prettig in paardenbakken.’ Om bij het witte zand te komen, moet er eerst een laag zwarte grond afgegraven worden, gevolgd door een dikke laag klei. Mochten alle seinen op groen staan, moet er eerst nog een bomenrij worden gekapt voor er gegraven kan worden. Daarna moet het bedrijf, afhankelijk van de vraag, weer zo’n 10 jaar verder kunnen aan de westkant van de plas, verwacht Reerink.


Verkeer


Het plan voor uitbreiding is omarmd door de verschillende overheden (gemeente Noordenveld, Westerkwartier, provincie Drenthe en Groningen), nu mag de streek er nog iets van vinden. ‘Om tot het plan te komen is een groot proces vooraf gegaan. Er is zorgvuldig gekeken naar zaken als archeologie, ecologie, geluid, taludstabiliteit, grondwater, stikstofuitstoot  en verkeersdruk.’ Over dat laatste punt leven nog wat zorgen vanuit de gemeente Westerkwartier. Verkeer was ook in 2008 een discussie, toen het bedrijf ook uitbreidde. ‘Toen hebben we de toegangsweg die rechtstreeks op Amerika uitkwam, een drukke weg door recreatietoerisme, omgelegd naar de westkant met ontsluiting op de N979. Het is goed om te weten dat er niet meer verkeer komt, maar we houden alleen de winkel langer open. Uiteraard is verkeer een aandachtspunt. We hebben onze invloed op de verkeersdruk onderzocht. Van alle verkeer nemen wij tussen de 3 en 4 procent voor onze rekening.’


Inloopbijeenkomst


Op 6 februari organiseert K3Delta een inloopbijeenkomst in MFC de Molenstreek in Zevenhuizen om de plannen te presenteren. K3Delta is er van 17:00 tot 21:00 uur, de gemeente is van 19:30 tot 21:00 aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.


Reerink hoopt dat alle vergunningen dit jaar nog rond zijn. ‘Dat hangt af van de streek. Zij hebben de gelegenheid om er iets van te vinden. Het ligt nu 6 weken ter inzage. Mocht er een zienswijze komen die relevant is, moeten we daar serieus naar kijken. We hopen wel binnen een jaar aan de slag te kunnen, dat is ook echt noodzaak gezien de enorme woningbouwopgave die te wachten staat.’


Recreatiegebied


De huidige plas van 10 hectare zal worden ingericht als recreatiegebied. Daar komt aan de zuidkant nog eens tussen de 10 en 12 hectare natuurgebied bij. ‘Dat doen we in goede samenwerking met Natuurmonumenten. Het gebied wordt verdubbeld. Ontwikkeling van het gebied geeft een enorme maatschappelijke boost. Door het gebied wordt een watergang aangelegd met wandel- en mountainbikepaden zodat het gebied direct benut kan worden’, zegt Reerink. ‘De aanleg gebeurt gefaseerd. De watergang wordt eerst voor de helft aangelegd. Het tweede deel volgt, in overleg met een boer die daar woont, 8 jaar later. Ook de tiny houses zijn voor een latere fase. Wanneer kan ik nu nog niet zeggen. We kunnen niet tien jaar de toekomst inkijken.’


Kaart: Door deze twee eilanden met natuurontwikkeling wordt het grote watervlak doorbroken. Daarnaast wordt het zuidelijke gelegen NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) aanzienlijk vergroot doormiddel van natuurontwikkeling. Bestaande natuurontwikkeling van het aangelegen perceel wordt doorgetrokken. Dat gaat om 10 hectare aan heiden, struwelen, grazige vegetaties, veenmosplekken en kleine stilstaande watertjes.

UIT DE KRANT

Lees ook