Vrouw met de hamer - Anneleen le Blom, Medeoprichter ‘Natuurvrienden Oosterduinen’.

Afbeelding
actueel

‘Natuurvrienden Oosterduinen is een comité opgericht in 2020. We brengen de kwaliteit, mogelijkheden en bedreigingen van dit recreatiebos onder de aandacht bij huiseigenaren, het dorp Norg en de lokale overheid. Onze nieuwsbrief wordt door ruim 150 adressen ontvangen. Met een aanzienlijk deel hebben we contact over de staat van de natuur en welke richting de Oosterduinen opgaat. Een paar jaar eerder kocht ik met mijn partner een huisje in dit recreatiebos, onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (N.N.N.). De prachtige ‘Toekomstvisie Oosterduinen’ sprak ons erg aan. Het eerste ideaal vatte alles goed samen: ‘Het bos is de baas, harmonie tussen mens en bos’. Onder invloed van illegaal wonen was het bos er helaas wel op achteruit gegaan. Ongeveer de helft van de eigenaren heeft een vitaal, bosrijk perceel. De andere helft is op weg om er een woonwijk van te maken. Toch heeft de Oosterduinen de potentie om te herstellen en er in harmonie met de dieren te leven. We verwijderden het hekwerk om ons bosperceel en de maanden daarna sliepen de reetjes al op het duin. Eekhoorntjes speelden tikkertje, rennend over de boom voor het raam. Verderop volgden we een nest jonge zwarte spechten in een grote beukenboom. Later zagen we ook de boommarter hier weer gebruik van maken. Het konijn, dat tegenwoordig een bedreigde soort is, heeft er onderdak. Egeltjes, vlinders, libellen, allerhande vogels... het leeft er! Vele natuurvrienden maken zich zorgen over de toenemende achteruitgang. Onaangekondigd verdwijnen stukken bos voor parkeerplaatsen, grote gazons en illegale bouwwerken. Eén van onze geliefde reetjes liep zich dood op het hekwerk van een buurman. Ook kettingzagen, bladblazers en maaimachines verstoren het natuurgebied. Natuurvrienden Oosterduinen heeft meerdere keren de Bos(b)ode uitgebracht met lokale natuurfoto’s, achtergrondinformatie en adviezen om de boskwaliteit te verbeteren. Soortenrijke aanplant vitaliseert het bos en beschermt het beter tegen droogte. We stimuleren hekwerken weg te halen, zodat lokale fauna er veilig doorheen kan bewegen.  De contacten met de provincie zijn positief. We hebben een maximale grootte van bebouwing/ woonerf berekend, waarmee we dezelfde boskwaliteit realiseren als andere delen in de Norgerduinen. De Oosterduinen kan zo eenvoudig aansluiting vinden bij de bossenstrategie. De gemeente zit in het spanningsveld van eigenbelang van huizenbezitters en het collectieve natuurbelang. Ons comité dringt erop aan dat natuurkwaliteit de doorslag geeft als verschillende belangen met elkaar in conflict zijn. Onze standpunten dragen bij aan een leefbare wereld voor mens en dier. Meer informatie is te vinden op www.natuurvriendenoosterduinen.nl’

UIT DE KRANT