Mogelijk juridische stappen om huisvesting statushouders Noorderkroon tegen te houden

Afbeelding
actueel

‘Verkeerd ingestoken door Woonborg en gemeente’


RODEN – De mededeling dat in de leegstaande appartementen van verzorgingstehuis de Noorderkroon in Roden ongeveer veertig statushouders worden gehuisvest, is niet bij iedereen goed gevallen. De hoogbejaarde bewoners en oudere bewoners van de bungalows tegenover het ouderencomplex kregen dat woensdagavond voor Koningsdag te horen van Woonborg-directeur Esther Borstlap en wethouder Kisten Ipema. In een kettingbeding is vastgelegd dat De Stichting Noorderkroon bepaalt wie er wel en niet past binnen het karakter van de beschermde woongemeenschap. Met hen is van tevoren geen overleg gepleegd over de komst van statushouders. Dat schuurt. De stichting hoopt alsnog om er samen in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, mag de rechter zich buigen over de kwestie.


‘Geen bedrijvigheid en alleen voor 55plussers’


De hoogbejaarde bewoners leven in een beschermde woongemeenschap en zijn afhankelijk van zorg. De mededeling over de huisvesting van statushouders in het ouderencomplex viel hen rauw op het dak en maakte de nodige emoties los bij sommige bewoners. Roelof Houwing, voorzitter van de Stichting Noorderkroon, vindt dat het gesprek verkeerd is ingestoken door de Woonborg en gemeente Noordenveld. ‘In een kettingbeding is vastgelegd waaraan moet worden voldaan voordat de woningen in gebruik genomen worden. Zo mag er geen bedrijvigheid gevoerd worden en zijn de appartementen en de bungalows alleen bedoeld voor vijfenvijftigplussers. Er is vastgelegd dat de leefomgeving zo blijft zoals die is. Aan die insteek willen we ons vast blijven houden. Dat hebben wij ook aangegeven richting Woonborg. Het is jammer dat nu door woonborg en gemeente zelfstandig gehandeld is en dat we nu tegen deze problemen aanlopen’, zegt Houwing. ‘Dit is geen wenselijke situatie en daar zullen we zeker tegen ageren.’


‘Voorbereidingen on hold


Wel is er begrip van de stichting voor het feit dat statushouders onderdak nodig hebben. ‘Dat is er zeker, maar we gaan niet voorbij aan de criteria. Primair willen we de sfeer en het beschermde karakter van de Noorderkroon in stand houden. We hebben tegen Woonborg gezegd: als je onze zorgen serieus neemt, zet je de voorbereidingen on hold en gaan we eerst in goed overleg met elkaar. Dat is ons toegezegd. Ik heb wel het gevoel dat dat wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is om er in goed overleg uit te komen. We moeten proberen om een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Lukt dat niet, dan moet de rechter bepalen wat er gebeurt. Het is een hard beding. Wij nemen de belangen van de bewoners nadrukkelijk in acht. We gaan voor het overlegmodel, maar sluiten een gang naar de rechter niet uit.’


Kirsten Ipema: ‘we nemen de zorgen heel serieus’


Dat het beter was geweest om de Stichting Noorderkroon in het voortraject te betrekken, erkent wethouder Kirsten Ipema. ‘Het had achteraf geholpen wanneer we eerst met de stichting overleg hadden gehad. Onze doelstelling was om de plannen op één moment te delen zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte is. Dat is altijd de spagaat waarin we zitten. Wij hebben de zorgen van de bewoners en hun familieleden gehoord. Die zorgen nemen we heel serieus. Het is belangrijk om nu samen te kijken wat goed is om te doen. Misschien dat de plannen wat aangepast moeten worden om de zorgen weg te nemen en om het meer haalbaar te maken. Misschien kunnen we iets met de doelgroep, aantallen of de ligging van de appartementen.’  Het is de bedoeling dat de statushouders zelfstandig gaan wonen in de Noorderkroon en dus ook hun eigen potje koken, weet Ipema. ‘De appartementen zijn beperkt uitgerust en worden zo aangepast, dat het mogelijk is om zelfstandig  te bewonen.’ De komst van de statushouders betekent niet dat ouderen die deze zorg nodig hebben tegen een dichte deur aan lopen. ‘Plaatsen in dit soort zorg zijn beperkt vanuit de overheid. Daar kun je wat van vinden, maar daar kunnen wij als gemeente niets aan veranderen. Zorggroep Drenthe huurt een vast aantal appartementen in de Noorderkroon. Het is niet zo wanneer de vraag stijgt, daar meer plekken bijkomen.’


Dat laatste wordt bevestigd door Jannet Bonnema van Woonborg. ‘Zorggroep Drenthe is een huurder van ons. Zij huren 40 appartementen en dat blijft ook zo. De 16 appartementen waarin we statushouders willen huisvesten, staan al langere tijd leeg. Uiteindelijk nemen we afscheid van het gebouw. Het complex is technisch gezien aan z’n eind. Het gaat dus om tijdelijke opvang tot begin 2025. Onze intentie is om er samen uit te komen. De werkzaamheden tot einde deze week stilgelegd. Woensdag is er overleg tussen de stichting, Woonborg gemeente. We gaan praktisch afstemmen hoe we dit gaan inrichten. Hoe maak je afspraken over de liften bijvoorbeeld? Het gebouw is niet geschikt voor gezinnen, daar kunnen we wat in sturen. We hebben ook nog onze reguliere kanalen. Gezinnen kun je beter huisvesten in woonwijken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen.’ 

UIT DE KRANT