Stappen, happen en ontmoeten in Nieuw-Roden

Afbeelding
actueel

‘De plaggenhut verdween en de bewoners moesten leren omgaan met het nieuwe wonen’


NIEUW-RODEN- Het dorp kenbaar maken bij nieuwe bewoners, de historie onder de aandacht brengen en dorpsbewoners kennis laten maken met de vele ondernemers. Het is dé formule voor de stevige wandeling waarin de Nij-Roner het dorp leert kennen. Op vrijdag 15 september wordt de wandeling rond etenstijd in de avond gestart vanuit OBS de Poolster. Initiatiefnemers zijn onder andere penningmeester van Dorpsbelangen, Koos Kremer en bestuurslid van het dorpshuis, Jofien Brink.


‘Allereerst wil ik graag benadrukken dat het best uniek is dat Dorpsbelangen samenwerkt met het dorpshuis. De tijd van nu maakt dat noodzakelijk, maar het bevalt van beide kanten’, vertelt Brink. Zij is, naast haar functie als bestuurslid, ook lid van de activiteitencommissie. ‘Nieuw-Roden heeft de afgelopen jaren te maken gehad met veel uitbreiding en dus nieuwe bewoners. We doen het vooral voor die mensen. Zodat ze niet alleen het dorp, maar ook de historie leren kennen. In de hoop dat ze nog meer van hun dorp gaan houden, zoals wij dat doen. Als eindpunt het dorpshuis, hét baken van Nieuw-Roden, een dak voor onze inwoners. Beheerder Jolanda Pakes zal daar de groepen onthalen.’ Twaalf jaar geleden is Brink uit het dorp vertrokken, maar voelt nog een enorme aantrekkingskracht. Kremer daarentegen, woont al veertig jaar in het dorp. Hij heeft historische gebeurtenissen verzameld uit tijdschrift Roon van de Historische Vereniging en het boek Woeste gronden, bessems binden. Een boek dat uitkwam ter gelegenheid van honderd jaar dorp en school. ‘Ik heb het dorp enorm zien uitbreiden, we kleven inmiddels aan Roden vast. Maar ooit, honderden jaren geleden, was hier de eerste nederzetting. Het waren erbarmelijke omstandigheden, men woonde in plaggenhutten. Opgravingen in het dorp tonen aan dat eeuwen geleden al bewoning bestond. Nog voor de hunebedden, werden hier grafheuvels gebouwd die vandaag de dag nog te herkennen zijn.’ De gemeente zag toekomst in het dorp en besloot tussen de plaggenhutten in, een openbare basisschool te bouwen in 1903. Twintig jaar later kwam daar een kerkje bij. De Nij-Roners kregen door de woningwet een kavel toegewezen. De plaggenhut verdween en de bewoners moesten leren omgaan met het nieuwe wonen’.


De inwoners waren zelfvoorzienend, kregen een verharde weg en begeleiding van maatschappelijk werkers. De kinderen hoefden niet meer met modderige klompen naar de school in Roden, maar konden in hun eigen dorp onderwijs volgen. Mits daar tijd voor was, want er moest vooral in de zomer gewerkt worden op het land. Het van oudsher communistische dorp werd gekscherend t’ Rooie Dörp genoemd. De bewoners hadden een sterke visie en het dorp is welvarender dan men ooit kon vermoeden. De wandelroute gaat ook langs verschillende horecagelegenheden. De ondernemers bieden onderweg lekkere gerechten aan. Onder andere de pizzeria en het Chinees Indisch restaurant worden aangedaan. Kremer: ‘Het is ongelooflijk mooi dat ze belangeloos eten en drinken aanbieden. We zien de tocht dan ook als belangrijke schakel tussen ondernemers en bewoners. Als Dorpsbelangen leggen we graag onze visie uit en we hopen dat deelnemers met leuke initiatieven en ideeën komen om ons dorp nog meer te laten bruisen.’ Er is een samenwerking aangegaan met Hertenkamp vereniging De Ereberg, IJsbaanvereniging Nooitgedacht en openbare basisschool De Poolster aan de Zevenhuisterweg. De route start in de school. Daar zal eerst een PowerPoint getoond worden over de historie van het dorp. Vervolgens gaan de wandelaars in groepen, onder begeleiding van een gids de route lopen. Inmiddels zijn er al tientallen aanmeldingen binnen. Aanmelden kan nog tot 10 september via de mail: activiteiten@dorpshuis-nieuwroden.nl, onder vermelding van naam, hoeveel personen meelopen en het telefoonnummer. Bellen kan ook met het dorpshuis: 050 5017 129. De deelname is geheel gratis, ook voor eten en drinken hoeft niet betaald te worden. De route is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Meer informatie: www.dorpshuis-nieuwroden.nl.

UIT DE KRANT